Bijeenkomst georganiseerd door de themagroep DLO


Evenement gegevens


Op dinsdag 31 mei a.s. organiseert de themagroep Digitale LeerOmgeving (DLO) een bijeenkomst over content management. Meerdere onderwijsinstellingen lopen aan tegen het feit dat veel docenten/medewerkers hun materiaal op allerlei plekken op een ongeorganiseerde manier opslaan. Vaak staan er dingen op Blackboard, in de mail, op SharePoint etc. Met als gevolg dat het materiaal slecht te vinden is, niet beschikbaar is voor hergebruik, slecht ontsloten is voor docenten en studenten. Op verschillende instellingen probeert men dit probleem te tackelen. Maar…naast een georganiseerd systeem waarin al het materiaal wordt opgeslagen is er vooral een cultuurverandering nodig. De grootste ‘hindernis’ hierbij is de autonomie van de docent, het gevoel van eigenaarschap dat docenten hebben ten opzichte van hun materiaal, en het ‘not invented here’ gevoel ten opzichte van bruikbaar bestaand materiaal.

We zetten vanuit enkele instellingen neer hoe we de huidige situatie analyseren, wat we zien als de wenselijk situatie en hoe we daar denken te komen. Met de aanwezigen willen we ervaringen uitwisselen en discussiëren over goede oplossingen.

In de discussie gaat het met name om:

  1. Welke eisen stellen we aan een repository voor onderwijscontent?
  2. Hoe bereiken we de cultuurverandering die het effectief werken met een repository mogelijk maakt.

Plaats: Haagse Hogeschool

Doelgroep:

teamleiders, beleidsmedewerkers onderwijs en beleidsmedewerkers ICT informatiespecialisten en geïnteresseerde docenten

Programma:

13.30-14.00 uur ontvangst met koffie-thee

14.00-14.15 Nico Juist zal de kaders schetsen en uitleggen wat de Hora adviseert

14.15-15.30 Enkele korte presentaties vanuit verschillende instellingen

Ton Gloudemans presentaart de casus vanuit InHolland

Peter Becker Haagse Hogeschool presentaart ervaringen vanuit een recent project

15.30-16.30 Discussie (plenair of in groepjes in twee rondes?

16.30 afsluiting door Nico met aansluitende borrel

Aanmelding voor deze bijeenkomst kan via het sturen van een mailtje voor 12 mei a.s. aan m.h.j.rutjes@hhs.nl onder vermelding van naam en functie deelnemer, naam van de organisatie en e-mailadres

 

Hieronder de link naar het tekstdocument om het verder te verspreiden,

tekst bijeenkomst 31 mei 2016

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>