E-merge Projectleidersvergadering


Evenement gegevens

 • Date:
 • Locatie: ICLON

Verslag E-merge Projectleidersvergadering:

taart

De vergadering werd geopend door Henk Frencken, die tevens de nieuwe website presenteerde. Vervolgens werd de ‘website-taart’ aangesneden en mocht Ellen Sjoer het spits afbijten.

Zij doet onderzoek naar het leren van docenten binnen de ICT-projecten. Voor haar onderzoek zal een nieuw kopje worden aangemaakt op de website.

 

Ellen Sjoer: Leren van docenten in ICT-projecten.

 • Doel: Het leren van docenten inzichtelijk maken. Dit zodat E-merge beter kan inspelen op de aanpak en leerervaringen van de docenten.
 • Onderzoeksvraag: Welke leerwegen bewandelen de docenten?
 • Opzet: Docenten van twee E-merge programma’s een jaar volgen, om zo de ontwikkelingen zichtbaar en inzichtelijk te maken. Docenten vullen een korte vragenlijst in, er vindt een startinterview plaats, waarna ze een leerjounaal/blog bijhouden en tijdens een eindinterview wordt er teruggekeken.
 • Huidige stand van zaken: De startinterviews zijn afgenomen. Er is een codeboek ontwikkeld om de motivatie, het leerpad en de opvattingen over ICT in het onderwijs in kaart te brengen.
 • Vraag: Hebben de aanwezigen nog een goed idee over hoe de opvattingen over ICT in het onderwijs kunnen worden gecodeerd? Nu: gemak, genot, gewin, substitutie/transitie/transformatie. Maar dit werkt niet zo goed als gehoopt.
 • Henk: Misschien via T-pack model: Content, didactische aanpak, technische hulpmiddelen die je daarbij gebruikt (zie slide).
 • Stefan: kijken waar ze zitten in de innovatiecurve.
 • Titus: progress schaal.
 • Twee abstract ingediend: Symposiumvoorstel Onderwijs Research Dagen 2014 in Groningen & ECER 2014 Porto: Let’s do something new! Research-based reflection and practice as current trends in academic development (titel van voorgesteld symposium).

 

photo 3

Marc Cleiren (ook namens Stefan Tax): REAL research (Research Exchange Accelerated Learning).

 • Doel: REAL research framework bestaat uit: motivating educational concept, elucidating research model, activating tools & technology.
 • Opzet: De eerste vraag die aan studenten wordt gesteld is: Waar ben jij nu echt nieuwsgierig naar? In 8 sessies doorlopen studenten 3 keer de onderzoekscyclus, dit is mogelijk doordat de informatie over het onderzoek direct wordt uitgewisseld. Emperische cyclus: Curiosity > exploration > questions > conceptualization > hypotheses > design > interventions > observation > results > publications > en weer beginnen bij het begin. Nu in het onderwijs start je vaak in een al bestaand
  onderzoek/onderzoeksvraag. Hier start je bij je eigen nieuwsgierigheid. Binnen de REAL research omgeving kunnen studenten en docenten de onderzoeker in wording bijhouden. Ze zien direct in welke fase de student (het meest) actief is. Docenten kunnen dit ook snel zien en hebben een overzicht van wie aanpassen heeft aangebracht in geuploade documenten.
 • Nieuwe features: Competenties. Aan het begin scoren de studenten hun eigen competenties en welke 3 ze in
 • de komende tijd willen gaan ontwikkelen en welke competenties ze in welke fase van je onderzoek het meest nodig zullen hebben.  De studenten kennen elkaars competenties en spreken elkaar ook op aan, dit lijkt zeer effectief.
 • Toekomst: Technische slag nodig (sharepoint expert) om het verder te ontwikkelen, ook buiten Universiteit Leiden. Ook vanuit De Haagse Hogeschool interesse voor project

photo 4

Inge van Dongen: Blended Learning. Tempo van verschillende instellingen verschilt.

 • Doel: eenheden & kennisdeling bij alle instellingen. Het tempo van de verschillende instellingen verschilt echter.
 • Stand van zaken: Het loopt en de eerste eenheden zijn nu af. Alle projecten na elke periode: lessons learned noteren. Er is echter geen baseline informatie afgenomen, dus vergelijkingen tussen toen en nu zijn lastig.
 • Bevindingen: Ontwikkelen van blended learning is erg afhankelijk van enthousiasme. Door veel wisselingen van projectleiders en wisselingen binnen de faculteiten heeft het programma wat vertraging opgelopen, maar ze gaan gestaag door. Blended learning is geen nieuw concept, maar voor veel docenten echt een nieuwe manier van kijken naar ICT in het onderwijs. Het innoverende is vooral de nieuwe manier van werken voor docenten. In ontwerpproces merken docenten dat ze aanlopen tegen nieuwe manieren (instructieclip is iets anders dan een hoorcollege). 
 • Evaluatie: Door de verschillende soorten projecten is het moeilijk om een eindevaluatie te maken. Vaak is de course helemaal niet meer zoals hij ooit was, dus daarom niet te vergelijken. Een idee is om aan studenten te vragen wat ze vinden van nu vergeleken met vroeger of van dit blended learning vak in vergelijking met vakken die nog op de oude manier worden gegeven.  Docenten hebben in het begin iets moois bedacht, getest en het blijkt te werken bij de grote groep, maar bij een kleine groep studenten niet. Dit komt doordat niet alle groepen de cyclus doorlopen zoals gepland door de docent. Maar docenten willen toch toets/eikmomenten.
 • Monique van der Kooij: Website. Op de website staat nu een Frequentl Asked Questions (F.A.Q.) knop boven inloggen in de rechter kolom. Hier is ook een contactformulier te vinden, waarmee projectleiders al hun vragen aangaande de website kunnen stellen. Monique en Henk zullen binnenkort samen door de website lopen om te kijken welke teksten nog moeten worden veranderd.
 • Titus Braber: Nieuwsbrief. Er werd een korte demonstratie gegeven, waarin te zien was hoe makkelijk en snel een nieuwsbrief kan worden samengesteld en opgestuurd.

Wat nog ter sprake kwam:

 • Nieuwe slogan voor E-merge?
 • Tussen nu en maart een nieuwe vervolgbijeenkomst, in Den Haag. Dan komen ook de projecten FeedbackFruits, Learning Analytics, Digitaal Toetsen aan bod.

 

 

Agenda bijeenkomst Projectleiders E-merge op 27 Februari 2014.

 1. Het jaarverslag van E-merge voor 2013, dat je vindt aangehecht.
 2. Rondgang langs alle projecten, door middel van een soort ‘pitch’….. Deze pitches zullen, hopelijk, zoveel mogelijk gegeven worden aan de hand van de projectpagina van je project op de nieuwe website van E-merge.
 3. Korte demonstratie van de werking van de nieuwe website van E-merge en het opstellen van een protocol om de site publicatieklaar te maken!

De nieuwe E-merge website

Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen t.o.v. de oude site?

 1. De site is opgezet in WordPress, en dus in wezen een Blog.
 2. Projectleiders kunnen vanaf nu zelf hun eigen project bijhouden (en dat is ook de bedoeling… 😉 en berichten plaatsen over de voortgang van hun eigen project. De toegang is zodanig geregeld dat projectleiders alleen hun eigen project kunnen bijwerken en wijzigen.
 3. Andere zaken, zoals berichten over E-merge bijeenkomsten worden bijgehouden door de programmaleiding.
 4. Nieuwsbrieven kunnen vrijwel automatisch vanuit de projectberichten die de projectleiders geplaatst hebben gegenereerd worden. Daardoor is het maken en versturen van een nieuwsbrief een stuk eenvoudiger, en kan deze dus vaker verschijnen.
 5. En nog een paar leuke gadgets, die we volgende week zullen laten zien!

Wat svp te doen voor de vergadering van dinsdag aanstaande?

 1. Als je naar je project gaat op de site, dan zie je dat daar één of meerdere berichten al staan. Veel van wat daar staat is overgenomen van de oude website.
 2. Het eerste bericht op een pagina (en dus ook bij jouw projectpagina) is ‘sticky’. Dwz dat dat bericht altijd bovenaan blijft staan. De bedoeling is dat dat sticky bericht in het kort weergeeft waar je project over gaat. Het bestaat in principe uit twee gedeeltes: een heel korte aanhef, waarin de essentie van het project, en dan via een ‘lees meer’ link naar een pagina waar méér staat over je project. Momenteel is het zo dat voor de meeste projecten er véél te veel staat in de kop, en dus naar ‘lees meer’moet…. Bovendien zullen een aantal van de sticky teksten niet meer up-to-date zijn.
 3. In de eerste pdf (Handleiding aanpassen Sticky) staat hoe je dat kunt doen (je inlog vind je hieronder.) Probeer dat svp te doen vóór donderdag, zodat je dan je project kunt presenteren vanaf je ‘sticky’. Als dat niet lukt is het geen ramp, omdat de site nog niet openbaar is. Dat dat niet lukt kan diverse redenen hebben…. 😉  Je hebt geen tijd, komt er niet uit, of er is iets mis aan de site. Of alle drie…. Maar dit is de enige manier, voor jou en voor ons, om daar achter te komen!
 4. Daarnaast kun je ook een nieuwe post plaatsen. Die komt dan op je projectpagina onder je sticky, maar ook op de Homepagina van onze site, onder de eerste sticky van E-merge. Zoals te doen gebruikelijk bij een blog. Maar houdt daar in de manier waarop je je post schrijft rekening mee. Nogmaals: geen gevaar, omdat de site nog niet openbaar is.
 5. Kom je er niet uit, of er klopt ergens wat niet, bel dan of stuur me een mail. Die laatste graag met een CC naar Monique van der Kooij (zie CC balk hierboven). Monique is vooralsnog mede – beheerder van de site en veel beter in staat om je te helpen dan ik…. 😉
 6. Mocht je aan de klus niet toekomen voor donderdag, dan mag je je project ook op een klassieke manier presenteren…. 😉 Per project hebben we plm 10 minuten.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>