Cyberdam

E-Merge was een van de partners in het Cyberdamproject. Zoals de website van Cyberdam zegt:

Cyberdam is een Elektronische Leeromgeving voor online rollenspellen tegen de achtergrond van een virtuele stad. Cyberdam biedt deelnemers authentieke leersituaties in de vorm rollen, een gegeven case of probleem, instructies/opdrachten en een virtuele stad met achtergrondinformatie. De deelnemers gaan samen vanuit verschillende rollen het aangeboden probleem te lijf. Alles verloopt al communicerend via Internet.

Een korte introductie van Cyberdam staat hier.

Meer over de projectorganisatie en de partners hier.