11-3-2013 ICT & professionalisering

E-Merge Expertbijeenkomst over Innovatief gebruik van ICT in professionaliseringstrajecten van docenten.

Deze Expertbijeenkomst vond plaats op maandag 11 maart van 17.00 tot 20.30 uur in de Facultyclub van de Universiteit Leiden en had de vorm van een werkdiner. Het initiatief tot deze Expertmeeting is genomen door het Bestuur van E-merge. De avond werd geopend door mevrouw Agnita Mur, lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden.

Er waren 27 deelnemers en Wilfried Rubens van de Open Universiteit fungeerde als deskundig commentator! De avond werd ingeleid met een filmpje van Klaas van Veen van het ICLON van de Universiteit Leiden. Daarin een aantal expliciete ideeën over wat docenten wel en wat ze niet willen m.b.t. professionalisering.

Waarom deze bijeenkomst?

Het doel van deze Expertmeeting was het genereren van ‘nieuwe ideeën’ voor het met ICT ondersteunen van zich professionaliserende ‘expert docenten’.

Docenten in het Hoger Onderwijs professionaliseren zich op onderwijsgebied op heel veel verschillende manieren. Voor jonge docenten bestaan in het HBO cursussen Pedagogisch Didactische Vaardigheden en in het WO Basis Kwalificatie Onderwijs trajecten. In het HBO is momenteel een substantiële groep docenten bezig met het behalen van mastertitels op onderwijsgebied. In het WO wordt in toenemende mate gewerkt aan Senior Kwalificatie Onderwijs trajecten. Veel van deze trajecten zijn ‘blended’ opgezet, cq ICT wordt ingezet als leer- en communicatiemiddel.

Echter, we kunnen professionalisering ook bezien vanuit het perspectief van de docent zelf. ‘Expert docenten’ stippelen die hun eigen leertrajecten zelfstandig uit, waarbij ze kiezen uit het palet aan mogelijkheden dat hun ter beschikking staat. Dat kunnen reguliere professionaliseringsactiviteiten zijn, conferentiebezoeken, vakbladen lezen, maar ook het met peers bespreken van onderwijs of het begeleiden van jonge docenten, etc. De ondersteuning van dit type ‘expert docent’ stond centraal tijdens deze bijeenkomst.

Resultaten

Er is een uitgebreid verslag van de bijeenkomst gemaakt door Yvette Baggen van de Universiteit Leiden. De door deelnemers bedachte tools, zoals de digitale koffiekamer, de cadeaubox en be my guest, kunnen docentprofessionalisering een nieuwe boost geven. Wat dat zijn: zie het verslag! Eén van deze tools zal vanaf september door een projectgroep.

Over de bijeenkomst (en een E-merge projectleidersbijeenkomst die er die dag aan vooraf ging) schreef Wilfred Rubens in zijn blog: www.te-learning.nl/blog/?p=6808. Het filmpje over de professionaliserende docent van Klaas van Veen dat we ’s avonds lieten zien vind je ook hier: www.vimeo.com/61282307