Instroom in de Bachelor

De realitycheck, een interactieve omgeving voor bewustere studiekeuze.

Tot september 2011 stond het project onder leiding van Marlies Schellekens van De Haagse Hogeschool. Het projectleiderschap is toen overgenomen door Iris Spaargaren van Hogeschool Leiden. Beiden vertellen je graag meer over het project!

Doe de Realitycheck zelf en kijk wat je van een opleiding weet!

In onderstaande screencast vertelt Iris Spaargaren hoe de Realitycheck werkt! Klik op het icoontje rechts naast de letters HD, rechtsonder in het beeld, om de presentatie fullscreen te zien.

Screencast ‘My Reality Check’ from E-Merge on Vimeo.

Doel van de Realitycheck

Studie-uitval in het eerste studiejaar wordt voor een deel veroorzaakt door te weinig motivatie, geen bewuste keuze of een verkeerd beeld van opleiding en hieraan gerelateerde beroepen. De Realitycheck is een interactieve webomgeving die een potentiële student ondersteuning biedt om een bewustere keuze te maken.
De studiekiezer wordt aangezet daadwerkelijk na te denken over en te reflecteren op (zijn beeld van) de opleiding, daaraan verbonden beroepen en zichzelf. Belangrijk onderdeel is dat de leerling aan de hand van meerkeuzevragen (met directe terugkoppeling op gegeven antwoorden) het beeld dat hij heeft van de opleiding en beroep kan toetsen. Het uiteindelijk beoogde resultaat is studenten die:

  • een beter beeld hebben van een studie en daaraan gerelateerde beroepen/werkveld
  • een meer gemotiveerde en onderbouwde keuze kunnen maken voor een studie waardoor minder ingeschreven studenten “op de verkeerde plek” belanden.

Doelgroep

We richten ons op leerlingen havo, vwo en mbo die aan het eind van hun keuzeproces staan. De leerling heeft al een behoorlijke mate van interesse in één of twee opleidingen.

Globale inhoud mijnrealitycheck.nl

Op de website mijnrealitycheck.nl wordt kort en schematisch eerlijke en echte informatie gegeven over opleiding en beroep in de vorm van tekst, interviews, beeld, video’s ed. Om een bewuste keuze te maken moet een leerling iets met die informatie doen, er over nadenken, er mee bezig zijn. Hiervoor is interactie nodig. Met opdrachten en vragen is de leerling bezig met informatie en kan de leerling zijn beeld van de opleiding en het beroep toetsen en reflecteren op zichzelf. Belangrijk onderdeel is terugkoppeling aan de leerling. Waarom is een gegeven antwoord ‘fout’/goed? Tevens moet de mogelijkheid bestaan contact te maken en vragen te stellen aan student, alumnus, docent d.m.v. mailen, of een face-to-face-gesprek aan te vragen. Kernwoorden zijn ‘eerlijk’ en ‘echt’.

De leerling moet na een bezoek aan mijnrealitycheck.nl de volgende drie vragen kunnen beantwoorden:

  • Over de opleiding en het hbo: Wat houdt de opleiding in? Wat houdt studeren in het hbo in? Klopt het beeld dat ik er van heb?
  • Over beroepen en werkveld: Wat kan ik met deze opleiding worden? Klopt het beeld dat ik er van heb?
  • Over (de motivatie van) de leerling: Past dit bij mij? Is dit echt wat ik wil?

Inzet Realitycheck

Het is aan de opleiding hoe en wanneer de Realitycheck wordt ingezet.  Mogelijkheden (met oog op de doelgroep):

  • Als (verplichte) voorbereiding van het intakegesprek
  • Voor, tijdens of na het Proefstuderen
  • Op Open dag
  • Verwijzing vanaf de website

Hoe ver zijn we nu?

De pilot-opleidingen van De Haagse Hogeschool (Accountancy en Management, Economie en Recht) zijn gevuld en online. Deze opleidingen zetten de Realitycheck inmiddels ook echt in als voorbereiding voor aangemelde leerlingen op het intakegesprek. Sinds kort zijn er ook een aantal andere opleidingen in de realitycheck opgenomen. Naar verwachting zullen dat er per september 2012 minstens twintig zijn.

Kijk op www.mijnrealitycheck.nl voor het product! Je kunt daar ook zelf de realitycheck doen, voor de opleidingen die al in het systeem zijn ingevoerd. Mocht je als docent of directeur interesse hebben voor de Realitycheck voor je eigen Opleiding, neem dan contact op met de projectleider (voor E-Merge instellingen) of het de programmaleider van E-Merge, Henk Frencken.