Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving


Evenement gegevens

  • Date:

Een goed gesprek

Al jaren wordt er op onderwijsinstellingen door het hele land gesproken over het ontwikkelen van persoonlijke leerpaden en flexibel onderwijs voor studenten. Ook de minister van OCW houdt zich druk bezig met het onderwerp en in het kader van de ontwikkeling naar ‘een leven lang leren’ worden experimenten met flexibilisering in het deeltijdonderwijs door de overheid gestimuleerd. Mensen verstaan verschillende dingen onder de term flexibilisering, maar in het algemeen ziet men flexibilisering in het onderwijs als een ontwikkeling waarbij studenten meer ruimte en keuzemogelijkheden krijgen om een eigen gepersonaliseerd curriculum samen te stellen. Daarnaast betekent flexibilisering in het onderwijs vaak ook dat delen van de opleiding digitaal of in blended vorm gevolgd kunnen worden door studenten. Sommige instellingen experimenteren zelfs met het afronden van vakken door studenten op verschillende niveaus en noemen dat flexibilisering. Los van de definitiekwestie draait het in veel van de discussies vooral om de didactische voor- en nadelen van flexibilisering in het onderwijs. Wat echter vaak onderbelicht blijft in de gesprekken, notities en rapporten, is wat deze ontwikkeling betekent voor de digitale leeromgeving (DLO). Dit laatste is onterecht want dat de consequenties voor de DLO bij toenemende flexibilisering in het onderwijs groot zullen zijn, staat voor velen wel als een paal boven water. Wat deze consequenties dan precies zijn en hoe hieraan tegemoet moet worden gekomen, daarover verschilt men dan weer van mening.

Hoog tijd dus dat, gezien deze ontwikkelingen, de consequenties van flexibilisering in het onderwijs voor de DLO een keer goed onder de loep wordt genomen en dat kennis en ervaringen hiermee binnen de verschillende onderwijsinstellingen worden uitgewisseld. Daarom organiseert de Emerge-themagroep Digitale Leeromgeving een bijeenkomst over flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving.

Wat: Tijdens de bijeenkomst zal er uitgebreid worden stil gestaan bij wat flexibilisering in het onderwijs nou eigenlijk inhoudt en wat hieronder allemaal wordt verstaan. Daarna zullen de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over wat studenten, docenten, studiebegeleiders en beoordelaars nodig hebben om flexibilisering vorm te geven én wat dit betekent voor de digitale leeromgeving.

Het doel: Uitwisseling van ideeën over en ervaringen met flexibilisering van het onderwijs tussen de verschillende instellingen en de implicaties hiervan voor de inrichting en het beheer van de digitale leeromgeving

Wanneer en waar: Donderdag 29 september, 14.30-17.00 uur op de Universiteit Leiden in Leiden. De bijeenkomst zal gevolgd worden door een borrel.

Voor wie: Docenten, teamleiders, beleidsmedewerkers en anderen die zich in het Hoger Onderwijs bezighouden met flexibilisering en de consequenties hiervan op de inrichting van de digitale leeromgeving

Aanmelden: Via een mailtje voor 18 september a.s. aan l.e.boerboom@BB.leidenuniv.nl onder vermelding van de naam en de functie van de deelnemer, gevolgd door de naam van de betrokken organisatie.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>