Kennis delen is Kennis vermenigvuldigen

In april 2009 ging het project Kennis delen is kennis vermenigvuldigen van start.

Bij dit project draaide het om de inzet van social software voor de verdere ontwikkeling van kennis en expertise binnen het hoger onderwijs in samenwerking met met gebruikers en experts in het veld. Deze groep kan heel divers zijn:  directe collega’s wereldwijd,  alumni,  professionals in het bedrijfsleven of overheid, etc. Ook het doel kan heel verschillend zijn: opbouwen van nieuwe netwerken; feedback krijgen op een concreet product, verdere profilering, etc.

Het project ging in op de volgende vragen:

  • Hoe kun je social software het beste inzetten, technisch én procesmatig, op basis van het concrete doel dat je wilt bereiken?
  • Hoe ‘verleid’ je deskundigen en afnemers het veld om feedback te geven op  jouw product? Hoe weet je of je de juiste experts bereikt met jouw specifieke vraag? Hoe hou je ze ook in de toekomst betrokken?
  • Hoe bewaak je de kwaliteit van de externe bijdrage?

Kortom, hoe maak je virtuele kennisnetwerken tot een succes op de korte en op de lange  termijn!

Twee fases

Het project kende twee fases.

  • De eerste fase richtte zich op een literatuurstudie naar bestaande social software en onder welke voorwaarden deze succesvol kan worden ingezet in verschillende situaties.
  • De tweede fase zou een tweetal concrete pilots betreffen:
    • Het verder verbeteren, verfijnen en promoten van de ontwerp methodologie die ontwikkeld is door de faculteit Industrieel ontwerpen (TUD) op basis van reacties van experts en het bedrijfsleven.
    • Het gebruik en de interactie tussen onderwijskundigen, studenten onderwijskunde en docenten op de site studie succes bevorderen (UL).

Project stopte per 1 januari 2010

Een verdere vruchtbare voortzetting van het project bleek om een aantal redenen lastig te realiseren en daarom werd besloten het project na publicatie van bovengenoemde ’12 mechanismen’ af te sluiten.

Projectleider: Gwen Kolfschoten van de Technische Universiteit Delft.

Projectproduct

12 mechanismen om participatie in sociale netwerken te bevorderen