E-Merge Event: Keynote Pedro de Bruyckere

Pedro verraste ons met zijn originele kijk op ICT in het onderwijs. Hij beloofde ons geen mythes door te prikken maar voor een positieve insteek te kiezen.
Dat deed hij allereerst door voorbeelden te laten zien van kleine en grote revoluties door de jaren heen. Kleine veranderingen kunnen zorgen voor grote revoluties, zo hield hij ons voor. Bijvoorbeeld een ambacht als glasblazen. Of het kunnen controleren van kou, met de koelkast en de vriezer.

_MG_1570

Pedro de Bruyckere

Zo is het met ICT ook. Het gaat niet perse om de grootste of de beste uitvinding, maar om degene met de meeste impact. ICT moet geen windowdressing zijn, maar echt iets bieden. Zoals het concept van de |Khan Academy en de flipped classroom: de tijd dat je fysiek samen bent is de meest kostbare tijd. Zorg dat je die optimaal gebruikt. De rest kan je digitaal doen.
Spaced repetition (Ebbinghaus’ vergeetcurve) zorgt voor beter onthouden van de stof, en door vooruitgang in ICT kan je dit ook gepersonaliseerd inzetten. Denk aan hoe webshops dit doen door de tekst: “andere klanten kochten ook”. Zo zou je alerts moeten krijgen van onderwerpen die je nog niet beheerst en waar nog aan gewerkt dient te worden.

En Pedro vertelde ons zijn roze olifanten theorie: verbazing over iets nieuws (zoals bijvoorbeeld de Oculus Rift of Google Cardboard) duurt maar 5 minuten. Leren zit in de inhoud van iets. Dus, als leerlingen door een roze olifant (een nieuwe technologie) iets heel leuk gaan vinden en erdoor gaan leren, gebruik het dan zeker! Maar gebruik geen roze olifant omdat je zelf toevallig roze olifanten zo leuk vindt. En, zorg vooral dat je kennis hebt van roze olifanten.

Link naar de presentatie

E-Merge Presentatie ‘Hoe doe je goed onderzoek naar ICT&O?’ – Huib Tabbers

_MG_1819

Huib Tabbers tijdens zijn preesentatie

In de sessie ‘Hoe doe je goed onderzoek naar ICT&O’ haakt Huib Tabbers, onderzoeker en docent onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit, direct in op het inspirerende verhaal van keynotespreker Pedro De Bruyckere. Tabbers belooft praktische handvatten te geven bij de lezing van zijn collega. Herhaling, zo zegt hij, is immers de meester aller leerstrategieën.

In de lezing van Tabbers komt naast die herhaling desondanks meer dan genoeg nieuwe stof tot nadenken boven tafel. De Rotterdamse onderzoeker haalt het recente OESO-rapport ‘Students, Computers & Learning’ nog eens aan, dat in de media nogal eens werd vertaald als ‘Meer computers zorgen voor slechtere resultaten’.

Hoe moet je dit bezien? De OESO relateerde de PISA-scores van landen aan het gebruik van computers in de klas. Maar dit is een momentopname en keek niet naar verschillen binnen landen.

Er is ook veel onderzoek dat juist een positief effect constateert. Goed onderzoek doen naar de effecten van ICTO-inzet is lastig. Idealiter neem je een willekeurig samengestelde groep en laat deze bepaalde stof verwerken met behulp van ICT-hulpmiddelen, terwijl een controlegroep dit op de reguliere wijze doet; tot slot neem je bij beide groepen dezelfde toets af om het verschil en daarmee het effect te meten. In de praktijk is vaak alleen onderzoek met bestaande klassen haalbaar. Daarbij kan allerlei vertekening optreden, bijvoorbeeld door bestaande verschillen tussen de groepen of docenten, de positieve stimulans door het werken met een nieuwe tool of juist een negatief effect door de uitsluiting daarvan. Ook kunnen resultaten vertekend zijn door ICT-problemen, gebrek aan een goede didactische inbedding of een inadequate toets.

Dat er veel onderzoek naar ICT&O wordt gedaan illustreert Tabbers met een meta-analyse uit 2009. Daarin doken aanvankelijk ruim 6000 onderzoeken op uit de jaren 1990-2006, waarvan er zo’n 500 bruikbaar bleken. In een overzichtstabel “schieten de bolletjes alle kanten op”. Door de grote verschillen tussen de onderzoeken valt er nog altijd geen eenduidige conclusie te trekken. Negatieve scores zijn op verschillende manieren te verklaren, en ook de positieve uitschieters zijn te koppelen aan een flink aantal factoren.

Eén ding lijkt Tabbers wel te kunnen concluderen: dat de methode leidend is voor het effect van ICT, en de ICT-functionaliteit zelf vooral een vehikel is om die methode te ondersteunen. Daarmee zorgt hij voor wat reuring in de zaal. Er worden wat voorbeelden genoemd van technieken die volgens de deelnemers juist wél invloed hebben op de inhoud. Toch moeten ook de critici toegeven dat de spreker wel een goed punt aanstipt – ICT leidt immers vaak primair tot een efficiënter gebruik van bestaande methodes. Hoe hier dan zo slim mogelijk gebruik van gemaakt kan worden is interessante input voor verder onderzoek. Ook daarin is herhaling de sleutel tot succes. Blijven experimenteren, zegt Tabbers, blijven herhalen, en blijven bijschaven. Hij sluit zijn sessie af met een laatste tip: “Laat je inspireren door de wetenschap, maar laat je er niet door weerhouden.”

Link naar de presentatie

Netwerk open en online learning

Online Learning Het netwerk Open en online learning richt zich op het brede veld van online learning. Van online masters tot MOOC’s van open educational Resources tot online communicy management.

Bij open en online onderwijs loopt een docent tegen vragen aan: welke tools kan ik gebruiken? Hoe houd ik mijn studenten betrokken in online learning? Wat zijn goede werk- en toetsvormen voor online learning? Welke content wil en mag ik delen en waar plaats ik dat?
Het gebruik van online leren verschilt sterk tussen hogeschool en universiteit. Dit verschil willen we proberen te overbruggen.

Voor het jaar 2016 willen we de volgende thema’s uitwerken:

  • Ontwikkelingen in educatieve video
  • Online Course design
  • Duurzaamheid in online leren: hergebruik van eigen materiaal en dat van anderen
  • Research in online leren

Binnen het netwerk wordt kennisdeling op diverse manieren georganiseerd. Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op met de trekkers:

Tanja de Bie – Universiteit Leiden, Project Coördinator Online Learning Lab
Willem van Valkenburg, TU Delft, Production en Delivery Manager

Digitale feedback: ervaring van docenten

Digitaal feedback geven op papers van studenten? In deze video delen collega’s van de Universiteit Leiden hun ervaringen.Het betreft een vak voor ruim 230 studenten. Elke student schrijft wekelijks meerdere papers. Werkgroepdocenten beoordelen studenten met gebruik van het systeem ‘Grade Mark’.

Wat vinden zij? Het is even wennen aan deze manier van werken. Maar daarna was men erg tevreden. Met name over het werken met standaardreacties (quickmarks). Niet meer 200 keer dezelfde reactie typen, maar een standaardopmerking slepen naar het betreffende stuk tekst. Het geeft ook meer consistentie in het nakijken. Je kunt altijd overal nakijken en studenten kunnen altijd en overal bij hun feedback.

Netwerk digitale leeromgeving

digitale leeromgeving De digitale leeromgeving, DE motor onder ICT in het onderwijs. De ontwikkelingen zijn legio op dit vlak. Een netwerk rondom dit thema is in oprichting.

Dit netwerk brengt experts op het gebied van de digitale leeromgeving bij elkaar om uit te wisselen. Andere doelgroep is de docent: wat is er mogelijk in de huidige leeromgeving? Hoe kun je de leeromgeving inzetten voor blended- of online learning? Hoe maak je je leeromgeving toekomstbestendig?

Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op!

 

Netwerk digitaal toetsen

digitaaltoetsen Het netwerk digitaal toetsen richt zich op het uitwisselen van kennis over de implementatie van digitaal toetsen. Vanuit iedere instelling zijn maximaal 2 ‘digitaal toets’ experts vertegenwoordigd in het ‘spinnenoverleg’ waarin zij kennis en ervaringen uitwisselen over de implementatie van digitaal toetsen.

Het spinnenoverleg organiseert diverse activiteiten voor docenten, examencommissies, onderwijskundigen of ICTO coördinatoren. In deze activiteiten laten we zien welke kansen digitaal toetsen biedt, wat erbij komt kijken om digitaal te toetsen of  welke toetsvormen- en faciliteiten beschikbaar zijn.

Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Een jaarkalender met activiteiten verschijnt hier binnenkort. Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op met de trekkers van het netwerk:

Anne Staring, projectleider Hogeschool Leiden.
Meta Keijzer-de Ruijter, ICTO-adviseur TU Delft.

 

Netwerk blended learning

blendedlearning Het netwerk blended learning richt zich op het uitwisselen van kennis over dit thema in brede zin.

Bij blended learning hebben docenten vragen als: Wat is blended learning? Waarom ga je met blended learning aan de slag? Wat levert het op voor docent en studenten? Hoe begin ik als docent? Hoe kom je tot een goede blend voor een vak? We richten ons op: ontwerpen en uitvoeren van blended leerpraktijken én op het duurzaam implementeren van blended learning.

Binnen het netwerk wordt kennisdeling op diverse manieren georganiseerd. Een jaarkalender met activiteiten verschijnt hier binnenkort.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op met de trekkers van het netwerk:

Sonja Wagenaar, onderwijskundig adviseur/ coördinator blended learning ICLON Leiden Universiteit en Eja Kliphuis, onderzoeker lectoraat Teaching, Learning & Technology Hogeschool Inholland.

Het netwerk blended learning heeft contactpersonen in elk van de zeven E-merge instellingen.
Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Effectief digitaal feedback geven (3)

Turnitin originality report Een tool om digitaal feedback te geven. Hoe ziet dat eruit? Levert dat niet alleen maar meer werk op? Hoe zit dat dan met de plagiaatscanner?

Tijdens een van de E-merge bijeenkomsten vertelt Koos Kruithof, accountmanager bij Turnitin, over de feedbacktool van Turnitin en over de ontwikkelingen die we kunnen verwachten op dit vlak. Bekijk de presentatie van Koos

Meer weten over Turnitin? Bekijk deze demo’s. Interessant zijn ook de whitepapers, bijvoorbeeld het whitepaper over student perception on effective feedback, Bekijk

Effectief digitaal feedback geven (2)

28 pilots waarin men digitaal feedback geeft aan studenten. Zij gebruikten Winvision of Turnitin. Sanne Gratama van Andel was projectleider van dit project met de naam SCALA.

Wat leverde het project op? Is het wel effectief om digitaal feedback te geven? Kost het niet veel meer tijd?

Sanne vertelt tijdens de E-merge bijeenkomst waar digitale feedback centraal staat over de resultaten van het project:

Bijna 40% van de deelnemende docenten gaf aan minder tijd te hebben besteed aan beoordelen. Dat betekende tot bijna 25% tijdswinst. Ook zijn er concrete adviezen voor het maken van een Rubric uit voort gekomen.

Lees verder Effectief digitaal feedback geven (2)

Effectief digitaal feedback geven (1)

Presentatie Patris van Boxel pic Patris van Boxel, informatiemanager en afdelingshoofd onderwijssupport op de faculteit sociale wetenschappen (Universiteit Leiden), heeft al veel ervaring met Peermark en Grademark.

Tijdens een E-merge bijeenkomst over digitaal feedback geven , deelde zij haar lessons learned. Over het belang van dialoog bij feedback, maar ook over de reacties van studenten op (peer)feedback.

Studenten lezen veel vaker hun feedback als deze digitaal is!

Lees verder Effectief digitaal feedback geven (1)