22-11-2011 In-Door-Uitstroomdag

E-Merge Instroom – Doorstroom – Uitstroom – Dag

Deze vond plaats op 22 november 2011 bij de Universiteit Leiden.

Doel van de bijeenkomst

Alle projecten van E-Merge zijn verbonden met het thema van E-Merge: Studiesucces, door innovatieve inzet van bestaande software. Tijdens deze dag hebben we onze projecten aan onze collega’s van de E-Merge instellingen en daarbuiten gepresenteerd. Niet alleen de afzonderlijke projecten van E-Merge zijn aan bod komen, maar ook de vraag of en hoe deze projecten bijdragen aan studiesucces. Het gaat daarbij om de effectiviteit en samenhang van studiesucces- interventies en het beleid hieromtrent van onze instellingen.

Voor zover beschikbaar zijn in het onderstaande programma links geplaatst naar de powerpoints die bij de presentaties of de workshops hoorden. Klik daarvoor op de link!

Evaluatie

De deelnemers aan de Stroomdag hebben de resultaten van de evaluatie ontvangen. Voor een bloemlezing, klik hier.

Programma

Link naar alle parallelle workshops, eerste en tweede ronde, in het middagprogramma.

09.00 – 10.55 Werkbijeenkomsten van diverse E-Merge projecten.

10.30 – 11.00  Inschrijving en koffie.

11.00 – 11.15 Opening van de Stroomdag.

11.15 – 11.45 Alles stroomt, maar vlot het ook? Cees Terlouw, Lector Instroommanagement & Aansluiting, Kenniscentrum Onderwijsinnovatie, Saxion Hogeschool. Link presentatie.

11.45 – 12.15 Naar een breed model voor onderwijssucces? Maartje van den Bogaard, promovendus TBM TUDelft. Maartje doet onderzoek naar de effectiviteit van studiesucces-interventies. Link presentatie.

12.15 – 12.30 Meer kennisdeling, meer studiesucces? Jan Nedermeijer, Hoofdredacteur van de website ‘studiesucces’. Link presentatie.

12.30 – 14.00 Netwerklunch.

14.00 – 15.00 Eerste ronde van vijf parallelle workshops.

Presentatie van E-Mergeprojecten én van andere initiatieven en/of onderwerpen rond instroom – doorstoom – uitstroom. Zo zal Maartje van den Bogaard ingaan op de methodologie van haar onderzoek en Christiaan van den Berg van de VSNU het rapport Een succes maken van Studiesucces als uitgangspunt nemen voor een workshop.

15.00 – 16.00 Tweede ronde parallelle workshops.

16.00 – 16.30 De Stroomdag samengevat. Harm Weistra

16.30 – 17.00 Slotwoord. Els Verhoef. Bestuurslid E-Merge en lid CvB van De Haagse Hogeschool. Link presentatie.

17.00 – 17.30 Instroom, doorstroom en uitstroomborrel.