Blend with Care: 27 september 2016

Op 27 september jl. organiseerde de themagroep Blended Learning een tweede bijeenkomst voor docenten van E-merge instellingen, nu bij Scheltema in Leiden. Met 55 deelnemers, van alle zeven instellingen, gingen we energiek aan de slag in twee workshops, waarna een inspirerende keynote van Mary Dankbaar (Erasmus MC) volgde en een netwerkmarkt met voorbeelden. Een impressie van de bijeenkomst Blend with Care vind je in tekst en beeld.

Lees verder Blend with Care: 27 september 2016

Factsheets: Videos in onderwijs

Tijdens de afgelopen e-merge bijeenkomst Blend with Care zijn er factsheets getoond over video’s in het onderwijs. Deze factsheets zijn ontwikkeld door de TU Delft en nu te downloaden en te delen. Download het alle factsheets, of download de individuele factsheets:

1. Didactic use of video in education

2. Scripting videos

3. Copyrights

4. Using visuals

5. Presenting videos for online teaching

6. Recording

Sharing Blends: 21 april 2016

Op 21 april jl. organiseerde de themagroep Blended Learning een bijeenkomst voor docenten van E-merge instellingen bij de Oude Sterrewacht in Leiden. Circa 35 deelnemers gingen energiek aan de slag in twee workshops na een inspirerende keynote van Floris van Blankenstein (ICLON, Universiteit Leiden). Een impressie van deze energieke bijeenkomst Sharing Blends vind je in tekst en beeld.

Lees verder Sharing Blends: 21 april 2016

Contactpersonen Blended Learning

Hans Reitzema, Hogeschool Rotterdam

Joyce Dekens, Haagse Hogeschool

Paula Karsten, Hogeschool Inholland

Kris Stabel, Erasmus Universiteit Rotterdam

Frowine den Oudendammer, Hogeschool Leiden

Leny Baas, Hogeschool Leiden

Wiebe Dijkstra, TU Delft

 

E-Merge Evenementen kalender 2016

Save the dates

White clock with words Time to Learn on its face

Er wordt de komende maanden van alles georganiseerd, voor en door de E-Merge thema-netwerken. Via onderstaande evementenkalender breng ik graag deze E-Merge activiteiten onder de aandacht. Volgende week al is er een seminar over het ontwerpen van online onderwijs, georganiseerd door het thema-netwerk Online learning (verderop in dit artikel is meer informatie hierover te lezen).

De informatie over de thema-netwerken op de website is vernieuwd: de thematrekkers stellen zich aan u voor. Als u contact op wil nemen, of een actieve rol zou willen spelen in één van de netwerken, dan vindt u de namen en contactgegevens van de trekkers onder de kop Thema’s. En in de agenda op de website vindt u alle activiteiten van de thema-netwerken terug.

In de kalender hieronder alvast een voorproefje van de seminars die de netwerken organiseren.

Datum

Thema / Onderwerp

Organisator

Plaats

Info

11 februari Ontwerp van Onderwijs E-Merge, Themanetwerk Online Learning TU Delft Klik hier
19 februari Open Educational Resources (OER) SURFacademy SURF Utrecht Klik hier
21-22 maart Coursera Conference
(MOOC’s, Online Learning )
Coursera World Forum, Den Haag Klik hier
22-23 maart Congres Toetsen & Examineren in het HO Commercieel Jaarbeurs Utrecht Klik hier
20 april Video als toetsmiddel E-Merge, Themanetwerk Digitaal Toetsen Ntb Klik hier
21 april Sharing Blends, Blended Learning E-Merge, Themanetwerk Blended Learning Universiteit Leiden
19 mei Research in Online Onderwijs Vervalt/td>


Op donderdag 11 februari organiseert het E-Merge Themanetwerk Online Learning een Online Learning Experience Seminar, bij de TU Delft. Aanmelden kan via de website (zie link of kijk bij Agenda).

De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 17.00 en biedt aan het eind van de middag een kijkje achter de schermen van het New Media Centre van de TU Delft. De focus van dit seminar ligt op de didactische kant van Online onderwijs.


Op vrijdag 19 februari organiseert SURFacademy in samenwerking met instellingen twee seminars over OER (Open Education Resources).
Eén over het (her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal, en Eén over de organisatie van het delen van OER. U kunt ze allebei bezoeken of een van de twee.

In de ochtend vindt het seminar (Her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal plaats. De bijeenkomst behandelt best practices rondom het beter vindbaar en doorzoekbaar maken van videobestanden. Daarnaast komen Europese voorbeelden aan bod van databases met educatieve en wetenschappelijke videomaterialen die als OER beschikbaar zijn gesteld.

’s Middags volgt het seminar Delen van open educational resources: hoe organiseer je dat? De bijeenkomst richt zich op instellingen en initiatieven die het delen van OER op een duurzame manier willen organiseren. Het belicht aan de hand van best practices verschillende aspecten. Hoe onderhoud je een actieve community? Aan welke business en governance modellen kan gedacht worden en hoe organiseer je kwaliteitsborging van de materialen?

E-merge presentatie ‘How does it blend?’

Voorbeeld golfje
Tijdens de blended learning sessie kwam het ‘golfje van Sonja’ aan bod. “Sonja weet waarschijnlijk zelf niet dat we dit zo noemen”, zegt deelnemer Leny Baas (Hogeschool Leiden).

Sonja Wagenaar (ICLON) gebruikte ‘het golfje’ enkele jaren geleden bij het maken van een instructievideo over blended learning. Het ‘golfje’ is een weergave van een blended vormgegeven curriculum, bestaande uit chronologisch geplaatste blokken met leeractiviteiten. De golf is de belangrijkste factor: deze verbindt elke activiteit aan de volgende. En dat is belangrijk in blended learning zo weten we uit eerdere projecten: elke leeractiviteit moet relevant zijn.

In latere E-merge projecten is veel naar deze video van Sonja gerefereerd, en ‘het golfje van Sonja’ was ontstaan. Het geluk wil, dat Sonja Wagenaar nu, samen met Eja Kliphuis (Inholland) trekker is van het netwerk blended learning. Tijdens de sessie ‘How does it blend’ gingen zij in op het hoe en wat van blended learning.

Lees verder E-merge presentatie ‘How does it blend?’

Netwerk blended learning

blendedlearning Het netwerk blended learning richt zich op het uitwisselen van kennis over dit thema in brede zin.

Bij blended learning hebben docenten vragen als: Wat is blended learning? Waarom ga je met blended learning aan de slag? Wat levert het op voor docent en studenten? Hoe begin ik als docent? Hoe kom je tot een goede blend voor een vak? We richten ons op: ontwerpen en uitvoeren van blended leerpraktijken én op het duurzaam implementeren van blended learning.

Binnen het netwerk wordt kennisdeling op diverse manieren georganiseerd. Een jaarkalender met activiteiten verschijnt hier binnenkort.

Actief bijdragen aan dit netwerk? Neem contact op met de trekkers van het netwerk:

Sonja Wagenaar, onderwijskundig adviseur/ coördinator blended learning ICLON Leiden Universiteit en Eja Kliphuis, onderzoeker lectoraat Teaching, Learning & Technology Hogeschool Inholland.

Het netwerk blended learning heeft contactpersonen in elk van de zeven E-merge instellingen.
Interesse in de activiteiten van dit netwerk? Blijf op de hoogte.

To read: materialen over blended learning

Nuttige en inspirerende materialen over blended learning. Met handige tips, werkmodellen en/ of praktische voorbeelden

Lees verder To read: materialen over blended learning

Will it blend? 10 tips voor blended learning

De ervaringen opgedaan in het E-merge blended learning project zijn gebundeld. De ervaringen van docenten leidden tot 10 tips voor het ontwerp van blended learning.
Tijdens het event ‘Will it blend?’ is er aandacht besteed aan de 10 tips. We hebben de materialen gebundeld. En op de site geplaatst. Klik op een van de tips om meer over deze tip te weten te komen.
 Blended card
 Blended Learning 10 tips NL

Klik om te vergroten

Tip 1: Zet leerdoelen centraal en kies daarbij een passende werkvorm en techniek meer…

Tip 2: Maak een duidelijke verbinding tussen de online en offline activiteiten meer…

Tip 3: Zorg ervoor dat alle activiteiten relevant zijn meer…

Tip 4: Investeer tijd en energie in een goed ontwerp meer…

Tip 5: Maak bij het ontwerp gebruik van tips en feedback van collega’s en studenten meer…

Tip 6: Maak gebruik van bestaand materiaal, van de onderwijsinstelling of van internet meer…

Tip 7: Varieer in technieken en werkvormen meer.

Tip 8: Bereid zorgvuldig voor en oefen met de techniek meer…

Tip 9: Maak bij de start van de lessen de opzet van het vak duidelijk aan studenten

Tip 10: Gebruik humor, creativiteit en lef en geef niet op!  meer…

 

Blended learning tip 10: Gebruik humor, creativiteit en lef

Gebruik humor, creativiteit en lef. En: geef niet op als het niet meteen in een keer goed gaat. Chris Jan Genugies, docent aan Hogeschool Leiden is er van overtuigd dat dit blended learning tot een succes maakt. Hoe pakt hij dit aan? Lees verder Blended learning tip 10: Gebruik humor, creativiteit en lef