Blended learning tip 7: Varieer in Technieken en werkvormen

Peter Becker, Docent IDM aan De Haagse Hogeschool: Het overkomt mij nog wel eens dat ik met iemand spreek die nog nooit van de term Blended learning heeft gehoord. Om het gesprek niet teveel op te houden, ben ik dan geneigd om BL kort te definiëren als de afwisseling in online- en contactonderwijs, maar daarmee doe ik het concept schromelijk tekort.

 

Pic 1 De B van blended slaat namelijk niet alleen op de mix van online en f2f leren, maar volgens goeroes als Oliver en Trigwell (2005) ook op de variatie in werkvormen, leeromgevingen en leerprocessen.Vandeput (2010) doet daar nog een schepje bovenop en legt de nadruk op ‘active learning’, ook online.

Bij de Haagse Hogeschool hebben we een paar jaar geleden een onderwijsmodule ontwikkeld waarbij de variaties in werkvormen en active learning zoveel mogelijk zijn geïmplementeerd. We hebben gemerkt dat dat inderdaad goed werkte: tevreden studenten en mooie cijfers bij de toetsing.

Waar moet je dan aan denken?

  • In een online omgeving ligt het voor de hand om studenten een tekst te laten lezen, afgewisseld met opdrachten. Deze teksten kun je prima afwisselen met een video. Let er echter op dat deze niet te lang duurt.
  • Een opgenomen webcollege van 1,5 uur is echt te lang. Beter is het dan om een kennisclip te maken waarin de stof to the point wordt uitgelegd. Daar zijn verschillende (gratis) apps voor te gebruiken (zoals Explain Everything en Voice) en Powerpoint beschikt standaard over de mogelijkheid om een voice-over in te spreken.
  • Voor het demonstreren van een (web-)applicatie zijn programma’s als Screencast-o-matic heel makkelijk in gebruik.
  • Vergeet natuurlijk ook niet om eens te kijken wat anderen gemaakt hebben. Er is zoveel moois te vinden op Youtube, Ted.com en Slideshare. Bovendien zijn er speciale repositories met Open Courseware.

 

Blended ontwerp voor een minor

Ik geef een minor ‘Searching the cloud’, waarbij studenten onderzoeks- en informatievaardigheden verwerven. Bij onze minor hebben we er bovendien voor gekozen om de opdrachten niet alleen in te zetten om de stof te verwerken of te toetsen, maar ook om nieuwe stof te vergaren (active learning). Dat beperkt de hoeveelheid leestekst enorm!In het begin maakte de studenten wel opmerkingen dat ze voor het maken van de opdrachten niets aan de tekst hadden, maar uiteindelijk gingen ze actief aan de slag om de stof te ontdekken. Uiteraard hoorde daar nog wel een externe trigger bij en daar gebruiken we dan het competitie-element (gaming) voor: door de opdrachten te maken, konden de studenten scores opbouwen met een prijs in het vooruitzicht.Voor die scores moesten de studenten zowel individuele-als groepsopdrachten maken.Door de groepsopdrachten pas beschikbaar te maken als alle leden van de groep hun eigen opdracht klaar hadden, ontstond er vanzelf een soort peer pressure die op een positieve manier bijdroeg aan het functioneren van de groep.
  Ter afwisseling van de online omgeving: naast het platform waarop de lesstof en opdrachten stonden, gebruikten we Google docs voor de organisatie (Groepsindeling door studenten zelf in te vullen) en Hangout voor de begeleiding.Hebben wij alle mogelijkheden benut? Nee, nog lang niet. Ik heb eens zitten nadenken welke werkvormen je online EN in de klas kunt inzetten om het onderwijs afwisselend en effectief te houden (afwisselen om het afwisselen is natuurlijk onzin). Daarbij kwam ik tot het volgende overzichtje. Niet uitputtend natuurlijk, maar ter inspiratie wellicht bruikbaar. Aanvullingen welkom!Bekijk de de sheets die ik tijdens het Event ‘Will it Blend?’ heb gebruikt: Download Sheets

 

F2F  Online 
 Klassieke les. Soms willen studenten gewoon nog iets uitgelegd krijgen  Filmpje, nooit langer dan 20 minuten
 Workshop om te oefenen of ter verdieping  Tekst, niet meer dan 5 schermen in 1 keer
Discussie, online voorbereid op platform  Individuele opdracht. Niet alleen ter controle of de stof is begrepen, ook om nieuwe zaken te leren
– Open vragen
– Meerkeuze
– Bijdragen aan blog of wiki
– Voorbereiding op les(bv bedenk een stelling voor disussie)
Gastspreker: maakt het voor studenten extra interessant om te komen Groepsopdracht: ‘product’ maken
F2f begeleiding projectgroepen Online begeleiding via Skype of Google-hangout
Quiz met gebruik device (Socrative, Feedback Fruits)  Peer review & Gaming: competitie-element

Bronnen:

Oliver & Trigwell [2005] Can ‘Blended Learning’ Be Redeemed?. E-Learning, Vol. 2, Nr. 1.

Vandeput, Luc (ed.) 2010. Van e-learning naar geintegreerd blended learning : Kernproject ENW-School of education. Retrieved: January 5 2014 from: https://schoolofeducation.eu/projecten/Van%20e-learning%20naar%20blended%20learning.pdf

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>