20-11-2009 Toogdag

Terugblik op de derde Toogdag van E-Merge: doorlopende leerwegen en studiesucces, op vrijdag 20 November 2009

Op vrijdag 20 november organiseerde E-Merge zijn derde Toogdag. De bijeenkomst vond plaats vanaf 9 uur ’s ochtends in Leiden en werd afgesloten met een E-Merge Netwerklunch. Het doel van de Toogdag was om alle betrokkenen uitvoerig in te lichten over de E-Merge projecten. Tijdens de bijeenkomst kwamen alle E-Merge projecten rond het thema Doorlopende Leerwegen en Studiesucces uitgebreid aan de orde. We lieten bovendien een paar projecten zien die buiten dit thema vallen, maar wel degelijk bij E-Merge horen. De bijeenkomst verliep succesvol! Hieronder een aantal links met resultaten en impressies van de Toogdag

Verslagen en impressies van de Toogdag

  1. Via deze link is de keynote van Ton Kallenberg te zien op Mediasite: Doorlopende leerwegen en studiesucces: snelweg of luchtballon?
  2. Karel Roos nam met de flip een sfeerimpressie op en publiceerde die via SURFMedia.
  3. De deelnemers evalueerden de Toogdag. De resultaten van deze evaluatie staan hier.
  4. Een aantal van de E-Merge projecten heeft inmiddels op hun eigen webpagina resultaten van de Toogdag opgenomen. Daar kom je via het menu links, of door beneden in het programma te klikken.

 

Het programma van de Toogdag zag er zo uit:

9.15 – 9.30     Opening door Hans Wegkamp, voorzitter van de Stuurgroep van E-Merge

9.30 – 10.00   Doorlopende leerwegen en studiesucces: snelweg of luchtballon? Ton Kallenberg.

Ton Kallenberg is het levende voorbeeld van een doorlopende leerweg. Hij startte zijn carrière als onderwijzer en liep stage op een kleuterschool. Daarna was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit als docententrainer en zakelijk directeur van wat nu RISBO is. Vervolgens werkte hij een aantal jaren als Lector Educatie bij de Hogeschool Leiden en is sinds kort Directeur Educatie van het ROC Leiden.

10.00 – 10.45  Eerste ronde parallelsessies over E-Merge projecten

10.45 – 11.15  Koffie, thee en E-Mergekoek

Tijdens deze pauze zullen van een aantal projecten rond E-Merge materialen en websites interactief te zien zijn!

11.15 – 12.00  Tweede ronde parallelsessies over E-Merge projecten

12.00 – 12.45  De E-Merge projecten: heldere kleuren op het landelijk palet? Christien Bok.

Chistien Bok is Coördinator Nationaal Actieplan E-learning van SURF. Na haar inleiding zal er met de deelnemers een discussie plaatsvinden over het nut en de noodzaak van de E-Merge projecten voor onze instellingen.

12.45 – 14.00   E-Merge Netwerklunch