E-merge Event Implementing ICT in Education


Evenement gegevens


Een feestelijk moment

 students-with-tablets-CCBY-University-of-the-Frasier-Valley

CCBY-University-of-the-Frasier-Valley

Drie instellingen voor HO sloten zich aan bij het E-merge consortium. HO Een moment om te vieren. Dat doen we op 18 november 2015.

Een middag in het teken van implementatie van ICT in het onderwijs. Kernwoorden voor deze middag: inspiratie, kort, krachtig, praktisch, maar ook netwerken staan centraal op deze middag.

De inschrijving voor dit event is inmiddels gesloten.

 

 Programma

12.30 Inloop met lunch
13.00 Opening en welkom met keynote door: Pedro de Bruyckere
14.00 Sessies Ronde 1, zie ‘Sessieoverzicht’
15.00 Ondertekening van het contract 2016 met de aansluiting van drie nieuwe instellingen
15.30 Pauze
16.00 Sessie Ronde 2
17:30 Afsluitende borrel

 

Sessieoverzicht

 Blended  Learning How does it blend?     –  Eja Kliphuis (Inholland)/ Sonja Wagenaar (ICLON)

Wat is nu precies blended learning ? In welke onderwijsleerprocessen kun je blended learning toepassen? Wat zijn de succesvolle voorbeelden? Wat zijn de succesfactoren? Wat vinden  docenten haalbaar? En wat vinden de studenten er eigenlijk van?
In deze sessie willen we vooral  brengen, halen en kennismaken! We pakken door op het thema Will it blend? (zie ook de 10 tips voor blended learning) en zoomen in op de verschillende vraagstukken rondom blended learning die binnen de instellingen leven.

 

Blended Learning  Hoe doe je goed onderzoek naar ICT&O?  –  Huib Tabbers (EUR)

Weten we wel wat werkt? Uitdagingen in onderzoek naar de effectiviteit van ICT in het onderwijs.

We gebruiken allemaal ICT in het onderwijs. Maar maakt dat het onderwijs nu ook effectiever? Het ligt voor de hand om voor het antwoord op deze vraag te kijken naar de wetenschap. Er is in de loop der jaren immers heel wat onderzoek gepubliceerd over de meerwaarde van ICT-gebruik voor leren. Maar wat heeft dat onderzoek eigenlijk opgeleverd? Kunnen we nu iets zeggen over de effectiviteit van nieuwe toepassingen op basis van eerdere bevindingen? Deze vraag is helaas wat minder eenvoudig te beantwoorden dan het op het eerste gezicht misschien wel lijkt. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal ik proberen duidelijk maken dat er nogal wat ‘uitdagingen’ zitten in het onderzoek naar ICT en onderwijs, die een soepele vertaling van de bevindingen naar de praktijk in de weg zitten. Tegelijkertijd zal ik een aantal handreikingen geven hoe er met ontnuchterde blik toch nog heel wat te halen valt uit de onderzoeksliteratuur.

 

 Online Learning  De kracht van Community Management  –  Tanja de Bie  (Universiteit Leiden)

Tanja de Bie verzorgt een Sessie over de kracht van communities, hoe je een community start, hoe je leden betrokken houdt en hoe je de community actief kunt houden. Deze sessie is handen uit de mouwen en meteen doen! Dus: bring your own device!

 

Digitaal toetsen Digitale formatieve toetsing: wat werkt en wat werkt niet?    –  Netwerk digitaal toetsen

Pitches van docenten die digitaal toetsen op regelmatige basis inzetten. Wat werkt wel en wat werkt niet? Welke effecten behaalden zij? Wat was er nodig voor digitaal toetsen op deze manier? Elke
docent spreekt vanuit een andere discipline:

1. Bijblijven voor het beste resultaat
De  huiswerkopdrachten voor het vak Statica in het eerste kwartaal van het eerste jaar Werktuigbouw (TUDelft) stimuleren studenten om bij te blijven in het vak

2. Minder uitval door wekelijkse toets
De wekelijkse toetsen voor struikelvakken als Engels, Wiskunde en Nederlands (‘the basics’), maar ook het hoofdvak Marketing bij de opleiding CE (Commerciële Economie) (Haagse Hogeschool) zorgen voor

3. Een digitale brug naar het stageveld
Studenten Verpleegkunde (Hogeschool Rotterdam) bereiden zich voor op de stage door het maken van digitale formatieve toetsen, samengesteld door het werkveld.

 Digitaal toetsen  Veiligheid in de digitale toetsketen    – Luc Petersen (HR), Judie Visser (Hogeschool Leiden), Dorinde Winkelaar (De Haagse Hogeschool)

In deze sessie houden we ons bezig met de veiligheid van (digitaal) toetsen. Welke risico’s op lekken van toetsinformatie loop je in welke fase van de toetsketen? En hoe kunnen deze risico’s verkleind worden?

Dit zijn vragen die leven bij onderwijsmanagement, examencommissies, informatiemanagers en docenten.
In deze sessie komen bovenstaande vragen en vragen als ‘hoe zit het dan met de privacy van de student?’ aan de orde. Dit gebeurt vanuit de deskundigheid van medewerkers die op verschillende wijzen binnen hun instelling betrokken zijn bij de veiligheid van de toetsketen.

 

 Digitale Leeromgeving  Pimp my DLO  – Karin Winters

Ziet de structuur van jouw cursus in de digitale omgeving er net zo uit als de Windows verkenner? Dan heb je wel een DWO (Digitale WerkOmgeving), maar is het ook een DLWO (Digitale Leer en WerkOmgeving)? De verleiding bestaat om je cursus structuur te geven met mappen en submappen, want zo ben je het al jaren gewend. Dat kan ook anders.

Bekijk het eens vanuit het perspectief van de studenten. Moeten zij 5 keer klikken op zoek naar de juiste powerpointpresentatie?

In deze sessie gaan we nadenken over digitale didactiek, interactie en motivatie in je DLO. We gaan werken met externe content, het delen van presentaties en interactie met de studenten. Heb je zelf goede voorbeelden: ik hoor ze graag!

 

 Digitale Leeromgeving Pecha Kucha: korte en krachtige pitches over de Digitale Leeromgeving    –  Netwerk Digitale Leeromgeving

Het onderwerp digitale leeromgeving (DLO) is actueel. De digitalisering van het onderwijs hangt samen met veel ontwikkelingen, zoals: herontwerp van curricula, open onderwijs, Blended Learning, Flipping the classroom, Mooc’s, digitaal toetsen, samenwerking met externen, interactie met het beroepenveld. Deze ontwikkelingen stellen eisen aan de digitale leeromgeving. Daarnaast zijn veel instellingen, die Blackboard als  LMS (learning management systeem) gebruiken, genoodzaakt een LMS Europees aan te besteden, ook dit vraagt herbezinning op hun leeromgeving.  Wat kunnen we als instellingen, en als docenten op dit onderwerp leren van elkaar en waar zouden we kunnen samenwerken?

Het Themanetwerk DLO stelt zich voor met een korte presentaties (pecha kucha) van zes thema’s:

  • Impact van een onderwijsvisie op de keuze van een leeromgeving? Universiteit Leiden
  • Relatie beroepenveld vraagt op open leeromgeving, Inholland
  • Vergroten van interactie mogelijkheden met extra tools, Hogeschool Rotterdam,
  • Docent professionalisering noodzaak voor effectief gebruik leeromgeving, Haagse Hogeschool
  • Gebruik van het aanbod van de instelling is effectief, TU delft
  • Werken, onderwijzen en leren in een flexibibele omgeving, Hogeschool Leiden

 

8 comments to E-merge Event Implementing ICT in Education

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>