E-merge presentatie ‘How does it blend?’

Voorbeeld golfje
Tijdens de blended learning sessie kwam het ‘golfje van Sonja’ aan bod. “Sonja weet waarschijnlijk zelf niet dat we dit zo noemen”, zegt deelnemer Leny Baas (Hogeschool Leiden).

Sonja Wagenaar (ICLON) gebruikte ‘het golfje’ enkele jaren geleden bij het maken van een instructievideo over blended learning. Het ‘golfje’ is een weergave van een blended vormgegeven curriculum, bestaande uit chronologisch geplaatste blokken met leeractiviteiten. De golf is de belangrijkste factor: deze verbindt elke activiteit aan de volgende. En dat is belangrijk in blended learning zo weten we uit eerdere projecten: elke leeractiviteit moet relevant zijn.

In latere E-merge projecten is veel naar deze video van Sonja gerefereerd, en ‘het golfje van Sonja’ was ontstaan. Het geluk wil, dat Sonja Wagenaar nu, samen met Eja Kliphuis (Inholland) trekker is van het netwerk blended learning. Tijdens de sessie ‘How does it blend’ gingen zij in op het hoe en wat van blended learning.

De sessie is eigenlijk de start van het netwerk blended learning. De kern van een netwerk is een balans tussen halen en brengen. Dat was ook de basis voor deze sessie, door Sonja Wagenaar en Eja Kliphuis. Docenten deelden hun ervaring met diverse ICT tools, en vervolgvragen kwamen op tafel. Bekijk hier de presentatie van de sessie.

Ervaring met blended learning

Leny Baas (hogeschool Leiden), woonde de sessie bij. Het viel haar op dat er veel verschil was in de mate waarin deelnemers al ervaring hadden met blended learning. Sommige deelnemers kwamen kennis maken met het concept. Anderen waren al volop aan het experimenteren: “Ik zat aan tafel met collega’s van de Hogeschool Rotterdam, zij hadden al veel tools toegepast in hun onderwijs”. Zo hadden zij instructievideo’s gemaakt en veel deelnemers hadden stem-tools gebruikt zoals Socrative of Mentimeter.

_MG_1680Het recept voor blended learning

Er is geen vast recept voor succes. Blended learning is altijd maatwerk per vak, docent of opleiding. Blended learning is elke keer weer testen en evalueren zo was de stelling van sessieleiders. Daar zit ‘m nu juist de uitdaging aldus Leny. Docenten testen veelal in hun eentje voor hun eigen blok allerlei leuke tools uit. Op dat niveau heeft een docent veel aan praktische uitwisseling met collega’s. Om blended learning een niveau verder te brengen is meer nodig dan tools uitproberen. Denk aan: adaptief toetsen, gepersonaliseerd leren implementeren in de hele opleiding, individuele leerpaden voor studenten. Daarvoor is een integrale aanpak nodig en een goed antwoord op de vraag ‘wat wil je bereiken/ veranderen/ verbeteren?’. Je moet dan als opleiding terug naar de tekentafel om niet meer alleen naar een vak te kijken maar blokoverstijgend, of zelfs breed voor de gehele opleiding.

Startende en ervaren blenders

Kortom: veel diversiteit wat betreft beelden over en ervaring met blended learning. Maar: dat is de kans voor het netwerk blended learning. Startende ‘blenders’ hebben andere leerwensen dan ‘ervaren blenders’. Leny denkt dat het netwerk dan ook heel goed activiteiten kan ontplooien voor (en met!) de beide groepen. Voor startende blenders kunnen bijeenkomsten over het toepassen van video in blended learning interessant zijn. De ervaren blenders kun je uitdagen door bijvoorbeeld met casuïstiek te werken of het TPACK model toe te passen op de eigen praktijk. Zo ga je voor zowel startende- als ervaren blenders op zoek naar de balans tussen halen en brengen.

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>