9-10-2013 Blended Learning

Wil jij ook een stap verder maken in de ontwikkeling van Blended onderwijs? Kom dan naar deze bijeenkomst! Ervaringen delen – praktische voorbeelden van Blended onderwijs – dilemma’s bespreken – collega ontwikkelaars ontmoeten.

Datum en locatie

9 oktober van 16.00-19.30u Inclusief maaltijd. De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, (Ovaal 3.79)

Introductie

Bij elke E-merge instelling draaien één of meerdere blended learning projecten. Minoren, leerlijnen of hele bachelors worden blended vormgegeven. Er worden verschillende ict-tools ingezet zoals weblectures, digitale toetsen, annotatietools, wiki’s en meer. Enkele van deze projecten zijn al operationeel. Anderen zijn nog vol in ontwikkeling. Een goed moment om de ‘koppen bij elkaar te steken’. Het blended learning programma van E-merge organiseert hiervoor een expertbijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om onderwijsontwikkelaars over instellingen heen met elkaar in contact te brengen, van elkaars ervaringen te leren en ideeën aan te scherpen

Opzet bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst laten alle deelnemers wat van ‘hun eigen’ project zien. Uiteraard zullen we niet alleen maar aan elkaar presenteren. We gaat actief met elkaar in gesprek. Dat is de gelegenheid om de kunst bij elkaar af te kijken, goede voorbeelden verder uit te pluizen, elkaar vragen of dilemma’s voor te leggen etc. Denk aan: Hoe zorg je dat de student het online werk daadwerkelijk doet? Je hebt een bepaald ontwerp voor ogen, maar je weet nog niet hoe je het zal gaan aanpakken? Hoe om te gaan met collega’s die niet zo makkelijk met de ICT overweg kunnen? Of: je hebt voor een bepaalde opbouw gekozen en je bent benieuwd hoe je dit kunt te verscherpen.

Doelgroep

Onderwijsontwikkelaars (docenten/studentassistenten) die bezig zijn hun onderwijs blended in te richten. In het bijzonder de deelnemers aan de blended learningprojecten van E-Merge instellingen. We gaan er vanuit dat alle deelnemers kennis hebben van het concept ‘blended learning’.

Aanmelden en kosten

Deelname is gratis. i.v.m. catering is aanmelding noodzakelijk via het aanmeldformulier.

Achtergrondinfo: E-merge

http://www.screencast-o-matic.com/watch/cX60ldOwu