Focus en plannen van de themagroep DLO

Onderwijs digitaliseert, globaliseert, flexibiliseert, personaliseert en de digitale leeromgeving lijkt een belangrijk vehikel om deze ontwikkelingen te ondersteunen. Daarbij komen allerlei aspecten in beeld: de keuze (aanbesteding) van een leeromgeving, de inrichting ervan, de manier en mate van support bij gebruik van de leeromgeving, technisch, maar ook onderwijskundig. Verder is er steeds meer sprake van een samenstelling van systemen; een toets omgeving, een samenwerk omgeving, een plagiaat scanner of video platform liefst geïntegreerd in een overzichtelijk geheel. En… steeds meer stelt de student zijn eigen omgeving samen, op basis van handige applicaties om onderling samen te werken of door Mooc’s te volgen bij andere instellingen. Tot slot verschuift de leeromgeving ook naar de mobiele omgeving op tablet en mobiele telefoon.

Het thema DLO buigt zich over dit brede spectrum aan onderwerpen, waarbij kennisdeling tussen de instellingen voorop staat. Leren van elkaar, in uitwisselen van ervaringen en materiaal, een goede aanpak of good or bad practices.
Komend jaar komt de trekkers-groep vier keer bij elkaar en organiseert het thema DLO 2 “open” bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten brengen twee deelnemende instellingen een actueel onderwerp in waarna op interactieve wijze over het onderwerp kennis gedeeld wordt en ervaringen uitgewisseld worden.

Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>