Blend with Care: 27 september 2016

Op 27 september jl. organiseerde de themagroep Blended Learning een tweede bijeenkomst voor docenten van E-merge instellingen, nu bij Scheltema in Leiden. Met 55 deelnemers, van alle zeven instellingen, gingen we energiek aan de slag in twee workshops, waarna een inspirerende keynote van Mary Dankbaar (Erasmus MC) volgde en een netwerkmarkt met voorbeelden. Een impressie van de bijeenkomst Blend with Care vind je in tekst en beeld.

Lees verder Blend with Care: 27 september 2016

Verslag Online Learning Seminar

emergeOL20160211-4Afgelopen donderdag vond de eerste activiteit in 2016 over het thema Open en Online Onderwijs plaats op de TU Delft in aanwezigheid van zo’n 25 deelnemers van HHS, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Erasmus, TU Delft en een aantal externen. Lees verder Verslag Online Learning Seminar

Digitale feedback: ervaring van docenten

Digitaal feedback geven op papers van studenten? In deze video delen collega’s van de Universiteit Leiden hun ervaringen.Het betreft een vak voor ruim 230 studenten. Elke student schrijft wekelijks meerdere papers. Werkgroepdocenten beoordelen studenten met gebruik van het systeem ‘Grade Mark’.

Wat vinden zij? Het is even wennen aan deze manier van werken. Maar daarna was men erg tevreden. Met name over het werken met standaardreacties (quickmarks). Niet meer 200 keer dezelfde reactie typen, maar een standaardopmerking slepen naar het betreffende stuk tekst. Het geeft ook meer consistentie in het nakijken. Je kunt altijd overal nakijken en studenten kunnen altijd en overal bij hun feedback.

Effectief digitaal feedback geven (1)

Presentatie Patris van Boxel pic Patris van Boxel, informatiemanager en afdelingshoofd onderwijssupport op de faculteit sociale wetenschappen (Universiteit Leiden), heeft al veel ervaring met Peermark en Grademark.

Tijdens een E-merge bijeenkomst over digitaal feedback geven , deelde zij haar lessons learned. Over het belang van dialoog bij feedback, maar ook over de reacties van studenten op (peer)feedback.

Studenten lezen veel vaker hun feedback als deze digitaal is!

Lees verder Effectief digitaal feedback geven (1)

Blended learning tip 5: feedback van collega’s en studenten

Gebruik feedback van collega’s en docenten. Niet alleen om achteraf bij te stellen. Ook vooraf en tijdens een cursus. En: Naast studentenevaluaties zijn er nog meer informatiebronnen die je veel informatie kunnen verschaffen. Weten welke? Lees verder Blended learning tip 5: feedback van collega’s en studenten