Over E-merge

E-merge is een samenwerkingsconsortium over ICT in het onderwijs tussen zeven instellingen voor Hoger Onderwijs:

 • TU Delft
 • De Haagse Hogeschool
 • Universiteit Leiden
 • Hogeschool Leiden
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool Rotterdam

E-merge is een platform voor kennisdeling over ICT in het onderwijs, waar stafmedewerkers en docenten van de betrokken instellingen bij elkaar komen voor inspiratie, professionalisering, netwerk, uitwisseling van producten/ ideeën. Het unieke kenmerk van deze kennisdeling is instellingsoverstijgende uitwisseling op een laagdrempelige manier georganiseerd. E-merge heeft korte lijnen naar docenten en staat daardoor dichtbij hun praktijk.

Teams met collega’s uit onze instellingen werken al een jaren succesvol samen in onze projecten. Resultaten, publicaties en beschrijvingen van de projecten en activiteiten vind je op deze E-merge website.

We leggen de focus kennisdeling, dat is immers onze kracht. Over de grenzen van instellingen heen wisselen we onze kennis en ervaring uit. In 2015 kiezen we voor de volgende hoofdthema’s

 1. Blended learning
 2. Online learning 
 3. Digitale leeromgeving
 4. Digitaal toetsen

Kennisdeling is een containerbegrip. Daar vallen diverse activiteiten onder, denk aan:

13

Studenten denken actief mee bij de ontwikkeling van de REAL omgeving

Ideeën ontwikkelen

28

10

Successen

delen

Projectmarkt Hogeschool Leiden

27

Netwerken