E-Coach

Katrien van de Gevel van de Universiteit Leiden is de projectleider.

Studiesucces, daar draait het om

Studiesucces, slaagpercentages, doorstroom en rendementseffecten! Daar draait het om in het universitaire landschap. En wat geeft een beter signaal af voor de studieprestatie dan het aantal behaalde studiepunten? Dat kan om een absoluut aantal gaan, maar het kan informatiever zijn om ook te kijken naar de verandering in de tijd. Heeft een student in de afgelopen periode minder of meer studiepunten gehaald dan daarvoor? Presteert de student ten opzichte van de groep, zichzelf of zijn studieplan beter dan het vorige half jaar of juist niet? Is er sprake van een stijgende of dalende lijn? De E-coach signaalfunctie richt zich op alle studenten: die met studieachterstand en op uitblinkers!

 

E-coach is gericht op het inzetten van de bestaande studentenvolgsystemen om studiebegeleiders en -adviseurs te ondersteunen bij hun werk.

De Haagse Hogeschool, de Hogeschool Leiden, de TU Delft en de Universiteit Leiden, de E-merge partners in dit project, hebben bij studieadviseurs geïnventariseerd wat hun behoeften zijn op het gebied van E-coaching.

De behoeften

De behoeften zijn helder. Studieadviseurs willen snel zicht krijgen op de studievoortgang van studenten. Op dit moment kost het opzoeken van voortgangsgegevens nog veel tijd en het zou gemakkelijk zijn als al dat handwerk geautomatiseerd kon worden. Dan kunnen ze meer tijd investeren in het begeleiden en adviseren van de studenten.

De wens om automatisch gegenereerde lijsten met studiegegevens uit het studentvolgsysteem te halen is vertaald in een functioneel ontwerp. In dat functioneel ontwerp hebben we ernaar gestreefd een activerende E-coach te ontwikkelen die de mogelijkheden biedt om:

  • automatische voortgangslijsten op volgorde te genereren
  • automatisch mails te versturen aan studenten
  • feedback (reacties) van studenten in het systeem op te slaan

 

Zo bouwen we dus aan een integraal studentdossier.

 

Osiris & Campus Solutions

Uiteraard bouwen we de E-coach niet zelf en geïsoleerd van de andere programma’s. Synchroon aan ons project loopt de implementatie van twee studentvolgsystemen: Osiris en Campus Solutions. De Haagse Hogeschool, TU Delft en Hogeschool Leiden werken met Osiris. We zijn al maanden in contact met PSB, de leverancier van Osiris, om gezamenlijk met andere instellingen onze wensen waar te maken. Afgelopen week is ons ontwerp besproken in het grote architectuuroverleg met de opleidingen. Hoe meer opleidingen gebruik willen maken van ons idee, hoe lager de ontwikkelkosten. Het wachten is nu op het groene licht!

De Universiteit Leiden maakt een soortgelijke ontwikkeling door. De faculteiten gaan per 1 april over op het studentvolgsysteem Campus Solutions. Met name bij de faculteiten die met grote studentaantallen te kampen hebben, is de roep om een E-coach groot. We, de Leidse projectmedewerkers en ik, hebben een kijkje in de keuken van Campus Solutions mogen nemen. En, Campus Solutions heeft veel in petto, zelfs een E-coach-functie behoort tot de mogelijkheden. Maar daarvoor moeten wel eerst wat queries (zoekopdrachten) geformuleerd worden. De Leidse projectmedewerkers van het LUMC, zijn daartoe uitstekend in staat. De projectleiding van Campus Solutions heeft ons beloofd dat we na de implementatie van Campus Solutions op 1 april aan de beurt zijn…..

 

En het gaat ons natuurlijk uiteindelijk om de studenten. Die moeten er beter van worden. Pas dan is onze missie geslaagd. Of het nu gaat om een duwtje in de rug, het stimuleren van talent of het onderdrukken van duik- en vluchtgedrag. De E-coach moet eraan bijdragen.

 

Wat doet E-coach momenteel?

Vanaf september 2010 zijn er vier pilots met de E-coach van start gegaan. Martijn Ouwehand bijvoorbeeld is met een aantal studieadviseurs aan de slag gegaan om de TU Delft 2e jaars studenten Life Science & Technology die hun propedeuse nog niet hebben te e-coachen in hun tweede jaar.

 

De Haagse Hogeschool richt zich onder leiding van Chris Japing op de studenten aan de Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De Universiteit Leiden richt zich op studenten van de faculteit geneeskunde, onder leiding van Peter Bloemendaal en Sylvia Eggermont. Bij de Hogeschool Leiden worden momenteel enkele opleidingen geselecteerd voor deelname.

 

 

Meer weten? Mail de projectleider!

Tijdens de E-Merge Toogdag van 20 november 2009 werd deze powerpoint over E-Coach aan den Volke getoond!