Video2Learn

In juni 2013 werd het E-merge project Video2Learn afgesloten met het opleveren van een mooie en uitgebreide website waar je je kunt laten inspireren door allerlei voorbeelden van videogebruik in het onderwijs bij onze vier E-Merge instellingen! De site die het project heeft gemaakt heet: www.video4learning.nl

Video2learn en Weblectures.nl

E-merge heeft inmiddels besloten om de resultaten van dit project onder te brengen bij het programma Weblectures.nl. Weblectures.nl is een programma dat ondersteund wordt door een tiental HO instellingen in Nederland, waaronder de vier E-merge instellingen. Het programma komt voort uit het gelijknamige SURFproject dat onder dezelfde naam een aantal jaren draaide. Karin van Bakel van De Haagse Hogeschool vertegenwoordigt E-merge in de webredactie.

In een eerder stadium legde projectleider Karin van Bakel in een video het hoe en het waarom van het Video2Learn project uit:

Waar gaat het project over?

Dit project is eind 2010 van start gegaan. De technische mogelijkheden om video in het onderwijs in te zetten nemen snel toe, denk maar aan weblectures, de inzet van flipcamera’s, het inblikken van lessen, etc. De voorzieningen worden steeds gebruikersvriendelijker, ook als het gaat om de publicatiekanalen en formats zoals streaming, VodCast of PodCast.

De bedoeling van dit project is om video breder en effectiever in te zetten door een combinatie van activiteiten:

  • Verkennende fase: wat gebeurt er al met video in het hoger onderwijs in Nederland en omstreken op technisch en onderwijskundig gebied?
  • Het identificeren en ondersteunen van casestudies binnen de vier instellingen, waarin verschillende vormen van videogebruik gestimuleerd en ondersteund kunnen worden. Dit onderdeel vormt de ruggengraat van het project.
  • Het breed dissemineren van de resultaten van de casestudies, in nauwe samenwerking met de eigenaren van de casestudies.

Projectleider is Karin van Bakel van De Haagse Hogeschool. In bovenstaand video2learn filmpje geeft ze een kort overzicht van het project. In het E-merge Jaaroverzicht 2010 staat een interview met de projectleider over doel en ambities van dit project.

Tour d’Horizon

Een eerste product van het project, opgeleverd in september 2011, is het rapport Tour d’Horizon. Je kunt een geprint exemplaar aanvragen via e-merge@iclon.leidenuniv.nl

Wat zeggen de auteurs zelf over het rapport:

In dit rapport besteden we achtereenvolgens aandacht aan:

A. Ondersteunende processen (mbt video in het onderwijs) 

  • Auteursrechten
  • Licenties met het oog op publicatie van weblectures:
  • Publicatiekanalen & metadatering
  • Opnamefaciliteiten

B. Stand van zaken

  • Stand van zaken binnen de E-merge instellingen met het oog op weblectures (i.e. beleid en faciliteiten)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>