14-9-2011 E-Merge Strategieavond

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze Strategieavond was om van gedachten te wisselen over de toekomstplannen van E-merge tot 2014. Het thema van  E-merge studiesucces, met behulp van de innovatieve inzet van bestaande ICT was daarbij het uitgangspunt. Het was de bedoeling dat er aan het einde van de bijeenkomst een klein aantal projectschetsen zouden liggen voor E-merge projecten voor de komende jaren.

Dat lukte wonderwel! Hiernaast één van de posters die gemaakt werden. Als je er niet bij was die avond, dan kun je er waarschijnlijk geen chocola van maken. Maar het idee van deze groep was om ICT te gebruiken om studenten, in grote aantallen, al heel vroeg in hun studie actief bij onderzoek te kunnen betrekken! Hou E-Merge in de gaten voor de verdere ontwikkeling van dit project. Een PDF van alle posters én hun transscripts vind je hier. In de komende tijd zullen de posters tot projectideeën worden uitgewerkt.

Doelgroep

In totaal deden zo’n dertig deelnemers uit onze vier instellingen mee, bestaande uit:

 • Drie van de vier bestuursleden van E-merge (leden CvB van de deelnemende instellingen.)
 • De leden van de E-merge coördinatiegroep.
 • Drie projectleiders van key projecten van E-merge.
 • Zo’n zestien medewerkers uit de instellingen, stakeholders m.b.t. beleid en uitvoering van ICT&O.) Ieder bestuurslid nodigt daarvoor persoonlijk vier mensen uit.

Programma

16.00 – 16.30

 • Inloop en koffie

16.30 – 17.30

 • Inleiding door Paul Rullmann, TUDelft en voorzitter van E-Merge
 • Key note Anka Mulder TUDelft over Studiesucces en wat daar wereldwijd op wordt ingezet. Anka’s powerpoint staat hier.
 • Drie elevator pitches van ieder drie minuten over drie projecten van E-merge.

17.30 – 18.00

 • Eerste gangen van het menu, tijdens welke over de inleidingen gesproken wordt.

18.00 – 19.00

 • Inleiding over het op te leveren ‘projectenplaatje 2013’.
 • Iedere tafel levert een ‘projectschets’ volgens een vast stramien, voor een innovatief projectidee, gerelateerd aan ‘studiesucces’ en met referentie aan de gezamenlijke instellingsplannen.

19.00 – 19.45

 • Elevator pitches voor bovenstaande projectschetsen (door van tevoren aangewezen pitchers.)
 • Samenvatting van de projectschetsen: overeenkomsten en verschillen.

19.45 -20.15

 • Korte ‘rethink your project idea’ per tafel.
 • Korte rapportage rethink.
 • Afsluiting