Wat is E-merge

De TU Delft, de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool vormen samen het E-merge consortium. Binnen E-merge voeren zij gezamenlijk innovatieve projecten uit rond het gebruik van ICT in het onderwijs. Teams met collega’s uit alle vier onze instellingen werken al een aantal jaren succesvol samen in onze projecten. Resultaten, publicaties en beschrijvingen van de projecten en activiteiten vind je op deze E-merge website.

 Ons doel

 

Het consortium E-merge stimuleert en faciliteert innovatief gebruik van ICT in het onderwijs. In de eerste fase (2002-2005) concentreerde E-merge zich op het faciliteren van innovaties op het gebied van onderwijs en techniek. De tweede fase (tot 2008) stond in het teken van voortbouwen op geboekte resultaten. De focus lag daarbij op de student van de toekomst en de realisatie van modern hoger onderwijs.
Sinds het najaar van 2008 richt E-Merge zich vooral op projecten rond doorgaande leerwegen en studiesucces. In 2010 werd deze focus geformuleerd als studiesucces,door innovatief gebruik van bestaande ICT.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>