Dataminingproject

Dit E-merge project maakt gebruik van de specifieke expertise binnen elk van de vier instellingen. Kern van ons project is de datamining techniek, waarvoor de expertise wordt ingebracht door LIACS van de Universiteit Leiden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de data uit de relevante systemen van de TU Delft. Gebruik wordt gemaakt van de Blackboard gegevens van de complete studentpopulatie van de TU Delft. De Haagse Hogeschool heeft veel ervaring met meer traditionele vormen van onderzoek naar studiesucces en brengt die kennis in. De Hogeschool Leiden tenslotte levert een ervaren en deskundige projectleider.

Wat is datamining?

Datamining is met name een interessante techniek als het gaat om het combineren van meerdere databronnen, die niet triviaal aan elkaar te plakken zijn. In deze zin onderscheidt deze techniek zich dus van meer traditionele analysemethoden zoals statistiek en visualisatie. De patronen en verbanden die het resultaat zijn van een datamining exercitie – het model van de studentenpopulatie in dit geval – kunnen grofweg op twee manieren gebruikt worden. Aan de ene kant kunnen de resultaten gebruikt worden om beter inzicht te krijgen in het studiegedrag van (groepen van) studenten, zodat eventuele ongewenste fenomenen beter begrepen of verklaard kunnen worden. De andere manier om modellen te gebruiken is meer voorspellend. De gevonden patronen kunnen gebruikt worden om (toekomstige) studenten op te delen in groepen die al dan niet een verhoogde kans op bepaalde nadelige (of juist niet) studieverloop hebben.

In het plaatje worden de stappen die we in het project nemen weergegeven

  1. Data scraping, het verzamelen en samenbrengen van alle relevante en beschikbare data.
  2. Datamining, het identificeren en analyseren van de voetstappen die studenten achterlaten in de ICT-systemen.
  3. Het interpreteren van de – op basis van de datamining – geïdentificeerde subgroepen van studenten; en het selecteren van die groepen die betekenisvol zijn in relatie tot het doel van dit onderzoek.
  4. Het omschrijven van mogelijke acties en maatregelen op het niveau van de (onderwijs-) organisatie, van groepen studenten en van individuele studenten, ten einde de resultaten van dit onderzoek te kunnen verspreiden en te kunnen inbedden in de organisaties.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>