Blend with Care: 27 september 2016

Op 27 september jl. organiseerde de themagroep Blended Learning een tweede bijeenkomst voor docenten van E-merge instellingen, nu bij Scheltema in Leiden. Met 55 deelnemers, van alle zeven instellingen, gingen we energiek aan de slag in twee workshops, waarna een inspirerende keynote van Mary Dankbaar (Erasmus MC) volgde en een netwerkmarkt met voorbeelden. Een impressie van de bijeenkomst Blend with Care vind je in tekst en beeld.

Lees verder Blend with Care: 27 september 2016

Blended learning tip 10: Gebruik humor, creativiteit en lef

Gebruik humor, creativiteit en lef. En: geef niet op als het niet meteen in een keer goed gaat. Chris Jan Genugies, docent aan Hogeschool Leiden is er van overtuigd dat dit blended learning tot een succes maakt. Hoe pakt hij dit aan? Lees verder Blended learning tip 10: Gebruik humor, creativiteit en lef

Blended learning tip 8: Bereid voor en oefen met de techniek

Als docent moet je de technieken ook in de vingers hebben als je er mee werkt. Waarom?

  • Studenten gaan je er vragen over stellen
  • Je moet zelf 100% achter je ontwerpkeuzes staan. Geeft jezelf en de student vertrouwen.
  • Als docent moet je zelf ook met de techniek kunnen werken. Het stimuleert studenten als zij zien dat jij online aanwezig bent, en iets doet met hun online input.

Bekijk deze video van Jos Griffioen, docent aan Hogeschool Leiden.

 

Blended learning tip 3: Zorg ervoor dat alle activiteiten relevant zijn

Bij blended learning is het van belang dat elke activiteit relevant is. Dat is ook de ervaring van Nu Driz, docent aan de Hogeschool Leiden. Tijdens het event ‘Will it blend?’ vertelde hij de deelnemers hoe hij dit heeft aangepakt. Een mooi voorbeeld uit de onderwijspraktijk! Lees verder Blended learning tip 3: Zorg ervoor dat alle activiteiten relevant zijn

Blended learning tip 1: Zet de leerdoelen centraal, kies daar een passende techniek bij

http://punya.educ.msu.edu/images/gottpack.jpg

Leerdoelen centraal stellen en daar een passende techniek bij zoeken. Het ontwerpen van blended learning wijkt niet af van het reguliere onderwijsontwerp: Je begint met je leerdoelen. Daar zoek je passende werkvormen en toetsvormen bij.

Gaat dat wel eens mis dan? Jazeker! Soms wordt het inzetten van techniek tot doel verheven.

Leny Baas (Hogeschool Leiden) en Inge van Dongen (De Haagse Hogeschool) beschrijven een aantal veel voorkomende valkuilen. Zij gebruikten vervolgens het TPACK- spel om docenten houvast te geven bij ontwerp van blended learning.

Lees verder Blended learning tip 1: Zet de leerdoelen centraal, kies daar een passende techniek bij