Blended Learning

Tijdens het 10 jarig bestaan van E-merge, op 28 september 2012, ging het programma ‘ Blended Learning officieel van start (powerpoint). Iedere instelling initieert een eigen deelproject waarbij zij bestaand of nieuw onderwijs ‘blenden’:

  • Doorstroomminor (TU Delft)
  • Vier hogeschoolbrede minoren (De Haagse Hogeschool) 
  • Diverse vakken Management en Bedrijf (Hogeschool Leiden) 
  • Minor en een leerlijn methoden en technieken (Universiteit Leiden)

97135b8ad6

Belangrijk aspect van het programma is kennisdeling tussen de instellingen over de ontwikkeling- en implementatie van deze onderwijseenheden. Er bestaat immers geen vast recept voor blended learning, elke ‘blend’ is uniek. De samenstelling afhankelijk van de doelstelling van je onderwijs, de middelen die je voor handen hebt, en van de voorkennis/ ervaring van docenten en studenten m.b.t. ICTO.

Het programma loopt tot december 2014. We zullen onze ervaringen, evaluaties en de diverse blends beschrijven  in een (digitaal) handboek blended learning.

Vragen? Contact?  Inge van Dongen De Haagse Hogeschool, programmacoördinatie Blended Learning  

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>