Organisatie

E-merge: de community rond kennisdeling en netwerken

Het doel van E-Merge is kennisdeling en inspiratie bevorderen tussen docenten en ICT&O medewerkers van de 7 aangesloten instellingen. E-merge wil kennisdeling realiseren rondom 4 hoofdthema’s en heeft daartoe 4 communities gekoppeld aan de hoofdthema’s ingericht. Elke community is verschillend in fase: van de opbouwfase tot en met de ontwikkelingfase.
Interesse in een van de communities? Weten wanneer de volgende bijeenkomst is?

 onlinelearning digitaleleeromgeving digitaaltoetsen blendedlearning

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bestuur

Het bestuur van E-merge fungeert als opdrachtgever voor alle E-merge projecten en activiteiten. Het bestuur van E-merge bestaat uit de volgende leden van de Colleges van Bestuur van de deelnemende instellingen:

Anka Mulder (VZ) Technische Universiteit Delft
Agnita Mur 
Hogeschool Leiden
Susana Menendez De Haagse Hogeschool
Simone Buitendijk Universiteit Leiden
Huib Pols Erasmus Universiteit
Huug de Deugd InHolland
Angelien Sanderman Hogeschool Rotterdam

 

Coördinatiegroep

Een coordinatiegroep vervult de regierol in het consortium en bewaakt de samenhang, organisatie en synergie tussen de activiteiten van E-merge en die van de eigen instelling. De Coördinatiegroep komt regelmatig bijeen en bestaat uit contactpersonen van de deelnemende instellingen. De leden van de Coördinatiegroep zijn:

Vincent Bakker (VZ) Opleidingsmanager Informatica, Hogeschool Leiden
Robin Vos    Adviseur ICT&O, Hogeschool Leiden
Paulina Krijnen Senior Adviseur Onderwijsontwikkeling, -kwaliteit en -beleid, De Haagse Hogeschool
Ron van Velzen Onderwijs en Studentzaken, TUDelft
Marja Verstelle Interim ICT&O programma-manager, Universiteit Leiden
Erik Falkink Senior beleidsadviseur, Hogeschool Rotterdam
Gerard Baars Directeur Risbo, Erasmus Universiteit
Eja Kliphuis Onderwijskundig beleidsadviseur, Hogeschool InHolland

                

Community Manager

Harriet Damen is de community manager voor de E-Merge community. Dat houdt in: coordinatie over de (dagelijkse) uitvoering van de activiteiten, onderhouden van de community, vergroten van betrokkenheid van de instellingen. Zij is zowel inhoudelijk als budgettechnisch verantwoordelijk voor alle activiteiten, zowel kennisdeling als eventuele projecten, en vertegenwoordiging van E-merge naar buiten. Algemene vragen over E-merge? Contact met E-merge? Neem contact op met Harriet!