Sharing Blends: 21 april 2016

Op 21 april jl. organiseerde de themagroep Blended Learning een bijeenkomst voor docenten van E-merge instellingen bij de Oude Sterrewacht in Leiden. Circa 35 deelnemers gingen energiek aan de slag in twee workshops na een inspirerende keynote van Floris van Blankenstein (ICLON, Universiteit Leiden). Een impressie van deze energieke bijeenkomst Sharing Blends vind je in tekst en beeld.

Hans Reitzema (Hogeschool Rotterdam) maakte een video-impressie van de middag

Floris van Blankenstein hield een keynote over de resultaten van het Blended Learning Programma van Universiteit Leiden. Jeroen Bottema (Hogeschool Inholland) schreef een blogbericht hierover.

Vervolgens gingen deelnemers in twee groepen aan de slag: Talenonderwijs en Actiegericht onderwijs.

Talenonderwijs werd begeleid door Wiebe Dijkstra (TU Delft) en Joyce Dekens (Haagse Hogeschool). De presentatie vind je via Slideshare. Docenten gingen in tweetallen aan de slag met een blended onderdeel van hun onderwijs. Daarbij bood onderstaande hand-out veel steun.

 

Learning activities

Download de PDF met learning activities.

Actiegericht onderwijs werd begeleid door Kris Stabel (EUR) en Frowine den Oudendammer (Hogeschool Leiden. Ook hier gingen docenten aan de slag met een eigen blended onderdeel van hun onderwijs. De presentatie vind je via Slideshare. Ook hierover schreef Jeroen Bottema een blogbericht.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>