De toekomst van E-merge

Op vrijdag 16 mei j.l. chalkboard_cartoonheeft het Bestuur van E-merge besloten dat E-merge vanaf 1 januari 2015 als Consortium doorgaat!

Vanaf 2015 zal de nadruk niet meer liggen op gezamenlijke projecten, maar op activiteiten rond Kennisdeling. Die Kennisdeling zal worden vormgegeven door bijeenkomsten, gebruik van social media, de E-merge website, actieonderzoekjes, etc. Bij ieder van onze vier instellingen zullen collega’s worden vrijgemaakt om die kennisdeling ook actief gestalte te geven. Dat zal blijven gebeuren vooral rond de hoofdthema’s van E-merge: Blended Learning en De Onderzoekende Student.

Hoe we dit alles precies gaan aanpakken wordt nu uitgewerkt. Dus spoedig meer over dit onderwerp!

Pitch-evenement Ondernemend Onderzoek

Pitchfoto 2

Klik op de foto voor het filmverslag.

Op vrijdag 11 april werd het pitch-evenement van Ondernemend Onderzoek gehouden in de Dutch Innovation Factory. Tijdens dit evenement mochten alle aangemelde groepen hun onderzoeksplan presenteren en uiteindelijk kregen vijf groepen de felbegeerde onderzoekssubsidie van 4.000 euro. Lees verder Pitch-evenement Ondernemend Onderzoek