Netwerk blended learning

blendedlearning Het netwerk blended learning richt zich op het uitwisselen van kennis over dit thema in brede zin.

Bij blended learning hebben docenten vragen als: Wat is blended learning? Waarom ga je met blended learning aan de slag? Wat levert het op voor docent en studenten? Hoe begin ik als docent? Hoe kom je tot een goede blend voor een vak? We richten ons op: ontwerpen en uitvoeren van blended leerpraktijken én op het duurzaam implementeren van blended learning.

Binnen het netwerk wordt kennisdeling op diverse manieren georganiseerd. Een jaarkalender met activiteiten verschijnt hier binnenkort.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op met de trekkers van het netwerk:

Sonja Wagenaar, onderwijskundig adviseur/ coördinator blended learning ICLON Leiden Universiteit en Eja Kliphuis, onderzoeker lectoraat Teaching, Learning & Technology Hogeschool Inholland.

Het netwerk blended learning heeft contactpersonen in elk van de zeven E-merge instellingen.
Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>