Blended learning tip 8: Bereid voor en oefen met de techniek

Als docent moet je de technieken ook in de vingers hebben als je er mee werkt. Waarom?

 • Studenten gaan je er vragen over stellen
 • Je moet zelf 100% achter je ontwerpkeuzes staan. Geeft jezelf en de student vertrouwen.
 • Als docent moet je zelf ook met de techniek kunnen werken. Het stimuleert studenten als zij zien dat jij online aanwezig bent, en iets doet met hun online input.

Bekijk deze video van Jos Griffioen, docent aan Hogeschool Leiden.

 

Blended learning tip 7: Varieer in Technieken en werkvormen

Peter Becker, Docent IDM aan De Haagse Hogeschool: Het overkomt mij nog wel eens dat ik met iemand spreek die nog nooit van de term Blended learning heeft gehoord. Om het gesprek niet teveel op te houden, ben ik dan geneigd om BL kort te definiëren als de afwisseling in online- en contactonderwijs, maar daarmee doe ik het concept schromelijk tekort. Lees verder Blended learning tip 7: Varieer in Technieken en werkvormen

Blended learning tip 6: maak gebruik van bestaand materiaal

Martijn Ouwehand, TU Delft benadrukt hoe belangrijk en nuttig het is om gebruik te maken van reeds bestaand materiaal.Dat kan op twee manieren:

 1. Gebruik materiaal dat al binnen de instelling beschikbaar is
 2. Gebruik materiaal dat via internet beschikbaar is.

Wellicht ook een open deur. En… Toch nog niet vanzelfsprekend. Als docent maak je het liefst je eigen materialen helemaal op maat. Dan weet je zeker dat het goed is en de juiste insteek heeft. Of: je bent zo lang op zoek naar de juiste materialen dat je het in die tijd net zo goed zelf had kunnen maken.

Martijn geeft een aantal aanknopingspunten voor de oplossing. Lees verder Blended learning tip 6: maak gebruik van bestaand materiaal

Blended learning tip 5: feedback van collega’s en studenten

Gebruik feedback van collega’s en docenten. Niet alleen om achteraf bij te stellen. Ook vooraf en tijdens een cursus. En: Naast studentenevaluaties zijn er nog meer informatiebronnen die je veel informatie kunnen verschaffen. Weten welke? Lees verder Blended learning tip 5: feedback van collega’s en studenten

Blended learning tip 3: Zorg ervoor dat alle activiteiten relevant zijn

Bij blended learning is het van belang dat elke activiteit relevant is. Dat is ook de ervaring van Nu Driz, docent aan de Hogeschool Leiden. Tijdens het event ‘Will it blend?’ vertelde hij de deelnemers hoe hij dit heeft aangepakt. Een mooi voorbeeld uit de onderwijspraktijk! Lees verder Blended learning tip 3: Zorg ervoor dat alle activiteiten relevant zijn

Blended learning tip 2: Maak een duidelijke verbinding tussen online en offline activiteiten

Belangrijk bij blended learning is dat de online activiteiten op een logische manier verbonden zijn aan de offline activiteiten en vice versa. Dat lijkt een open deur. En toch… In de praktijk zien we dat dit toch vaak mis gaat. Waar op te letten? Tip nummer 2 uit de rij van 10 tips voor blended learning. Lees verder Blended learning tip 2: Maak een duidelijke verbinding tussen online en offline activiteiten

Blended learning tip 1: Zet de leerdoelen centraal, kies daar een passende techniek bij

http://punya.educ.msu.edu/images/gottpack.jpg

Leerdoelen centraal stellen en daar een passende techniek bij zoeken. Het ontwerpen van blended learning wijkt niet af van het reguliere onderwijsontwerp: Je begint met je leerdoelen. Daar zoek je passende werkvormen en toetsvormen bij.

Gaat dat wel eens mis dan? Jazeker! Soms wordt het inzetten van techniek tot doel verheven.

Leny Baas (Hogeschool Leiden) en Inge van Dongen (De Haagse Hogeschool) beschrijven een aantal veel voorkomende valkuilen. Zij gebruikten vervolgens het TPACK- spel om docenten houvast te geven bij ontwerp van blended learning.

Lees verder Blended learning tip 1: Zet de leerdoelen centraal, kies daar een passende techniek bij

Afronding project blended Learning

 7 Na ruim twee jaar ronden we het blended learning project af. We kijken terug op een succesvol project met de volgende resultaten:

 1. In elke instelling zijn een of meerdere onderwijseenheden blended gemaakt.
 2. Er zijn geslaagde kennisdelingsmomenten geweest, zoals:
  • Een training Blackboard
  • Een expertmeeting blended learning
  • Een expertmeeting video in het onderwijs
  • Regelmatig projectleiders-overleg tussen de instellingen
  • Netwerkbijeenkomsten binnen de instellingen

3. We hebben geëvalueerd met docenten en zijn zo tot tips gekomen voor blended learning. 10 tips wel te verstaan. Benieuwd naar de tips? Lees meer..

Blending: Op de helft…

Op het moment van schrijven is het programma ‘Blended Learning’ over de helft. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Enkele uitspraken van docenten in de projecten:

 • Geld om te ontwikkelen is niet het belangrijkste, het gaat om mensen die willen en die tijd hebben/worden vrijgemaakt.
 • Blended learning vraagt om investering in de ontwikkeling van materiaal en om professionalisering van docenten. Het concept Blended learning is nieuw voor veel docenten.
 • Schrijven voor het web is een aparte vaardigheid.
 • Online onderwijs maken en aanbieden is werkelijk iets heel anders dan F2F onderwijs zoals in colleges. Het is een nieuw medium met andere eigenschappen
 • Het materiaal moet op en top in orde zijn en de docent moet zoveel mogelijk online beschikbaar zijn voor begeleiding Lees verder Blending: Op de helft…

Blend is be-a-utifull

Nieuwe E-merge-expertbijeenkomsten blended learning worden gepland. Enkele voorbeelden van bijeenkomsten:

 • Feb 2013: Blackboardtraining voor Gevorderden door Karel Roos (ICLON)
 • Juni 2013: bijeenkomst over Video in het Onderwijs (waarvan hier een uitgebreid verslag)
 • Sept 2013: training Evaluatie van Blended Learning Projecten o.l.v. Susan McKenney van de Open Universiteit
 • Nov 2013: Expertbijeenkomst Blended Learning (uitwisselingsbijeenkomst)