Verslag van de themabijeenkomst DLO over content management op 31 mei 2016

Op 31 mei 2016 vond er op de Haagse Hogeschool een druk bezochte bijeenkomst plaats, georganiseerd door de themagroep DLO.

In dit verslag zijn via links de presentaties te bekijken.

Reacties naar aanleiding van deze bijeenkomst en/of suggesties voor volgende bijeenkomst zijn welkom!

Verslag emergebijeenkomst content management 31 mei 2016

 

20160531_140227-120160531_141910_001_120160531_150922_120160531_140142_001_1-2

E-Merge Evenementen kalender 2016

Save the dates

White clock with words Time to Learn on its face

Er wordt de komende maanden van alles georganiseerd, voor en door de E-Merge thema-netwerken. Via onderstaande evementenkalender breng ik graag deze E-Merge activiteiten onder de aandacht. Volgende week al is er een seminar over het ontwerpen van online onderwijs, georganiseerd door het thema-netwerk Online learning (verderop in dit artikel is meer informatie hierover te lezen).

De informatie over de thema-netwerken op de website is vernieuwd: de thematrekkers stellen zich aan u voor. Als u contact op wil nemen, of een actieve rol zou willen spelen in één van de netwerken, dan vindt u de namen en contactgegevens van de trekkers onder de kop Thema’s. En in de agenda op de website vindt u alle activiteiten van de thema-netwerken terug.

In de kalender hieronder alvast een voorproefje van de seminars die de netwerken organiseren.

Datum

Thema / Onderwerp

Organisator

Plaats

Info

11 februari Ontwerp van Onderwijs E-Merge, Themanetwerk Online Learning TU Delft Klik hier
19 februari Open Educational Resources (OER) SURFacademy SURF Utrecht Klik hier
21-22 maart Coursera Conference
(MOOC’s, Online Learning )
Coursera World Forum, Den Haag Klik hier
22-23 maart Congres Toetsen & Examineren in het HO Commercieel Jaarbeurs Utrecht Klik hier
20 april Video als toetsmiddel E-Merge, Themanetwerk Digitaal Toetsen Ntb Klik hier
21 april Sharing Blends, Blended Learning E-Merge, Themanetwerk Blended Learning Universiteit Leiden
19 mei Research in Online Onderwijs Vervalt/td>


Op donderdag 11 februari organiseert het E-Merge Themanetwerk Online Learning een Online Learning Experience Seminar, bij de TU Delft. Aanmelden kan via de website (zie link of kijk bij Agenda).

De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 17.00 en biedt aan het eind van de middag een kijkje achter de schermen van het New Media Centre van de TU Delft. De focus van dit seminar ligt op de didactische kant van Online onderwijs.


Op vrijdag 19 februari organiseert SURFacademy in samenwerking met instellingen twee seminars over OER (Open Education Resources).
Eén over het (her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal, en Eén over de organisatie van het delen van OER. U kunt ze allebei bezoeken of een van de twee.

In de ochtend vindt het seminar (Her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal plaats. De bijeenkomst behandelt best practices rondom het beter vindbaar en doorzoekbaar maken van videobestanden. Daarnaast komen Europese voorbeelden aan bod van databases met educatieve en wetenschappelijke videomaterialen die als OER beschikbaar zijn gesteld.

’s Middags volgt het seminar Delen van open educational resources: hoe organiseer je dat? De bijeenkomst richt zich op instellingen en initiatieven die het delen van OER op een duurzame manier willen organiseren. Het belicht aan de hand van best practices verschillende aspecten. Hoe onderhoud je een actieve community? Aan welke business en governance modellen kan gedacht worden en hoe organiseer je kwaliteitsborging van de materialen?

Focus en plannen van de themagroep DLO

Onderwijs digitaliseert, globaliseert, flexibiliseert, personaliseert en de digitale leeromgeving lijkt een belangrijk vehikel om deze ontwikkelingen te ondersteunen. Daarbij komen allerlei aspecten in beeld: de keuze (aanbesteding) van een leeromgeving, de inrichting ervan, de manier en mate van support bij gebruik van de leeromgeving, technisch, maar ook onderwijskundig. Verder is er steeds meer sprake van een samenstelling van systemen; een toets omgeving, een samenwerk omgeving, een plagiaat scanner of video platform liefst geïntegreerd in een overzichtelijk geheel. En… steeds meer stelt de student zijn eigen omgeving samen, op basis van handige applicaties om onderling samen te werken of door Mooc’s te volgen bij andere instellingen. Tot slot verschuift de leeromgeving ook naar de mobiele omgeving op tablet en mobiele telefoon.

Het thema DLO buigt zich over dit brede spectrum aan onderwerpen, waarbij kennisdeling tussen de instellingen voorop staat. Leren van elkaar, in uitwisselen van ervaringen en materiaal, een goede aanpak of good or bad practices.
Komend jaar komt de trekkers-groep vier keer bij elkaar en organiseert het thema DLO 2 “open” bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten brengen twee deelnemende instellingen een actueel onderwerp in waarna op interactieve wijze over het onderwerp kennis gedeeld wordt en ervaringen uitgewisseld worden.

Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op!

E-Merge presentatie Pecha Kucha – van het Netwerk DLO

Het Netwerk DLO verzorgde 6 korte presentaties uit verschillende instellingen met elk hun eigen visie op de DLO. Van 2 presentaties is een kort verslag.

Haagse Hogeschool – Mecheline Rutjes

Op de Haagse Hogeschool wordt het gebruik van de DLO nu ook geïntegreerd in de vernieuwde didactische opleiding voor docenten. Vooral in de module Professioneel docentschap komt dat tot uiting in de blended vorm van deze module. Uitgangspunt bij de opzet van de module is: learning by _MG_1824 doing en dan vooral met nadruk op het gebruikmaken van de leeromgeving die door studenten ook wordt gebruikt. Die leeromgeving betreft Blackboard. Zeker niet de gebruikersvriendelijkste leeromgeving.

Het is erg leerzaam om de docenten te confronteren met zaken waar de eigen studenten ook tegen aan lopen en die te maken hebben met enerzijds de instellingen in Blackboard en anderzijds de combinatie van de DLO in de infrastructuur van de HHS. Omdat de didactische opleiding onder verantwoordelijkheid valt van een van de diensten van de hogeschool, dient nu ook het ondersteunend personeel gebruik te leren maken van de DLO.

Universiteit Leiden – Kim Zunderdorp

Kim Zunderdorp’s boodschap was om in de ontwikkeling van de digitale leeromgeving te kijken naar waar de meerwaarde voor het leerproces van je studenten is. De digitale leeromgeving is nu nog te vaak een mededelingenbord en opslagplek waar geen leren plaatsvinden. Studenten en docenten gebruiken echter wel allerlei ICT om hun leren te faciliteren: dit zijn vaak gratis online tools. Als instelling moet je kijken hoe je wenselijk gebruik van gratis tools kunt faciliteren, hoe je je toch aan wet- en regelgeving kunt houden en met welke betaalde tools docenten extra verdieping in het leerproces kunnen realiseren. Omdat de ICT & Onderwijsmarkt in beweging is, is het daarbij belangrijk om kort cyclisch te werken en de digitale leeromgeving modulair op te bouwen. Onderwijsbeleidsmedewerkers, ICT’ers, docenten en studenten kunnen dan samen een digitale leeromgeving ontwikkelen waarin écht leren plaatsvindt.

E-Merge Presentatie “Pimp my DLO”, van Karin Winters

“Is de digitale leeromgeving een leeromgeving of een parkeeromgeving?”

Met deze prikkelende stelling begon Karin Winters haar workshop Pimp my DLO tijdens het E-merge Event Implementing ICT in Education op 18 november 2015. Nog te vaak is de digitale leeromgeving een omgeving waarin studenten (en docenten) veelvuldig moeten klikken om tot het gewenste materiaal te komen. Bovendien is het vaak een plek waarop (verouderde) mededelingen en documenten worden geplaatst, maar echt leren vindt er maar beperkt plaats. Ondertussen gebruiken studenten allerlei tools buiten de digitale leeromgeving om. De digitale leeromgeving is een parkeeromgeving en geen leeromgeving.

Karin nam het perspectief van de docent en liet in haar workshop een hele rij met mogelijkheden voorbij komen waardoor je de digitale leeromgeving beter en interactiever kunt inrichten – tips die werken op ieder platform. En daar is zij bij uitstek geschikt voor. Want Karin is ook zelf docent voor het vak Onderwijs met ICT bij de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Ze deelde daarom veel uit haar eigen ervaringen. De hoofdboodschap: haal interessant materiaal van ‘buiten’ naar binnen in je digitale leeromgeving.

_MG_1698

Karin Winters tijdens de presentatie

Wat zijn dan haar concrete tips?

  • Personaliseer je cursusomgeving. Maak de startpagina aantrekkelijk. Plaats leuke cartoons of een kennisclip. Werk met banners en schrijf een persoonlijk welkom. Je kunt eenvoudig banners maken met gratis tools zoals www.pixlr.com. Maak eenvoudig te gebruiken links naar materialen.
  • Gebruik HTML-code in je cursusruimte. Met HTML kun je eenvoudig video’s van YouTube of presentaties via SlideShare, Office365 of Google Slides insluiten. Maak je presentaties via deze tools of via Prezi ook interactiever. Stel je presentaties beschikbaar voor mededocenten onder de Creative Commons licentie.
  • Gebruik tools zoals Lino, Padlet, FeedbackFruits, Mentimeter, TodaysMeet en Educaplay
  • Haal nieuws van buiten naar binnen via een RSS feed of een Twitter widget. Met een website zoals feed.informer.com kun je eenvoudig voor jouw vak relevante digests maken van RSS feeds, bijvoorbeeld van nieuwspagina’s of Facebookpagina’s.
  • Maak formatieve toetsen voor studenten via Google Forms.

Zo krijg je studenten actief en bovendien is bekend dat feedback van grote meerwaarde is voor het leerproces van studenten. Met Flubaroo kun je deze toetsen ook automatisch laten nakijken en studenten automatisch feedback sturen.

Met deze tips kun je als docent van de digitale leeromgeving echt een leeromgeving maken. En dat is maar goed ook, want zo’n digitale leeromgeving is best duur voor een instelling. Zoals Karin zei: je hebt een dure auto voor de deur staan. Ga er mee rijden!

Link naar de powerpoint slides

Netwerk digitale leeromgeving

digitale leeromgeving De digitale leeromgeving, DE motor onder ICT in het onderwijs. De ontwikkelingen zijn legio op dit vlak. Een netwerk rondom dit thema is in oprichting.

Dit netwerk brengt experts op het gebied van de digitale leeromgeving bij elkaar om uit te wisselen. Andere doelgroep is de docent: wat is er mogelijk in de huidige leeromgeving? Hoe kun je de leeromgeving inzetten voor blended- of online learning? Hoe maak je je leeromgeving toekomstbestendig?

Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op!

 

Learning analytics: terugblik op project

E-Merge heeft een project uitgevoerd om te experimenteren met Learning Analytics. Wat Learning Analytics heb ik toegelicht in mijn vorige post, in dit bericht wil ik beschrijven hoe het ons vergaan is in het project.

Ons idee was om digitale voetsporen van studenten in de elektronische leeromgeving te verzamelen en te analyseren, om te zien wat we zouden kunnen met de uitkomsten. Wat voor informatie levert het eigenlijk op, hoe is dat in te zetten ten behoeve van het onderwijs en wat mist er nog?

Lees verder Learning analytics: terugblik op project

Learning analytics, wat is dat precies?

Niet iedereen is bekend met de begrip “Learning Analytics”, maar het komt de laatste regelmatig ter sprake in allerlei forums over onderwijs(onderzoek). Learning Analytics is, simpel gezegd, onderzoek naar onderwijs met behulp van ‘big data’, een ander actueel begrip.

Big data verwijst naar de digitale sporen die gebruikers achterlaten in de online applicaties die zij gebruiken. Bedrijven als Google maken hier gebruik van om te anticiperen op hun gebruikers en ze bijvoorbeeld aanbiedingen te doen die passen bij de interesses op dat moment.

Binnen het onderwijs maken we in toenemende mate gebruik van allerlei digitale applicaties en studenten laten daar ook sporen in achter. Analyse van die sporen kan inzichten opleveren in online gedrag van studenten. Dergelijke informatie kan op alle niveaus van een onderwijsinstelling interessant zijn. Studenten kunnen hun performance vergelijken met anderen, maar ze zouden ook gerichter ondersteund kunnen worden in hun leerproces. Docenten kunnen informatie krijgen over het leergedrag van studenten, om te monitoren en eventueel te interveniëren. Het management kan dergelijke data ook gebruiken, zij het op geaggregeerd niveau, voor institutioneel onderzoek.

Afgelopen jaar is er binnen E-Merge geëxperimenteerd met het toepassen van learning analytics: hoe werkt het, wat voor data is zinvol om te analyseren en wat voor informatie kan het opleveren voor wie?

In een volgende post geef ik een update over de uitkomsten van dit project.