Vad är datorer, vad är nätet och hur fungerar det?

Bygga hemsida

I dagens samhälle så är det förmodligen inte många som skulle klara sig utan datorer och IT. För vi alla vet hur pass beroende vi är att kunna koppla upp när som helst under dygnets alla timmar för att göra allt från att surfa runt, till att betala räkningar. Men så har det faktiskt inte alltid varit och det är faktiskt inte särskilt många år sedan ingen visste något om datorer och vad internet var för något.

IT:ns Historia

IT:ns historia

Visserligen har det funnits föregångare till datorn redan under början av 1900-talet. Men datorn som vi alla förknippar med hur den fungerar och som har processor i sig, kom först på 1950-talet. Datorn var inte särskilt praktisk och det var först på 1960-talet som den första persondatorn lanserades av Olivetti. Sedan under 70-talet kom Commodore med sin 8-bitars dator, för att följas av Atari 400 och den svenska datorn ABC80. Sedan dess har utvecklingen skett med stormsteg och nu går det att få in en dator i mobilen, jämfört med de första datorerna som tog upp ett helt rum.

Det första datornätet som vi förknippar med IT, skapades i USA, för att koppla ihop i ett datornät under 1980-talet. Från början fanns det många typer av olika nät, men under 1990 skapades http-formatet och samtidigt med det World Wide Web, samt [domäner] för webbsidor. Efter det lanserades har IT blivit ofantligt stort och oöverskådligt då det sakta men säkert tog över all kommunikation via nätet.

Datorer & IT – Vad används dessa till?

Idag är det en självklarhet att använda sig av datorer och IT till allting. Men vad används dessa till?

  • Hålla kontakten med nära och kära
  • Skicka brev via e-post
  • Sköta sin ekonomi
  • Informationskälla
  • Arbetsredskap
  • Med mera…

Det finns egentligen ingen gräns för vad man kan använda datorer och IT till. För dator och internet har tagit över och konkurrerat ut många arbetsuppgifter och produkter.

Det positiva med internet

Att marknadsföra sig idag är något som kan vara mer viktigt än tidigare. Idag är det hög konkurrens ute på marknaden och många av företagen syns enkom på internet, ej via fysiska butiker i lika hög utsträckning. I och med detta så är det en god idé att investera i marknadsföring för företaget men även att bygga en hemsida så att företaget når ut på den breda marknaden som internet ger.

Att bygga en hemsida

Som bloggare så är det lätt att skåda att internet tar över mer och mer för den nya generationen. På internet går det att finna det mesta och även att handla saker inom flertalet områden. Då konkurrensen på internet är hög så gäller det att sticka ut och att göra sin hemsida nåbar och lätt att finna för rätt målgrupp. Att bygga upp den från grunden för att anpassa efter rätt område och syfte med sidan.

Hemsidor med olika teman

Att bygga en hemsida är lättare nu än förr när datorer och internet var nyare. Idag finns det färdiga grundmallar på hemsidor och inte lika mycket kunskap behövs för att bygga upp hemsidan. Jag har byggt upp en hemsida som säljer hundgrindar på ett snabbt och smidigt sätt.

Det går att skapa hemsidor i olika kategorier och med olika funktioner, bland annat:

  • Informationshemsidor
  • Hemsidor med diskussionsforum
  • Hemsidor med säljfunktion
  • Hemsidor med köpfunktion

Hemsidor från grunden

Som nämnts ovan så finns det bra sidor där hemsidor kan byggas på. När jag byggde upp hemsidan som säljer hundgrindar så var detta på en pedagogisk sida där det ej krävdes någon bred kunskap av att skapa en egen hemsida.

Det finns sidor där det går att skapa mer avancerade tekniker och layout på sidan, för den som har en djupare kunskap av det området. På hemsidor så går det att skapa helt unika sidor och funktioner, för vissa områden kan det då krävas mer av skaparen än om en enklare sida skall byggas.

Slutord

Tack vare datorns och internets utveckling har det blivit att i princip alla människor I-länderna är helt och hållet beroende av dessa. Vilket innebär att samhället blir mycket mer sårbart och skulle falla omgående om det skulle hända något allvarligt. För det är inte många som minns hur det var innan datorns och internets intåg i våra liv. De flesta skulle därför bli helt handfallna och inte veta vad som skulle göras utan att använda datorer och it. Men det hade kanske blivit så att man hade börjat umgås igen som det gjordes förr på den gamla goda tiden.