Learning analytics: terugblik op project

E-Merge heeft een project uitgevoerd om te experimenteren met Learning Analytics. Wat Learning Analytics heb ik toegelicht in mijn vorige post, in dit bericht wil ik beschrijven hoe het ons vergaan is in het project.

Ons idee was om digitale voetsporen van studenten in de elektronische leeromgeving te verzamelen en te analyseren, om te zien wat we zouden kunnen met de uitkomsten. Wat voor informatie levert het eigenlijk op, hoe is dat in te zetten ten behoeve van het onderwijs en wat mist er nog?

Het bleek niet eenvoudig om de gegevens uit de systemen te filteren. Vanuit de beheersunit van Blackboard, de elektronische leeromgeving van de TU, was er weinig ervaring met het generen van dit soort data en het bleek dat er maar weinig data werd opgeslagen. Uiteindelijk waren er datasets beschikbaar voor twee vakken, waarin veelvuldig gebruik werd gemaakt van de elektronische leeromgeving. Het soort informatie in deze datasets hadden te maken met hoe vaak studenten hadden ingelogd en wanneer, hoe lang ze op welke pagina’s waren, hoe vaak ze klikten binnen BB, etc.

De datasets zijn geanalyseerd met behulp van een datamining-applicatie genaamd Cortana, die ontwikkeld is door het LIACS in Leiden. Cortana is een tool die bedoeld is voor subgroepanalyse. De uitkomsten zijn teruggekoppeld aan de docenten van de vakken. Daarbij bleek dat veel namen van pagina’s in BB niet duidelijk herkenbaar waren voor docenten, waardoor het lastig was om de data te interpreteren. De docenten vonden de data wel interessant, en gaven aan dat ze geinteresseerd zouden zijn in een vervolg, mits duidelijker zou blijken uit de gegevens waar studenten precies komen in de leeromgeving.

De uitkomsten van het project waren minder sterk dan we hadden gedacht, maar als experiment is het project zeker geslaagd. De belangrijkste lessen die we geleerd hebben, is dat ondanks dat er veel data beschikbaar is in universiteiten en hogescholen, dit niet betekent dat die data direct beschikbaar of bruikbaar is voor toepassingen van Learning Analytics. Daar is een andere infrastructuur nodig, maar ook een andere mindset van managers en beheerders ten opzichte van databeheer, maar ook van beleidsmakers ten opzichte van hoe instellingen om willen gaan met dergelijke data. Voor een uitgebreider verslag kunt u contact opnemen met E-Merge.

Op dit moment loopt er een nieuw E-Merge project waarbij we experimenteren met Eesysoft software waarmee het makkelijker zou kunnen worden om informatie te verzamelen over digitale voetsporen.

De belangrijkste uitkomst is dat de docenten potentieel zien in Learning Analytics voor hun eigen onderwijs. Learning Analytics blijft daarmee hoog op de E-Merge agenda staan!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>