Verslag Online Learning Seminar

emergeOL20160211-4Afgelopen donderdag vond de eerste activiteit in 2016 over het thema Open en Online Onderwijs plaats op de TU Delft in aanwezigheid van zo’n 25 deelnemers van HHS, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Erasmus, TU Delft en een aantal externen. Lees verder Verslag Online Learning Seminar

Factsheets: Videos in onderwijs

Tijdens de afgelopen e-merge bijeenkomst Blend with Care zijn er factsheets getoond over video’s in het onderwijs. Deze factsheets zijn ontwikkeld door de TU Delft en nu te downloaden en te delen. Download het alle factsheets, of download de individuele factsheets:

1. Didactic use of video in education

2. Scripting videos

3. Copyrights

4. Using visuals

5. Presenting videos for online teaching

6. Recording

E-Merge Evenementen kalender 2016

Save the dates

White clock with words Time to Learn on its face

Er wordt de komende maanden van alles georganiseerd, voor en door de E-Merge thema-netwerken. Via onderstaande evementenkalender breng ik graag deze E-Merge activiteiten onder de aandacht. Volgende week al is er een seminar over het ontwerpen van online onderwijs, georganiseerd door het thema-netwerk Online learning (verderop in dit artikel is meer informatie hierover te lezen).

De informatie over de thema-netwerken op de website is vernieuwd: de thematrekkers stellen zich aan u voor. Als u contact op wil nemen, of een actieve rol zou willen spelen in één van de netwerken, dan vindt u de namen en contactgegevens van de trekkers onder de kop Thema’s. En in de agenda op de website vindt u alle activiteiten van de thema-netwerken terug.

In de kalender hieronder alvast een voorproefje van de seminars die de netwerken organiseren.

Datum

Thema / Onderwerp

Organisator

Plaats

Info

11 februari Ontwerp van Onderwijs E-Merge, Themanetwerk Online Learning TU Delft Klik hier
19 februari Open Educational Resources (OER) SURFacademy SURF Utrecht Klik hier
21-22 maart Coursera Conference
(MOOC’s, Online Learning )
Coursera World Forum, Den Haag Klik hier
22-23 maart Congres Toetsen & Examineren in het HO Commercieel Jaarbeurs Utrecht Klik hier
20 april Video als toetsmiddel E-Merge, Themanetwerk Digitaal Toetsen Ntb Klik hier
21 april Sharing Blends, Blended Learning E-Merge, Themanetwerk Blended Learning Universiteit Leiden
19 mei Research in Online Onderwijs Vervalt/td>


Op donderdag 11 februari organiseert het E-Merge Themanetwerk Online Learning een Online Learning Experience Seminar, bij de TU Delft. Aanmelden kan via de website (zie link of kijk bij Agenda).

De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 17.00 en biedt aan het eind van de middag een kijkje achter de schermen van het New Media Centre van de TU Delft. De focus van dit seminar ligt op de didactische kant van Online onderwijs.


Op vrijdag 19 februari organiseert SURFacademy in samenwerking met instellingen twee seminars over OER (Open Education Resources).
Eén over het (her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal, en Eén over de organisatie van het delen van OER. U kunt ze allebei bezoeken of een van de twee.

In de ochtend vindt het seminar (Her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal plaats. De bijeenkomst behandelt best practices rondom het beter vindbaar en doorzoekbaar maken van videobestanden. Daarnaast komen Europese voorbeelden aan bod van databases met educatieve en wetenschappelijke videomaterialen die als OER beschikbaar zijn gesteld.

’s Middags volgt het seminar Delen van open educational resources: hoe organiseer je dat? De bijeenkomst richt zich op instellingen en initiatieven die het delen van OER op een duurzame manier willen organiseren. Het belicht aan de hand van best practices verschillende aspecten. Hoe onderhoud je een actieve community? Aan welke business en governance modellen kan gedacht worden en hoe organiseer je kwaliteitsborging van de materialen?

E-Merge Presentatie: de kracht van communities – Tanja de Bie en Annemieke van den Bijlaardt

Tijdens de workshop over community management konden de deelnemers zelf ervaren hoe het is om online interactie met elkaar aan te gaan. Van te voren was een forum community aangemaakt waar iedereen zich kon voorstellen, en tijdens de workshop gingen de deelnemers aan de slag als e-moderators. Dit medium bleek veel persoonlijker dan de meeste deelnemers hadden verwacht. Ook werd duidelijk hoe belangrijk navigatie is, duidelijke instructie en het geven van sturing aan het proces. De workshop leiders Tanja de Bie en Annemieke van den Bijllaardt lieten aan de hand van deze concrete voorbeelden zien hoe community management door middel van duidelijk omschreven activiteiten (e-tivities) en e-moderation studenten in online onderwijs (MOOCs en SPOCs) kunnen aanmoedigen en ondersteunen. Aan de hand van de theorie van Salmon over de 5 stage model over online interactie (van access & motivation naar de zelfstandige interactie tussen studenten bij het niveau van development) werden de veranderende rollen van de e-moderator in elke stap toegelicht, met wat concrete tips voor verwelkomen, aanmoedigen en beheersen van negatief gedrag (don’t feed the trolls).

_MG_2052

Links: Annemieke van den Bijlaardt, in het midden Tanja de Bie. Nog even napraten tijdens de borrel

Het Online Learning Lab van de Universiteit Leiden is een van de instellingen die voorop lopen op het gebied van community management. Onder de behaalde resultaten zijn o.a. een bovengemiddelde actieve studentenpopulatie, vrijwilligers die helpen met e-moderating, een succesvolle crowdsource campagne die een extra module heeft gefinancierd en het vertalen van de Linguistiek  MOOC in 26 talen door vrijwilligers.

Link naar de presentatie.

Netwerk open en online learning

Online Learning Het netwerk Open en online learning richt zich op het brede veld van online learning. Van online masters tot MOOC’s van open educational Resources tot online communicy management.

Bij open en online onderwijs loopt een docent tegen vragen aan: welke tools kan ik gebruiken? Hoe houd ik mijn studenten betrokken in online learning? Wat zijn goede werk- en toetsvormen voor online learning? Welke content wil en mag ik delen en waar plaats ik dat?
Het gebruik van online leren verschilt sterk tussen hogeschool en universiteit. Dit verschil willen we proberen te overbruggen.

Voor het jaar 2016 willen we de volgende thema’s uitwerken:

  • Ontwikkelingen in educatieve video
  • Online Course design
  • Duurzaamheid in online leren: hergebruik van eigen materiaal en dat van anderen
  • Research in online leren

Binnen het netwerk wordt kennisdeling op diverse manieren georganiseerd. Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op met de trekkers:

Tanja de Bie – Universiteit Leiden, Project Coördinator Online Learning Lab
Willem van Valkenburg, TU Delft, Production en Delivery Manager

Blended learning tip 1: Zet de leerdoelen centraal, kies daar een passende techniek bij

http://punya.educ.msu.edu/images/gottpack.jpg

Leerdoelen centraal stellen en daar een passende techniek bij zoeken. Het ontwerpen van blended learning wijkt niet af van het reguliere onderwijsontwerp: Je begint met je leerdoelen. Daar zoek je passende werkvormen en toetsvormen bij.

Gaat dat wel eens mis dan? Jazeker! Soms wordt het inzetten van techniek tot doel verheven.

Leny Baas (Hogeschool Leiden) en Inge van Dongen (De Haagse Hogeschool) beschrijven een aantal veel voorkomende valkuilen. Zij gebruikten vervolgens het TPACK- spel om docenten houvast te geven bij ontwerp van blended learning.

Lees verder Blended learning tip 1: Zet de leerdoelen centraal, kies daar een passende techniek bij

Learning analytics: terugblik op project

E-Merge heeft een project uitgevoerd om te experimenteren met Learning Analytics. Wat Learning Analytics heb ik toegelicht in mijn vorige post, in dit bericht wil ik beschrijven hoe het ons vergaan is in het project.

Ons idee was om digitale voetsporen van studenten in de elektronische leeromgeving te verzamelen en te analyseren, om te zien wat we zouden kunnen met de uitkomsten. Wat voor informatie levert het eigenlijk op, hoe is dat in te zetten ten behoeve van het onderwijs en wat mist er nog?

Lees verder Learning analytics: terugblik op project

Learning analytics, wat is dat precies?

Niet iedereen is bekend met de begrip “Learning Analytics”, maar het komt de laatste regelmatig ter sprake in allerlei forums over onderwijs(onderzoek). Learning Analytics is, simpel gezegd, onderzoek naar onderwijs met behulp van ‘big data’, een ander actueel begrip.

Big data verwijst naar de digitale sporen die gebruikers achterlaten in de online applicaties die zij gebruiken. Bedrijven als Google maken hier gebruik van om te anticiperen op hun gebruikers en ze bijvoorbeeld aanbiedingen te doen die passen bij de interesses op dat moment.

Binnen het onderwijs maken we in toenemende mate gebruik van allerlei digitale applicaties en studenten laten daar ook sporen in achter. Analyse van die sporen kan inzichten opleveren in online gedrag van studenten. Dergelijke informatie kan op alle niveaus van een onderwijsinstelling interessant zijn. Studenten kunnen hun performance vergelijken met anderen, maar ze zouden ook gerichter ondersteund kunnen worden in hun leerproces. Docenten kunnen informatie krijgen over het leergedrag van studenten, om te monitoren en eventueel te interveniëren. Het management kan dergelijke data ook gebruiken, zij het op geaggregeerd niveau, voor institutioneel onderzoek.

Afgelopen jaar is er binnen E-Merge geëxperimenteerd met het toepassen van learning analytics: hoe werkt het, wat voor data is zinvol om te analyseren en wat voor informatie kan het opleveren voor wie?

In een volgende post geef ik een update over de uitkomsten van dit project.