6 – 10 juni: Week van de Video in het Onderwijs

Van 6 juni tot en met 10 juni is op De Haagse Hogeschool de Week van de Video in het Onderwijs. De hele week vinden er diverse interactieve activiteiten plaats in het Atrium van de hogeschool. Daarnaast kun je op woensdag 8 juni in de middag deelnemen aan het seminar Video in het Onderwijs: interessante sprekers, interactieve workshops en ruime gelegenheid kennis en ervaring uit wisselen met collega’s
Het programma wordt later bekend gemaakt, maar zet dit nu alvast in je agenda! Wil je als eerste het programma weten, heb je vragen of suggesties, mail dan naar: collegeweb@hhs.nl

Verslag Online Learning Seminar

emergeOL20160211-4Afgelopen donderdag vond de eerste activiteit in 2016 over het thema Open en Online Onderwijs plaats op de TU Delft in aanwezigheid van zo’n 25 deelnemers van HHS, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Erasmus, TU Delft en een aantal externen. Lees verder Verslag Online Learning Seminar

E-Merge Evenementen kalender 2016

Save the dates

White clock with words Time to Learn on its face

Er wordt de komende maanden van alles georganiseerd, voor en door de E-Merge thema-netwerken. Via onderstaande evementenkalender breng ik graag deze E-Merge activiteiten onder de aandacht. Volgende week al is er een seminar over het ontwerpen van online onderwijs, georganiseerd door het thema-netwerk Online learning (verderop in dit artikel is meer informatie hierover te lezen).

De informatie over de thema-netwerken op de website is vernieuwd: de thematrekkers stellen zich aan u voor. Als u contact op wil nemen, of een actieve rol zou willen spelen in één van de netwerken, dan vindt u de namen en contactgegevens van de trekkers onder de kop Thema’s. En in de agenda op de website vindt u alle activiteiten van de thema-netwerken terug.

In de kalender hieronder alvast een voorproefje van de seminars die de netwerken organiseren.

Datum

Thema / Onderwerp

Organisator

Plaats

Info

11 februari Ontwerp van Onderwijs E-Merge, Themanetwerk Online Learning TU Delft Klik hier
19 februari Open Educational Resources (OER) SURFacademy SURF Utrecht Klik hier
21-22 maart Coursera Conference
(MOOC’s, Online Learning )
Coursera World Forum, Den Haag Klik hier
22-23 maart Congres Toetsen & Examineren in het HO Commercieel Jaarbeurs Utrecht Klik hier
20 april Video als toetsmiddel E-Merge, Themanetwerk Digitaal Toetsen Ntb Klik hier
21 april Sharing Blends, Blended Learning E-Merge, Themanetwerk Blended Learning Universiteit Leiden
19 mei Research in Online Onderwijs Vervalt/td>


Op donderdag 11 februari organiseert het E-Merge Themanetwerk Online Learning een Online Learning Experience Seminar, bij de TU Delft. Aanmelden kan via de website (zie link of kijk bij Agenda).

De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 17.00 en biedt aan het eind van de middag een kijkje achter de schermen van het New Media Centre van de TU Delft. De focus van dit seminar ligt op de didactische kant van Online onderwijs.


Op vrijdag 19 februari organiseert SURFacademy in samenwerking met instellingen twee seminars over OER (Open Education Resources).
Eén over het (her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal, en Eén over de organisatie van het delen van OER. U kunt ze allebei bezoeken of een van de twee.

In de ochtend vindt het seminar (Her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal plaats. De bijeenkomst behandelt best practices rondom het beter vindbaar en doorzoekbaar maken van videobestanden. Daarnaast komen Europese voorbeelden aan bod van databases met educatieve en wetenschappelijke videomaterialen die als OER beschikbaar zijn gesteld.

’s Middags volgt het seminar Delen van open educational resources: hoe organiseer je dat? De bijeenkomst richt zich op instellingen en initiatieven die het delen van OER op een duurzame manier willen organiseren. Het belicht aan de hand van best practices verschillende aspecten. Hoe onderhoud je een actieve community? Aan welke business en governance modellen kan gedacht worden en hoe organiseer je kwaliteitsborging van de materialen?

Focus en plannen van de themagroep DLO

Onderwijs digitaliseert, globaliseert, flexibiliseert, personaliseert en de digitale leeromgeving lijkt een belangrijk vehikel om deze ontwikkelingen te ondersteunen. Daarbij komen allerlei aspecten in beeld: de keuze (aanbesteding) van een leeromgeving, de inrichting ervan, de manier en mate van support bij gebruik van de leeromgeving, technisch, maar ook onderwijskundig. Verder is er steeds meer sprake van een samenstelling van systemen; een toets omgeving, een samenwerk omgeving, een plagiaat scanner of video platform liefst geïntegreerd in een overzichtelijk geheel. En… steeds meer stelt de student zijn eigen omgeving samen, op basis van handige applicaties om onderling samen te werken of door Mooc’s te volgen bij andere instellingen. Tot slot verschuift de leeromgeving ook naar de mobiele omgeving op tablet en mobiele telefoon.

Het thema DLO buigt zich over dit brede spectrum aan onderwerpen, waarbij kennisdeling tussen de instellingen voorop staat. Leren van elkaar, in uitwisselen van ervaringen en materiaal, een goede aanpak of good or bad practices.
Komend jaar komt de trekkers-groep vier keer bij elkaar en organiseert het thema DLO 2 “open” bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten brengen twee deelnemende instellingen een actueel onderwerp in waarna op interactieve wijze over het onderwerp kennis gedeeld wordt en ervaringen uitgewisseld worden.

Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op!

Presentatie Veiligheid in de digitale toetsketen

_MG_1743Veiligheid bij digitaal toetsen: wat komt er bij kijken? Het netwerk Digitaal Toetsen verzorgde een workshop over veiligheid in digitaal toetsen. Er werd stilgestaan bij de verschillende onderdelen in de toetsketen: constructie, klaarmaken, afnemen, nakijken, inzage, archiveren en vernietigen en wat er bij elk van deze onderdelen aan beveiliging komt kijken. Daarbij werd er aandacht besteed aan de discussie: is digitaal toetsen veiliger dan papieren toetsen?

Doordat er veel (verschillende) mensen betrokken zijn bij de onderdelen in de toetsketen blijft de mens de zwakste schakel, zeker de overdracht momenten vragen hierin aandacht. Bij digitaal toetsen ligt alles op 1 plek, dat is makkelijker te beveiligen. Echter als er dan iets mis gaat, dan zijn de consequenties vaak veel groter.

Hierna werden de deelnemers uitgenodigd om bij de flappen die opgehangen waren bij elk van de onderdelen in de toetsketen, aandachtspunten en ideeën op te schrijven. Helaas werd er in de bijeenkomst zelf niets met deze input gedaan, deze zijn wel als foto toegevoegd aan de presentatie. Dat is jammer want het zou interessant zijn geweest als er ook tijdens de workshop zelf aandacht aan de uitkomsten was besteed.

Na dit interactieve deel werd er vanuit de Haagse Hogeschool verteld hoe zij de beveiliging rond toetsen hebben aangepakt. Hier is veel aandacht besteed aan awareness van het probleem. Dit is gedaan door in het gebouw (bijvoorbeeld bij de printer) crimescene stickers te plaatsen met teksten als hier liet… zijn originelen van de toets in de printer liggen. Daarbij werd aangegeven dat het belangrijk is dat beveiligingsproblemen door de gehele organisatie op de agenda komt te staan, bij docenten, studenten, bestuurders en beleidsmakers.

Vervolgens was er aandacht voor de wet en regelgeving omtrent privacy en hoe dit zich verhoudt tot het (digitaal) toetsen en het opslaan, verspreiden en archiveren van gegevens.

Link naar de presentatie.

Presentatie Digitale formatieve toetsing: wat werkt en wat niet?

_MG_1779Het Netwerk Digitaal Toetsen verzorgde op 18 november tijdens het E-Merge Event een sessie met 3 presentaties. Drie sprekers van verschillende instellingen kwamen aan bod om iets te vertellen over de manier waarop zij formatieve toetsen inzetten in hun onderwijs.

Als eerste vertelde Gerard van Rijn van de Haagse Hogeschool over hoe hij bij commerciële economie formatieve toetsen gebruikt bij de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Studenten doen bij deze vakken aan digitale zelfstudie en docenten monitoren de voortgang van de studenten met behulp van formatieve toetsen. Door de formatieve toetsen is de studie uitval verminderd en zijn met name de cijfers bij wiskunde en Engels vooruit gegaan.

Sigrid Vermin  van de hogeschool van Rotterdam gebruikt formatief toetsen bij de opleiding Verpleegkunde. Studenten kunnen ter voorbereiding van hun stage toetsen maken die specifiek van toepassing zijn op de instelling waar de student stage gaat lopen. Op deze manier is er een goede aansluiting tussen de kennis van de student en de werkpraktijk, specifiek op het ziekenhuis waar hij of zij komt te werken.

Als laatste vertelde Guido Janssen van de TU Delft hoe hij formatieve toetsen gebruikt om de 900 studenten die het eerstejaars vak Statica volgen te kunnen begeleiden. De studenten krijgen wekelijks klassikaal college en gaan dan uiteen in werkgroepen. Voor deze werkgroepen krijgen ze formatieve toetsen aangeboden en ze krijgen pas de volgende toets wanneer ze 70% of hoger hebben gescoord. Hebben ze minder dan kunnen ze aan de werkgroepbegeleiders vragen of de toets voor de volgende week handmatig aangezet kan worden. Op deze manier kan de werkgroepbegeleider de studenten die minder scoren begeleiden en bijsturen.

Ondanks dat alle docenten in het begin wel tegen problemen aanliepen op het gebied van digitaal toetsen zijn uiteindelijk de baten groter dan de lasten.

E-merge presentatie ‘How does it blend?’

Voorbeeld golfje
Tijdens de blended learning sessie kwam het ‘golfje van Sonja’ aan bod. “Sonja weet waarschijnlijk zelf niet dat we dit zo noemen”, zegt deelnemer Leny Baas (Hogeschool Leiden).

Sonja Wagenaar (ICLON) gebruikte ‘het golfje’ enkele jaren geleden bij het maken van een instructievideo over blended learning. Het ‘golfje’ is een weergave van een blended vormgegeven curriculum, bestaande uit chronologisch geplaatste blokken met leeractiviteiten. De golf is de belangrijkste factor: deze verbindt elke activiteit aan de volgende. En dat is belangrijk in blended learning zo weten we uit eerdere projecten: elke leeractiviteit moet relevant zijn.

In latere E-merge projecten is veel naar deze video van Sonja gerefereerd, en ‘het golfje van Sonja’ was ontstaan. Het geluk wil, dat Sonja Wagenaar nu, samen met Eja Kliphuis (Inholland) trekker is van het netwerk blended learning. Tijdens de sessie ‘How does it blend’ gingen zij in op het hoe en wat van blended learning.

Lees verder E-merge presentatie ‘How does it blend?’

E-Merge presentatie Pecha Kucha – van het Netwerk DLO

Het Netwerk DLO verzorgde 6 korte presentaties uit verschillende instellingen met elk hun eigen visie op de DLO. Van 2 presentaties is een kort verslag.

Haagse Hogeschool – Mecheline Rutjes

Op de Haagse Hogeschool wordt het gebruik van de DLO nu ook geïntegreerd in de vernieuwde didactische opleiding voor docenten. Vooral in de module Professioneel docentschap komt dat tot uiting in de blended vorm van deze module. Uitgangspunt bij de opzet van de module is: learning by _MG_1824 doing en dan vooral met nadruk op het gebruikmaken van de leeromgeving die door studenten ook wordt gebruikt. Die leeromgeving betreft Blackboard. Zeker niet de gebruikersvriendelijkste leeromgeving.

Het is erg leerzaam om de docenten te confronteren met zaken waar de eigen studenten ook tegen aan lopen en die te maken hebben met enerzijds de instellingen in Blackboard en anderzijds de combinatie van de DLO in de infrastructuur van de HHS. Omdat de didactische opleiding onder verantwoordelijkheid valt van een van de diensten van de hogeschool, dient nu ook het ondersteunend personeel gebruik te leren maken van de DLO.

Universiteit Leiden – Kim Zunderdorp

Kim Zunderdorp’s boodschap was om in de ontwikkeling van de digitale leeromgeving te kijken naar waar de meerwaarde voor het leerproces van je studenten is. De digitale leeromgeving is nu nog te vaak een mededelingenbord en opslagplek waar geen leren plaatsvinden. Studenten en docenten gebruiken echter wel allerlei ICT om hun leren te faciliteren: dit zijn vaak gratis online tools. Als instelling moet je kijken hoe je wenselijk gebruik van gratis tools kunt faciliteren, hoe je je toch aan wet- en regelgeving kunt houden en met welke betaalde tools docenten extra verdieping in het leerproces kunnen realiseren. Omdat de ICT & Onderwijsmarkt in beweging is, is het daarbij belangrijk om kort cyclisch te werken en de digitale leeromgeving modulair op te bouwen. Onderwijsbeleidsmedewerkers, ICT’ers, docenten en studenten kunnen dan samen een digitale leeromgeving ontwikkelen waarin écht leren plaatsvindt.

E-Merge Presentatie “Pimp my DLO”, van Karin Winters

“Is de digitale leeromgeving een leeromgeving of een parkeeromgeving?”

Met deze prikkelende stelling begon Karin Winters haar workshop Pimp my DLO tijdens het E-merge Event Implementing ICT in Education op 18 november 2015. Nog te vaak is de digitale leeromgeving een omgeving waarin studenten (en docenten) veelvuldig moeten klikken om tot het gewenste materiaal te komen. Bovendien is het vaak een plek waarop (verouderde) mededelingen en documenten worden geplaatst, maar echt leren vindt er maar beperkt plaats. Ondertussen gebruiken studenten allerlei tools buiten de digitale leeromgeving om. De digitale leeromgeving is een parkeeromgeving en geen leeromgeving.

Karin nam het perspectief van de docent en liet in haar workshop een hele rij met mogelijkheden voorbij komen waardoor je de digitale leeromgeving beter en interactiever kunt inrichten – tips die werken op ieder platform. En daar is zij bij uitstek geschikt voor. Want Karin is ook zelf docent voor het vak Onderwijs met ICT bij de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Ze deelde daarom veel uit haar eigen ervaringen. De hoofdboodschap: haal interessant materiaal van ‘buiten’ naar binnen in je digitale leeromgeving.

_MG_1698

Karin Winters tijdens de presentatie

Wat zijn dan haar concrete tips?

  • Personaliseer je cursusomgeving. Maak de startpagina aantrekkelijk. Plaats leuke cartoons of een kennisclip. Werk met banners en schrijf een persoonlijk welkom. Je kunt eenvoudig banners maken met gratis tools zoals www.pixlr.com. Maak eenvoudig te gebruiken links naar materialen.
  • Gebruik HTML-code in je cursusruimte. Met HTML kun je eenvoudig video’s van YouTube of presentaties via SlideShare, Office365 of Google Slides insluiten. Maak je presentaties via deze tools of via Prezi ook interactiever. Stel je presentaties beschikbaar voor mededocenten onder de Creative Commons licentie.
  • Gebruik tools zoals Lino, Padlet, FeedbackFruits, Mentimeter, TodaysMeet en Educaplay
  • Haal nieuws van buiten naar binnen via een RSS feed of een Twitter widget. Met een website zoals feed.informer.com kun je eenvoudig voor jouw vak relevante digests maken van RSS feeds, bijvoorbeeld van nieuwspagina’s of Facebookpagina’s.
  • Maak formatieve toetsen voor studenten via Google Forms.

Zo krijg je studenten actief en bovendien is bekend dat feedback van grote meerwaarde is voor het leerproces van studenten. Met Flubaroo kun je deze toetsen ook automatisch laten nakijken en studenten automatisch feedback sturen.

Met deze tips kun je als docent van de digitale leeromgeving echt een leeromgeving maken. En dat is maar goed ook, want zo’n digitale leeromgeving is best duur voor een instelling. Zoals Karin zei: je hebt een dure auto voor de deur staan. Ga er mee rijden!

Link naar de powerpoint slides

E-Merge Presentatie: de kracht van communities – Tanja de Bie en Annemieke van den Bijlaardt

Tijdens de workshop over community management konden de deelnemers zelf ervaren hoe het is om online interactie met elkaar aan te gaan. Van te voren was een forum community aangemaakt waar iedereen zich kon voorstellen, en tijdens de workshop gingen de deelnemers aan de slag als e-moderators. Dit medium bleek veel persoonlijker dan de meeste deelnemers hadden verwacht. Ook werd duidelijk hoe belangrijk navigatie is, duidelijke instructie en het geven van sturing aan het proces. De workshop leiders Tanja de Bie en Annemieke van den Bijllaardt lieten aan de hand van deze concrete voorbeelden zien hoe community management door middel van duidelijk omschreven activiteiten (e-tivities) en e-moderation studenten in online onderwijs (MOOCs en SPOCs) kunnen aanmoedigen en ondersteunen. Aan de hand van de theorie van Salmon over de 5 stage model over online interactie (van access & motivation naar de zelfstandige interactie tussen studenten bij het niveau van development) werden de veranderende rollen van de e-moderator in elke stap toegelicht, met wat concrete tips voor verwelkomen, aanmoedigen en beheersen van negatief gedrag (don’t feed the trolls).

_MG_2052

Links: Annemieke van den Bijlaardt, in het midden Tanja de Bie. Nog even napraten tijdens de borrel

Het Online Learning Lab van de Universiteit Leiden is een van de instellingen die voorop lopen op het gebied van community management. Onder de behaalde resultaten zijn o.a. een bovengemiddelde actieve studentenpopulatie, vrijwilligers die helpen met e-moderating, een succesvolle crowdsource campagne die een extra module heeft gefinancierd en het vertalen van de Linguistiek  MOOC in 26 talen door vrijwilligers.

Link naar de presentatie.