REAL research

130717_RealResearch_website
REAL research is een ICT-ondersteund didactisch concept dat docenten helpt om studenten in korte tijd te transformeren van kennisconsumenten naar autonome onderzoekers. Hiernaast zie je een screenshot van de REAL digitale werkomgeving.

Het REAL research framework bestaat uit 1) een verhelderend onderzoeksmodel, 2) een enthousiasmerend didactisch concept en 3) een activerende leer- en onderzoeksomgeving.

Als je als docent de REAL principes wilt integreren in een cursus, kan je een traject doorlopen dat bestaat uit drie fasen: 1) een exploratiefase, waarin je op basisĀ  van het Five Elements model for Empirical Research een model maakt voor het onderzoeksproces in jouw discipline; 2) een validatiefase waarin je met collega;s het didactisch concept voor de cursus vormgeeft en 3) een innovatiefase waarin je met een ICT-ondersteuner de digitale leer- en onderzoeksomgeving inricht.

Lees verder REAL research

Evolutie van het Five Elements model

Evolutie van het Five Elements model

Evolutie van het Five Elements model

Het Five Elements Model for Empirical Research evolueert gestaag. Toen in maart 2013 een informatie-flow model opgesteld moest worden, om tot een goede inrichting van de omgeving te komen, heeft Stefan Tax het Five Elements Model ingebracht. Dat is een generiek model van vijf nodes met elk twee inputs en twee outputs. Hiermee is het mogelijk om complex gedrag zoals een onderzoekscyclus te modelleren. Volgens de retroductieve research strategyis vervolgens de empirische cyclus op dit onderliggende model afgebeeld.

Waar er nu ligt zou je een model uit de categorie Agent Based Models kunnen noemen. Het bijzondere is dat het model niet alleen gebruikt wordt om het onderzoeksproces, de rollen en de informatiestromen te modelleren, maar ook om studenten te begeleiden in het leren doen van onderzoek. Het is dus ook een didactisch model.

De onderzoeker-in-wording als sociaal object

De onderzoeker-in-wording als sociaal object

De onderzoeker-in-wording als sociaal object

Bijzonder aan de REAL research didactisch concept is dat niet zozeer het onderzoek centraal staat, maar de onderzoeker-in-wording. Een REAL cursus is met name bedoeld om de professionele identiteit van de onderzoeker te doen ontwaken. Zodra een student geproefd heeft aan het onderzoek doen naar waar hij of zij zelf nieuwsgierig naar is, zal het studeren een andere plek in haar leven krijgen.

Dit didactisch uitgangspunt heeft implicaties voor de inrichting van de omgeving. Anders dan in een gewone Virtual Research Environment, waar het onderzoek het sociale object is, is in een REAL omgeving de onderzoeker het sociale object. Studenten geven volop feedback op elkaar, zowel op gebied van onderzoeks-inhoud als op onderzoeks-competenties. In de omgeving wordt van elke onderzoeker-in-wording automatisch een profiel gegenereerd van alle bijdragen die hij of zij in de loop van het onderzoek heeft geleverd. Daarmee wordt voor het voor de onderzoeker zelf ook gemakkelijker en leuker om op zichzelf als onderzoeker te reflecteren.

Studenten denken mee bij vormgeving REAL

Studenten denken actief mee bij de ontwikkeling van de REAL omgeving

Studenten denken actief mee bij de ontwikkeling van de REAL omgeving

Bij het ontwikkelen van de REAL omgeving denken studenten actief mee. Zij zijn immers als gebruikers van de omgeving het beste in staat om aan te geven wat hun behoeften zijn. In termen van Contextual Design zijn deze Honours Studenten die deelnemen aan de Cursus de Digitale Samenleving echte Lead Users. Het zijn gebruikers die voorop lopen in het toepassen van eigentijdse ICT en/of in het kritisch reflecteren op de inzet van ICT in het dagelijks leven. In dit geval gaat het om ICT die het proces van onderzoeker worden ondersteunt.

En de omgeving heet ….. REAL!

Binnen het deelprogramma de Onderzoekende Student gaan we een digitale onderzoeksomgeving ontwikkelen waarin studenten echt onderzoek gaan doen. We gebruiken daarvoor als basis een Virtual Research Environment, zoals die op dit moment door de Universiteitsbibliotheek Leiden wordt aangeboden.

Een goede naam is belangrijk als je een innovatie tot succes wilt brengen, wist Stefan Tax, die verantwoordelijk is voor het realiseren van deze omgeving. Daarom heeft hij een ‘scratch’ naamgevingsonderzoekje opgezet waarin studente Culturele Antropologie Loes Lijnders door interviews met het projectteam en met bezoekers van de Surf onderwijsdagen in 5 uur tijd tot een voorstel voor een naam moest komen.

En de naam is geworden: Research Exchange – Accelerated Learning. Dit is in het kort de didactische filosofie van docent Marc Cleiren: door onderzoek te doen aan iets dat je echt interesseert, en daarover uit te wisselen met je collega-onderzoeker-studenten, leer je sneller onderzoek doen!

Anders dan een Virtual Research Environment, waarbij de insteek primair is om in tijd en plaats gedistribueerde onderzoeksgroepen te facilteren in het doen van onderzoek, richt de REAL omgeving zich op het faciliteren van een proces van leren onderzoek doen. De REAL omgeving zal gebruikt worden om tussen de werkgroepen in samen te werken.

 

Get REAL! Een Onderzoekende Student op de SURF onderwijsdagen 2012. from E-Merge on Vimeo.

Het allereerste concept

Eerste schets REAL didactisch concept en projectplanning

Eerste schets REAL didactisch concept en projectplanning

Met dit schetsje van Stefan Tax en Marc Cleiren is het REAL concept concreet geworden. Van boven naar beneden zie je de volgende concepten:

  • – het begint met de dialoog tussen student/onderzoeker en docent/onderzoeker
  • – qualtrics, VRE/sharepoint, yammer, stemkastjes als ICT ondersteuning
  • – misschien zelfs blacboard
  • – een agile traject met tijdplanning tot eind 2015…