Donderdag 19 juni: Seminar Digitaal Toetsen voor Examen- en Toetscommissies


Evenement gegevens


spelling_test_school_software_454985Voor wie

De primaire doelgroep van dit seminar zijn leden van examencommissies  en leden van  toetscommissies. Daarnaast is het seminar geschikt voor beleidsmedewerkers kwaliteitszorg.

Onderwerp

Met de komst van digitale toetsen en online onderwijs worden toets- en examencommissies geconfronteerd met nieuwe vragen:  Welke risico’s worden geïntroduceerd met digitaliseren van tentamens, welke impact hebben digitale toetsen op de logistiek van tentamineren en hoe wordt validiteit en betrouwbaarheid gewaarborgd bij digitale toetsen of toetsen op afstand. Daarnaast vragen studenten om vrijstelling op basis van een online gevolgde cursus, bijvoorbeeld een MOOC. Hoe kan een examencommissie dit beoordelen?

Programma

De bijeenkomst start met twee korte plenaire presentaties. Aan de hand van de onderdelen van de toetscyclus bespreken de inleiders de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie bij het gebruik van digitaal toetsen .

Het tweede deel van het programma bestaat uit vier workshops. In iedere workshop werken de deelnemers aan het opstellen van een concreet advies aan examencommissies. De onderwerpen van de workshops zijn:

  • Fraudepreventie bij digitaal toetsen
  • Organisatie van digitaal toetsen
  • Vrijstelling op basis van online gevolgd onderwijs
  • Controle op de validiteit en betrouwbaarheid van digitale toetsen

In het derde deel van de bijeenkomst presenteren de deelnemers van de vier workshops hun concrete adviezen.

Resultaat

De deelnemers bouwen kennis en inzicht op in de taken en verantwoordelijkheden van examencommissies bij online toetsen. Iedere deelnemer ontvangt vier concrete adviezen aan  examencommissies en toetscommissies over hun taken en verantwoordelijkheden bij digitaal toetsen.

Aanmelden

Deelname aan dit seminar is gratis. U dient zich wel van te voren aan te melden. Dat kan via deze link. Voor nadere inlichtingen over dit seminar kun je terecht bij de volgende personen:

Meta Keijzer: M.A.Keijzer-deRuijter@tudelft.nl

Cilia Born: Born.c@hsleiden.nl

Maarten van de Ven: M.J.J.M.van.de.Ven@iclon.leidenuniv.nl

Karin van Bakel: K.vanBakel@hhs.nl

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>