Instroom in de Master

De juiste student op de juiste plaats

Projectleider is Ria Jacobi van de Universiteit Leiden.

Dit project wil de BaMa-aansluiting faciliteren, voor Nederlandse en buitenlandse studenten, door per masteropleiding een introductiemodule aan te bieden als Open Courseware (OCW). Dit doen we aan de hand van Open Educational Resources (OER), in navolging van vergelijkbare initiatieven door onder andere MIT en de open universiteiten van het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Onze E-merge partner TU Delft heeft veel ervaring op dit gebied.

Door potentiële studenten (binnenlandse uit HBO en WO maar ook buitenlandse) in staat te stellen vooraf beter kennis te nemen van de opzet van de door hen gewenste masteropleiding, hopen we dat de instroom vergroot en dat de studiekeuze van studenten verbetert. beter kan kiezen.

In dit project maken we een template voor een introductiemodule: goede kwaliteit, divers in te vullen en goedkoop te verwezenlijken. Uiteraard wordt die template in een aantal pilots per instelling uitgeprobeerd. Klik op de foto van de site hiernaast om een voorbeeld van Delft te zien!

Filmpje opgenomen tijdens de E-Merge Strategiedag van 23 april 2010. De bijbehorende powerpoint vind je hier.


Instroom in de Master from E-Merge on Vimeo.