Bijeenkomst digitaal toetsen


Evenement gegevens


 

Digitaal toetsen: Wat is er mogelijk en waarom zou ik er aan beginnen?

Laat je inspireren op 24 nov van 14.00 tot 17.00 op de Haagse Hogeschool

Hoe kan toetsen nu beter geïntegreerd worden in het onderwijs? Steeds vaker wordt de oplossing gezocht in digitaal toetsen. Maar wat zijn nu de mogelijkheden en de voordelen van digitaal toetsen? In deze bijeenkomst laten we in een korte tijd diverse toepassingsmogelijkheden van digitaal toetsen de revue passeren.  In korte sessies laten docenten zien op welke manier zij digitaal toetsen in de praktijk inzetten, waarom ze dat doen, wat ze ervan geleerd hebben en bieden ze je de gelegenheid om vragen te stellen.

Bekijk hier onder het programma, de presentaties en de foto’s van de bijeenkomst:

 

Opbouw programma:

Er zijn 5 rondes waarin docenten kort een presentatie geven (max 20 min), waarna er 5 minuten de tijd is om vragen te stellen. Vervolgens is er 5 minuten om (eventueel) van ruimte te wisselen. Per ronde kun je namelijk kiezen uit twee sessies.

14.00    Introductie Meta Keijzer de Ruijter, projectleider digitaal toetsen Emerge

14.15    Wekelijks toetsen in basisvakken bij CE – HHS  1.wekelijkstoetsen QMP Maple

De opleiding CE van De Haagse Hogeschool is dit jaar gestart met een pilot om voor een aantal basisvakken (WI, NE en EN), maar ook het hoofdvak Marketing, op zeer regelmatige wijze digitale toetsen af te nemen. Welke (capaciteits)problemen overwonnen moeten worden en wat de eerste directe opbrengsten zijn worden in deze inspiratiesessie gepresenteerd.

of

Tussentijds toetsen in Blackboard bij Antropologie – UL 1. tussentijdstoetsen Blackboard

Vanwege zorgen over mogelijke tentamenfraude bij digitale toetsen werd tot voor kort het gebruik van dergelijke toetsen afgeraden voor afsluitende tentamens bij de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CA-OS). Universitair docent Henrike Florusbosch van CA-OS heeft de afgelopen twee jaar geëxperimenteerd met het inzetten van digitale toetsing voor de tussentijdse toetsen voor twee basisvakken. In deze sessie deelt zij haar ervaringen, met de nadruk op de mogelijkheden in Blackboard om digitale fraude tegen te gaan.

 

14.45    Opzetten itembank – Voeding en diëtetiek -HHS 2. itembank

De opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgelopen jaar tijd geïnvesteerd om een digitale itembank op te zetten. Aan de hand van een toetsmatrijs is de itembank ingericht en daarmee een stap gezet in het op een consistente manier digitale toetsen op te bouwen. Vanuit de itembank worden de mogelijkheden verder onderzocht om papieren toetsen uit te draaien en formatieve toetsen digitaal af te nemen.

 

of

Placementtest Engels – TU en HHs 5. placement test maple

Voor de plaatsing van cursisten in de juiste niveau groepen, wordt vooraf een digitale taaltoets in MapleTA afgenomen. Een deel van de toets (geen multiple choice) wordt automatisch nagekeken, waardoor docenten meer tijd hebben voor het beoordelen van de open vragen.

15.15    Toetsen met adaptieve vragen – Werktuigbouwkunde TUD  3. Adaptieve vragen

Hoe kan je complexer (reken)opgaven digitaal toetsen, zonder alleen een beoordeling te geven op het eindantwoord. Bij een vak als Sterkteleer wordt gewerkt met adaptieve vragen, zodat de student punten kan behalen door deelvragen te beantwoorden. De docent krijgt hiermee beter zicht waar de student de fout in gaat.

of

Gebruik van video in de stagebeoordeling – Fysiotherapie Hogeschool Leiden.  3. video hogeschool Leiden

Docenten Tijmen Koet en Marian Farion hebben videotoetsing ontwikkeld om de eindcompetenties op de stageplek te kunnen beoordelen. Het traject naar de uitvoering van deze toetsing, de regelingen die zij hebben moeten treffen en de weerstand die zij hebben moeten overwinnen, de concessies die je moet doen als ontwikkelaar, geven inzicht in hun ontwikkel– en leerproces.

 

15.45    Pauze

 

16.00    Studenteninteractie met Feedbackfruits HRM HvL  4. feedback

Nu Driz, docent Engels aan de opleiding HRM van Hogeschool Leiden, vertelt zijn ervaringen met interactief leren en doceren met deze tool tijdens lessen Engels op de opleiding HRM van Hogeschool Leiden. Via een Blackboard plug-in hebben docenten en studenten toegang tot drie tools: Live, Dialog en Share. Deze drie tools geven studenten en docent mogelijkheden om op een interactieve manier te leren.

 

of

Wat vinden studenten van digitaal toetsen         TUD  4. studenten

Digitale toetsen worden steeds vaker ingezet bij instellingen in het hoger onderwijs. Maar wat vinden studenten er eigenlijk van? De TU Delft deed afgelopen zomer een enquête onder haar studenten.

 

16.30    Summatief toetsen in BB – Pabo HL  5. Summatief toetsen in Blackboard

Docent Marjan Joven van der Sluis van de Pabo van Hogeschool leiden maakt met haar collega’s voor het vak natuuronderwijs summatieve toetsen in Blackboard. Zij toetst met beperkte middelen grote groepen studenten. Zij gebruikt de toetsanalyses uit Blackboard en verbetert daardoor voortdurend de toetskwaliteit. Zij is kritisch en positief over middel en resultaat.

of

Digitaal portfolio in Scorion –HBO Recht HL

Sinds het collegejaar 2013-2014 werken deze opleidingen met het digitale portfolio in Scorion. Docent en slb-coördinator Annemieke Kloover is betrokken geweest bij de inrichting van dit instrument en de implementatie in de opleidingen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zij vertelt haar ervaringen, die van haar collega’s en van de studenten.

 17.00    Afsluitende borrel

 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met een van de onderstaande E-merge contactpersonen voor het project digitaal toetsen:

Karin van Bakel (HHS) k.vanbakel@hhs.nl

Cilia Born (HL) born.c@hsleiden.nl

Meta Keijzer-de Ruijter (TUD) M.A.Keijzer-deRuijter@tudelft.nl

 

 

Comments are closed.