Learning analytics, wat is dat precies?

Niet iedereen is bekend met de begrip “Learning Analytics”, maar het komt de laatste regelmatig ter sprake in allerlei forums over onderwijs(onderzoek). Learning Analytics is, simpel gezegd, onderzoek naar onderwijs met behulp van ‘big data’, een ander actueel begrip.

Big data verwijst naar de digitale sporen die gebruikers achterlaten in de online applicaties die zij gebruiken. Bedrijven als Google maken hier gebruik van om te anticiperen op hun gebruikers en ze bijvoorbeeld aanbiedingen te doen die passen bij de interesses op dat moment.

Binnen het onderwijs maken we in toenemende mate gebruik van allerlei digitale applicaties en studenten laten daar ook sporen in achter. Analyse van die sporen kan inzichten opleveren in online gedrag van studenten. Dergelijke informatie kan op alle niveaus van een onderwijsinstelling interessant zijn. Studenten kunnen hun performance vergelijken met anderen, maar ze zouden ook gerichter ondersteund kunnen worden in hun leerproces. Docenten kunnen informatie krijgen over het leergedrag van studenten, om te monitoren en eventueel te interveniëren. Het management kan dergelijke data ook gebruiken, zij het op geaggregeerd niveau, voor institutioneel onderzoek.

Afgelopen jaar is er binnen E-Merge geëxperimenteerd met het toepassen van learning analytics: hoe werkt het, wat voor data is zinvol om te analyseren en wat voor informatie kan het opleveren voor wie?

In een volgende post geef ik een update over de uitkomsten van dit project.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>