Factsheets: Videos in onderwijs

Tijdens de afgelopen e-merge bijeenkomst Blend with Care zijn er factsheets getoond over video’s in het onderwijs. Deze factsheets zijn ontwikkeld door de TU Delft en nu te downloaden en te delen. Download het alle factsheets, of download de individuele factsheets:

1. Didactic use of video in education

2. Scripting videos

3. Copyrights

4. Using visuals

5. Presenting videos for online teaching

6. Recording

Blend with Care: 27 september 2016

Op 27 september jl. organiseerde de themagroep Blended Learning een tweede bijeenkomst voor docenten van E-merge instellingen, nu bij Scheltema in Leiden. Met 55 deelnemers, van alle zeven instellingen, gingen we energiek aan de slag in twee workshops, waarna een inspirerende keynote van Mary Dankbaar (Erasmus MC) volgde en een netwerkmarkt met voorbeelden. Een impressie van de bijeenkomst Blend with Care vind je in tekst en beeld.

Lees verder Blend with Care: 27 september 2016

Verslag Online Learning Seminar

emergeOL20160211-4Afgelopen donderdag vond de eerste activiteit in 2016 over het thema Open en Online Onderwijs plaats op de TU Delft in aanwezigheid van zo’n 25 deelnemers van HHS, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Erasmus, TU Delft en een aantal externen. Lees verder Verslag Online Learning Seminar

Blended learning tip 6: maak gebruik van bestaand materiaal

Martijn Ouwehand, TU Delft benadrukt hoe belangrijk en nuttig het is om gebruik te maken van reeds bestaand materiaal.Dat kan op twee manieren:

  1. Gebruik materiaal dat al binnen de instelling beschikbaar is
  2. Gebruik materiaal dat via internet beschikbaar is.

Wellicht ook een open deur. En… Toch nog niet vanzelfsprekend. Als docent maak je het liefst je eigen materialen helemaal op maat. Dan weet je zeker dat het goed is en de juiste insteek heeft. Of: je bent zo lang op zoek naar de juiste materialen dat je het in die tijd net zo goed zelf had kunnen maken.

Martijn geeft een aantal aanknopingspunten voor de oplossing. Lees verder Blended learning tip 6: maak gebruik van bestaand materiaal

Blended learning tip 2: Maak een duidelijke verbinding tussen online en offline activiteiten

Belangrijk bij blended learning is dat de online activiteiten op een logische manier verbonden zijn aan de offline activiteiten en vice versa. Dat lijkt een open deur. En toch… In de praktijk zien we dat dit toch vaak mis gaat. Waar op te letten? Tip nummer 2 uit de rij van 10 tips voor blended learning. Lees verder Blended learning tip 2: Maak een duidelijke verbinding tussen online en offline activiteiten

Open Education Week @ TU Delft: kom je ook?

Banner 780x180

Van 9 t/m 13 maart vindt de Wereldwijde Open Education Week plaats. In die week organiseren vele (Hoger Onderwijs)instellingen wereldwijd activiteiten om awareness rondom Open Onderwijs te vergroten. Ook de TU Delft organiseert diverse activiteiten om onder docenten en ondersteuners binnen onze instelling meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die Open Onderwijs biedt en de projecten die de TU Delft hierbinnen ondersteunt. Natuurlijk zijn ook onze E-Merge collega’s van harte welkom.

Neem een kijkje op http://open.tudelft.nl/openeducationweek welke activiteiten de TU Delft organiseert. Of kijk op http://openeducationweek.org voor activiteiten van andere instellingen, waar je eveneens deel aan zou kunnen nemen.