Learning Analytics

LA

please click picture

Learning Analytics is een ‘new kid on the block’ in onderwijsland. De crux ervan is dat er steeds grotere datasets beschikbaar zijn die iets zeggen over het studeergedrag van studenten. Dat zijn niet alleen data uit studievolgsystemen zoals Osiris, maar ook bijvoorbeeld logfiles die vasthouden hoe studenten in en door Blackboard klikken, wanneer ze dat doen en hoe lang, etc. Naast de data uit deze drie systemen kunnen nog andere datasets worden ingebracht. Denk daarbij aan roosters, docentbeoordelingen door studenten etc.

Twee projecten

E-merge doet momenteel twee projecten op het gebied van Learning Analytics. Het eerste project maakt gebruik van datamining en het tweede project van specifieke LA software: Eesysoft.

Netwerk open en online learning

Online Learning Het netwerk Open en online learning richt zich op het brede veld van online learning. Van online masters tot MOOC’s van open educational Resources tot online communicy management.

Bij open en online onderwijs loopt een docent tegen vragen aan: welke tools kan ik gebruiken? Hoe houd ik mijn studenten betrokken in online learning? Wat zijn goede werk- en toetsvormen voor online learning? Welke content wil en mag ik delen en waar plaats ik dat?
Het gebruik van online leren verschilt sterk tussen hogeschool en universiteit. Dit verschil willen we proberen te overbruggen.

Voor het jaar 2016 willen we de volgende thema’s uitwerken:

  • Ontwikkelingen in educatieve video
  • Online Course design
  • Duurzaamheid in online leren: hergebruik van eigen materiaal en dat van anderen
  • Research in online leren

Binnen het netwerk wordt kennisdeling op diverse manieren georganiseerd. Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op met de trekkers:

Tanja de Bie – Universiteit Leiden, Project Coördinator Online Learning Lab
Willem van Valkenburg, TU Delft, Production en Delivery Manager

Netwerk digitale leeromgeving

digitale leeromgeving De digitale leeromgeving, DE motor onder ICT in het onderwijs. De ontwikkelingen zijn legio op dit vlak. Een netwerk rondom dit thema is in oprichting.

Dit netwerk brengt experts op het gebied van de digitale leeromgeving bij elkaar om uit te wisselen. Andere doelgroep is de docent: wat is er mogelijk in de huidige leeromgeving? Hoe kun je de leeromgeving inzetten voor blended- of online learning? Hoe maak je je leeromgeving toekomstbestendig?

Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op!

 

Learning analytics: terugblik op project

E-Merge heeft een project uitgevoerd om te experimenteren met Learning Analytics. Wat Learning Analytics heb ik toegelicht in mijn vorige post, in dit bericht wil ik beschrijven hoe het ons vergaan is in het project.

Ons idee was om digitale voetsporen van studenten in de elektronische leeromgeving te verzamelen en te analyseren, om te zien wat we zouden kunnen met de uitkomsten. Wat voor informatie levert het eigenlijk op, hoe is dat in te zetten ten behoeve van het onderwijs en wat mist er nog?

Lees verder Learning analytics: terugblik op project

Learning analytics, wat is dat precies?

Niet iedereen is bekend met de begrip “Learning Analytics”, maar het komt de laatste regelmatig ter sprake in allerlei forums over onderwijs(onderzoek). Learning Analytics is, simpel gezegd, onderzoek naar onderwijs met behulp van ‘big data’, een ander actueel begrip.

Big data verwijst naar de digitale sporen die gebruikers achterlaten in de online applicaties die zij gebruiken. Bedrijven als Google maken hier gebruik van om te anticiperen op hun gebruikers en ze bijvoorbeeld aanbiedingen te doen die passen bij de interesses op dat moment.

Binnen het onderwijs maken we in toenemende mate gebruik van allerlei digitale applicaties en studenten laten daar ook sporen in achter. Analyse van die sporen kan inzichten opleveren in online gedrag van studenten. Dergelijke informatie kan op alle niveaus van een onderwijsinstelling interessant zijn. Studenten kunnen hun performance vergelijken met anderen, maar ze zouden ook gerichter ondersteund kunnen worden in hun leerproces. Docenten kunnen informatie krijgen over het leergedrag van studenten, om te monitoren en eventueel te interveniëren. Het management kan dergelijke data ook gebruiken, zij het op geaggregeerd niveau, voor institutioneel onderzoek.

Afgelopen jaar is er binnen E-Merge geëxperimenteerd met het toepassen van learning analytics: hoe werkt het, wat voor data is zinvol om te analyseren en wat voor informatie kan het opleveren voor wie?

In een volgende post geef ik een update over de uitkomsten van dit project.

Expertmeeting Learning analytics op 15 april afgelast!

Helaas kan de expertmeeting vanavond niet doorgaan wegens te weinig deelnemers. Niet getreurd: later dit jaar zullen we opnieuw een meeting organiseren over dit onderwerp. We houden u op de hoogte via de website.

 

Op 15 april 2014, van 17.00 uur tot 20.00 uur  organiseert E-Merge een expertbijeenkomst op het gebied van Learning Analytics in het Academiegebouw in Leiden.

CaptureDeze bijeenkomst sluit aan op een bijeenkomst van de SURF Special Interest Group (SIG) Learning Analytics die van 13.00 tot 17.00 uur eveneens in het Academiegebouw gehouden wordt.

Learning Analytics wordt gebruikt om onderwijsonderzoek met behulp van zg. ‘Big Data’ aan te duiden. Binnen alle instellingen van E-Merge worden op allerlei manieren data verzameld over het gedrag van studenten, bijvoorbeeld in de elektronische leeromgevingen. Het analyseren van deze data ten behoeve van de leeromgeving wordt ‘Learning Analytics’ genoemd.

Lees verder Expertmeeting Learning analytics op 15 april afgelast!