Expertmeeting Learning analytics op 15 april afgelast!

Helaas kan de expertmeeting vanavond niet doorgaan wegens te weinig deelnemers. Niet getreurd: later dit jaar zullen we opnieuw een meeting organiseren over dit onderwerp. We houden u op de hoogte via de website.

 

Op 15 april 2014, van 17.00 uur tot 20.00 uur  organiseert E-Merge een expertbijeenkomst op het gebied van Learning Analytics in het Academiegebouw in Leiden.

CaptureDeze bijeenkomst sluit aan op een bijeenkomst van de SURF Special Interest Group (SIG) Learning Analytics die van 13.00 tot 17.00 uur eveneens in het Academiegebouw gehouden wordt.

Learning Analytics wordt gebruikt om onderwijsonderzoek met behulp van zg. ‘Big Data’ aan te duiden. Binnen alle instellingen van E-Merge worden op allerlei manieren data verzameld over het gedrag van studenten, bijvoorbeeld in de elektronische leeromgevingen. Het analyseren van deze data ten behoeve van de leeromgeving wordt ‘Learning Analytics’ genoemd.

Er wordt door onderzoekers, beleidsmakers en docenten veel verwacht van de mogelijkheden van Learning Analytics om meer te weten te komen over hoe studenten studeren. Dergelijke inzichten kunnen gebruikt worden om leeromgeving te verbeteren, studenten gerichter te ondersteunen en uiteindelijk de rendementen te verbeteren. Maar werkt dat dan ook? Daarom verkennen we vanuit E-merge de mogelijkheden van LA binnen onze instellingen. Zo is afgelopen anderhalf jaar geexperimenteerd met een uitgebreide dataset van Blackboard uit Delft die samen met het LIACS uit Leiden m.b.v. datamining is geanalyseerd. De resultaten daarvan en van enkele andere projecten willen we in presentaties en een hands-on workshop aan de orde laten komen.

Programma

17.00 uur

Soep, rijk belegde broodjes, fruit, etc. voor alle deelnemers aan de SIG en/of de E-mergebijeenkomst.

17.30 uur

Aanvang E-merge programma: Welkom door Henk Frencken, programmaleider E-merge.

17.35 uur   

Presentaties van Maartje van den Bogaard, projectleider LA van E-Merge en van Jeroen Donkers, projectleider van ProF. Dit is een dashboard voor feedback op voortgangstoetsen dat ontwikkeld is bij de Universiteit Maastricht.

18.35 uur    

Koffiepauze

18.45 uur 

Enkele workshops in kleine groepen. We gaan casus bespreken, scenario’s bekijken, of learning analytics versus institutional analytics vergelijken.

19.45 uur    

Korte feedback vanuit de workshops

20.00 uur 

Afsluiting en een drankje.

U kunt zich opgeven voor de E-merge expert-meeting via deze link: https://www.jotform3.leidenuniv.nl/form/40775903430

Als u ook wilt deelnemen aan de SURF SIG LA, dan kunt u zich inschrijven voor beide bijeenkomsten via https://www.surfspace.nl/artikel/1518-15-april-sig-la-community-meeting-in-leiden/

Maartje van den Bogaard, TU Delft, projectleider Learning Analytics projecten E-merge

Henk Frencken, programmaleider E-Merge.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>