Blended Learning

Tijdens het 10 jarig bestaan van E-merge, op 28 september 2012, ging het programma ‘ Blended Learning officieel van start (powerpoint). Iedere instelling initieert een eigen deelproject waarbij zij bestaand of nieuw onderwijs ‘blenden’:

  • Doorstroomminor (TU Delft)
  • Vier hogeschoolbrede minoren (De Haagse Hogeschool) 
  • Diverse vakken Management en Bedrijf (Hogeschool Leiden) 
  • Minor en een leerlijn methoden en technieken (Universiteit Leiden)

97135b8ad6

Belangrijk aspect van het programma is kennisdeling tussen de instellingen over de ontwikkeling- en implementatie van deze onderwijseenheden. Er bestaat immers geen vast recept voor blended learning, elke ‘blend’ is uniek. De samenstelling afhankelijk van de doelstelling van je onderwijs, de middelen die je voor handen hebt, en van de voorkennis/ ervaring van docenten en studenten m.b.t. ICTO.

Het programma loopt tot december 2014. We zullen onze ervaringen, evaluaties en de diverse blends beschrijven  in een (digitaal) handboek blended learning.

Vragen? Contact?  Inge van Dongen De Haagse Hogeschool, programmacoördinatie Blended Learning  

Verslag van de bijeenkomst ‘Flexibilisering en de DLO’

29 September 2016 vond in Leiden een bijeenkomst volgens het World-café principe plaats, georganiseerd door de themagroep DLO.

Het verslag en een foto-impressie gaan hierbij. verslag-e-merge-flexibel-onderwijs-en-de-dlo

Verslag van de themabijeenkomst DLO over content management op 31 mei 2016

Op 31 mei 2016 vond er op de Haagse Hogeschool een druk bezochte bijeenkomst plaats, georganiseerd door de themagroep DLO.

In dit verslag zijn via links de presentaties te bekijken.

Reacties naar aanleiding van deze bijeenkomst en/of suggesties voor volgende bijeenkomst zijn welkom!

Verslag emergebijeenkomst content management 31 mei 2016

 

20160531_140227-120160531_141910_001_120160531_150922_120160531_140142_001_1-2

6 – 10 juni: Week van de Video in het Onderwijs

Van 6 juni tot en met 10 juni is op De Haagse Hogeschool de Week van de Video in het Onderwijs. De hele week vinden er diverse interactieve activiteiten plaats in het Atrium van de hogeschool. Daarnaast kun je op woensdag 8 juni in de middag deelnemen aan het seminar Video in het Onderwijs: interessante sprekers, interactieve workshops en ruime gelegenheid kennis en ervaring uit wisselen met collega’s
Het programma wordt later bekend gemaakt, maar zet dit nu alvast in je agenda! Wil je als eerste het programma weten, heb je vragen of suggesties, mail dan naar: collegeweb@hhs.nl

Netwerk digitale leeromgeving

digitale leeromgeving De digitale leeromgeving, DE motor onder ICT in het onderwijs. De ontwikkelingen zijn legio op dit vlak. Een netwerk rondom dit thema is in oprichting.

Dit netwerk brengt experts op het gebied van de digitale leeromgeving bij elkaar om uit te wisselen. Andere doelgroep is de docent: wat is er mogelijk in de huidige leeromgeving? Hoe kun je de leeromgeving inzetten voor blended- of online learning? Hoe maak je je leeromgeving toekomstbestendig?

Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op!

 

Effectief digitaal feedback geven (3)

Turnitin originality report Een tool om digitaal feedback te geven. Hoe ziet dat eruit? Levert dat niet alleen maar meer werk op? Hoe zit dat dan met de plagiaatscanner?

Tijdens een van de E-merge bijeenkomsten vertelt Koos Kruithof, accountmanager bij Turnitin, over de feedbacktool van Turnitin en over de ontwikkelingen die we kunnen verwachten op dit vlak. Bekijk de presentatie van Koos

Meer weten over Turnitin? Bekijk deze demo’s. Interessant zijn ook de whitepapers, bijvoorbeeld het whitepaper over student perception on effective feedback, Bekijk

Effectief digitaal feedback geven (2)

28 pilots waarin men digitaal feedback geeft aan studenten. Zij gebruikten Winvision of Turnitin. Sanne Gratama van Andel was projectleider van dit project met de naam SCALA.

Wat leverde het project op? Is het wel effectief om digitaal feedback te geven? Kost het niet veel meer tijd?

Sanne vertelt tijdens de E-merge bijeenkomst waar digitale feedback centraal staat over de resultaten van het project:

Bijna 40% van de deelnemende docenten gaf aan minder tijd te hebben besteed aan beoordelen. Dat betekende tot bijna 25% tijdswinst. Ook zijn er concrete adviezen voor het maken van een Rubric uit voort gekomen.

Lees verder Effectief digitaal feedback geven (2)

Blended learning tip 4: investeer tijd en energie in een goed ontwerp

Onderwijs blended maken kost nu eenmaal tijd.

  • Om nieuwe technieken te leren kennen
  • Om je ontwerp te herzien
  • Om de techniek klaar te zetten

Maar, ook hier is een goed begin het halve werk. Maarten vd Ven (ICLON) legt uit hoe hij deze tip ziet en geeft enkele voorbeelden.

17

Blended learning tip 3: Zorg ervoor dat alle activiteiten relevant zijn

Bij blended learning is het van belang dat elke activiteit relevant is. Dat is ook de ervaring van Nu Driz, docent aan de Hogeschool Leiden. Tijdens het event ‘Will it blend?’ vertelde hij de deelnemers hoe hij dit heeft aangepakt. Een mooi voorbeeld uit de onderwijspraktijk! Lees verder Blended learning tip 3: Zorg ervoor dat alle activiteiten relevant zijn

3 nieuwe E-mergebijeenkomsten in de komende 6 weken

E-merge organiseert in juni en juli een drietal expertmeetings. Klik op de datum van de bijeenkomst voor meer informatie over doelgroep, inhoud, plaats en tijd.

Donderdag 19 juni

Seminar Digitaal Toetsen voor Examen- en Toetscommissies

Dinsdag 24 juni

Expertmeeting Leren Onderzoeken met ICT

Donderdag 3 juli

Tweede Expertmeeting DLWO Digitale Leer en Werk Omgeving.

 

Impressie eerste Expertmeeting DLWO, april 2014

Ondernemend Onderzoek is on Facebook!

photo

klik op het plaatje voor meer…..