Blended learning tip 2: Maak een duidelijke verbinding tussen online en offline activiteiten

Belangrijk bij blended learning is dat de online activiteiten op een logische manier verbonden zijn aan de offline activiteiten en vice versa. Dat lijkt een open deur. En toch… In de praktijk zien we dat dit toch vaak mis gaat. Waar op te letten? Tip nummer 2 uit de rij van 10 tips voor blended learning.

Sofia Dopper refereert aan de conclusies uit het eerdere E-merge project Epigeum. Die conclusies luiden als volgt:

 

 Integrratie

Waarom is het belangrijk dat er een verbinding wordt gelegd tussen het online en f2f gedeelte?

  • Door online en f2f activiteiten te verbinden aan elkaar verdwijnt het optionele karakter van de online activiteiten. De online activiteiten worden logisch onderdeel van de cursus/het vak.
  • Voordeel is dat de contacttijd daardoor effectiever en efficienter ingericht kan worden.

Hoe maak je de verbinding

tussen online & F2F?

Een aantal concrete voorbeelden: 
20
 

  1. Inform students well in advance that they have to do the test and what is done with the test during the first lecture.
  2. Look well ahead how many students have done the test and send a reminder
  3. Feedback on test during class
  4. Further explaining a difficult topic or peer instruction during class
  5. explain in the first f2f meeting what is expected of the students to do in between class and what you will do with it during the 2nd lecture. Also explain this on Blackboard.
    Example: watch the two video’s and read the article for this week and share on the forum what was the most difficult or interesting for you.
  6. Look at the discussion board beforehand and select the most interesting and difficult things and think about assignments to work on during class
  7. During the 2nd lecture. Let students work in groups on the assignments you selected.
  8. Make assignments on exam level, so relevant
  9. Formative test: to check whether students achieved this week’s learning objectives. Come back the next week.
 Epigeum results

In de praktijk zien we vaak dat online activiteiten als ‘optioneel’ worden ingezet:

  • De docent zet een discussieforum beschikbaar
  • Of plaatst oefentoetsen online
  • Zet filmpjes van een college op blackboard
  • Maakt instructieclipjes over een onderwerp en zet ze online

Studenten zijn helemaal niet ontevreden over deze service en sommigen zullen er vast gebruik van maken. Bijvoorbeeld in voorbereiding op hun tentamen.

Het probleem hieraan is: jij als docent hebt er veel werk aan gehad om deze zaken te maken en online te plaatsen. Als studenten daar niet maximaal gebruik van maken is het zonde van jouw energie en tijd.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>