Programma’s en Projecten

Het E-merge consortium houdt zich bezig met verschillende programma’s en projecten. De algemene doelen van het onderzoek staan onder aan deze pagina beschreven. Voor precieze informatie over alle projecten kunt u klikken op de links hieronder.

Het succes van E-merge projecten hangt in belangrijke mate af van de betrokkenheid van docenten. Daarom heeft E-merge besloten om een onderzoeksproject op te zetten naar het leren van docenten in innovatieve ICT-projecten. Dit onderzoek is gelieerd aan de huidige twee deelprogramma’s van E-merge.

Doelen van het onderzoek

  1. Inzicht verschaffen in leerwegen van individuele docenten. Docenten leren veel door onder andere deelname aan projecten, maar dat leren blijft vaak impliciet. Van hen wordt als leven lang lerenden in toenemende mate verwacht dat zij zelfgestuurd leren en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen professionele ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoeksproject dragen er aan bij om dat leren inzichtelijk te maken.
  2. Het beter kunnen inspelen op de aanpak en leerervaringen van docenten die betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van huidige en toekomstige ICT& projecten (inclusief E-merge projecten) bij onze instellingen.

Om de bovenstaande doelen te bereiken worden in dit onderzoeksproject de leerwegen van docenten die deelnemen aan de huidige E-merge programma’s De Onderzoekende Student en Blended Learning onderzocht. Wat is de achtergrond van de docenten die meedoen aan deze twee programma’s en hoe gaan docenten ermee aan de slag? En, wat leren zij ervan?

De focus van het onderzoek ligt bij de vraag hoe docenten zichzelf professionaliseren door deel te nemen aan de ontwikkeling en de uitvoering van deze innovatieve vormen van onderwijs. In dit project staat de lerende docent als deelnemer aan de twee E-merge programma’s centraal. Door regelmatige interviews, vragenlijsten en door de docenten te schrijven blogposts wordt hun leerproces in kaart gebracht.

De resultaten van het project zullen tzt gedissemineerd worden door een onderzoeksverslag, een of enkele presentaties op E-merge bijeenkomsten en ICT&O conferenties. Daarnaast staat de publicatie van een wetenschappelijk artikel gepland.

Projectleider is Ellen Sjoer van De Haagse Hogeschool.

Netwerk blended learning

blendedlearning Het netwerk blended learning richt zich op het uitwisselen van kennis over dit thema in brede zin.

Bij blended learning hebben docenten vragen als: Wat is blended learning? Waarom ga je met blended learning aan de slag? Wat levert het op voor docent en studenten? Hoe begin ik als docent? Hoe kom je tot een goede blend voor een vak? We richten ons op: ontwerpen en uitvoeren van blended leerpraktijken én op het duurzaam implementeren van blended learning.

Binnen het netwerk wordt kennisdeling op diverse manieren georganiseerd. Een jaarkalender met activiteiten verschijnt hier binnenkort.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op met de trekkers van het netwerk:

Sonja Wagenaar, onderwijskundig adviseur/ coördinator blended learning ICLON Leiden Universiteit en Eja Kliphuis, onderzoeker lectoraat Teaching, Learning & Technology Hogeschool Inholland.

Het netwerk blended learning heeft contactpersonen in elk van de zeven E-merge instellingen.
Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Haalbaarheidsonderzoek Open Access Journal van start

Nu het projectteam van het Open Access Journal project compleet is, is de onderzoeksfase in gang gezet. Tijdens deze fase gaan we onderzoeken of het haalbaar is om dit jaar een Open Access Journal te publiceren in het kader van de Student Research Conference 2014, onder andere georganiseerd door de VSNU.

Eind augustus zullen we met een gedegen adviesrapport naar de VSNU stappen, waarna de knoop zal worden doorgehakt. In het rapport zullen onder andere verschillende scenario’s worden gepresenteerd, evenals mogelijke obstakels, punten van aandacht en best practices die gevonden zijn.

Bij een “Go” gaan we aan de slag met het het opzetten van het digitale tijdschrift, waarin SRC 2014 conferentiepapers, dataverzamelingen en ondersteundend materiaal kunnen worden gepubliceerd. We mikken op een lancering eind 2014!

Spread the news

taartOndernemend Onderzoek is druk bezig met het werven van enthousiaste studenten. De eerste aanmeldigen stromen binnen en de posters hangen!

Tot en met 21 maart kunnen groepjes studenten zich aanmelden via het online formulier en op 11 april zal het pitch-evenement plaatsvinden. Van 13:00 tot 16:00 uur mogen de groepen in de Dutch Innovation Factory hun project pitchen voor een professionele jury.  Lees verder Spread the news