27-6-2013 Meeting RealResearch

Startmeeting Pilots RealResearch Omgeving

Op donderdag 27 juni van 17.00 tot 20.00 uur vond bij de Haagse Hogeschool een bijeenkomst plaats over de door E-merge ontwikkelde RealResearch Omgeving. Er waren ruim twintig deelnemers.

Wat is de RealResearch Omgeving?

In de afgelopen maanden heeft E-merge samen met de UB en de bachelor Honourscourse Digitale Samenleving van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden een VRE ontwikkeld en met succes uitgetest die speciaal werd ingericht om studenten te leren onderzoek te doen. Dit prototype VRE voor onderwijs wordt door ons de RealResearch Omgeving genoemd.  Meer over dit prototype en het daaromheen ontwikkelde didactische ‘’five elements model’ voor research vind u hier of op de pagina: www.realresearch.nl.

Vanaf september 2013 willen we graag op basis van het door ons ontwikkelde prototype een aantal Pilots doen met de RealResearch Omgeving bij onze E-merge Partnerinstellingen. Dit in nauwe samenwerking met de UB van de Universiteit Leiden. Deze bijeenkomst was het startpunt van de Pilotfase en had als doel te peilen hoe en met wie we kunnen samenwerken. Wil je meer weten? Neem dan contact op met projectleider Stefan Tax, Universiteit Leiden.

Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende zaken aan de orde:

  • Een demonstratie van de RealResearch Omgeving zoals die ontwikkeld is voor de Honourscursus Digitale Samenleving van de FSW Leiden. En van de resultaten die dit voor de studenten heeft opgeleverd. Klik hier voor de powerpoint van Marc Cleiren.
  • Nieuwe doelgroepen voor de RealResearch Omgeving. Ons prototype werkte met een groep van 15 zeer gemotiveerde jonge honoursstudenten. De RealResearch Omgeving is echter tailor made veel breder inzetbaar, bijv. ook voor een groep van 250 bachelorstudenten tegelijk!
  • We hebben de RealResearch Omgeving rond het didactisch ‘five elements model’ voor research gemodelleerd. In hoeverre is dit specifieke model ook toepasbaar / bruikbaar bij andere disciplines waar studenten leren onderzoek te doen? En welke behoeftes / wensen zijn er om ook andere diactisch modellen vorm te geven in de RealResearch Omgeving?
  • Tenslotte was onze vraag wie er met ons mogelijk in zee willen om onze boeiende RealResearch Omgeving verder vorm te geven? We zoeken naar collega’s die al bezig zijn met onderzoekende studenten en dit onderwijs met de RealResearch Omgeving een nieuwe boost willen geven.