Verslag Online Learning Seminar

emergeOL20160211-4Afgelopen donderdag vond de eerste activiteit in 2016 over het thema Open en Online Onderwijs plaats op de TU Delft in aanwezigheid van zo’n 25 deelnemers van HHS, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Erasmus, TU Delft en een aantal externen. Lees verder Verslag Online Learning Seminar

Netwerk open en online learning

Online Learning Het netwerk Open en online learning richt zich op het brede veld van online learning. Van online masters tot MOOC’s van open educational Resources tot online communicy management.

Bij open en online onderwijs loopt een docent tegen vragen aan: welke tools kan ik gebruiken? Hoe houd ik mijn studenten betrokken in online learning? Wat zijn goede werk- en toetsvormen voor online learning? Welke content wil en mag ik delen en waar plaats ik dat?
Het gebruik van online leren verschilt sterk tussen hogeschool en universiteit. Dit verschil willen we proberen te overbruggen.

Voor het jaar 2016 willen we de volgende thema’s uitwerken:

  • Ontwikkelingen in educatieve video
  • Online Course design
  • Duurzaamheid in online leren: hergebruik van eigen materiaal en dat van anderen
  • Research in online leren

Binnen het netwerk wordt kennisdeling op diverse manieren georganiseerd. Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op met de trekkers:

Tanja de Bie – Universiteit Leiden, Project Coördinator Online Learning Lab
Willem van Valkenburg, TU Delft, Production en Delivery Manager

Open Education Week @ TU Delft: kom je ook?

Banner 780x180

Van 9 t/m 13 maart vindt de Wereldwijde Open Education Week plaats. In die week organiseren vele (Hoger Onderwijs)instellingen wereldwijd activiteiten om awareness rondom Open Onderwijs te vergroten. Ook de TU Delft organiseert diverse activiteiten om onder docenten en ondersteuners binnen onze instelling meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die Open Onderwijs biedt en de projecten die de TU Delft hierbinnen ondersteunt. Natuurlijk zijn ook onze E-Merge collega’s van harte welkom.

Neem een kijkje op http://open.tudelft.nl/openeducationweek welke activiteiten de TU Delft organiseert. Of kijk op http://openeducationweek.org voor activiteiten van andere instellingen, waar je eveneens deel aan zou kunnen nemen.