27-9-2012 10 jaar E-Merge!

10 jaar E-Merge werd op 27 september 2012 gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Cultuurcentrum van de TU Delft.

E-Merge heeft een rijke geschiedenis! Het Consortium werd opgericht in 2002, zoals deze historische brief laat zien. Hiernaast een aantal andere plaatjes uit de vroegere E-Merge dagen. Op 27 september 2012 werd teruggekeken op de successen van E-Merge van de afgelopen 10 jaar. Maar vooral werd er ook vooruitgekeken! E-Merge presenteerde twee nieuwe deelprogramma’s op die dag: Blended Learning en De Onderzoekende Student.

Programma

12.30   Plenaire opening

Terugblik op tien jaar E-Merge door Paul Rullmann, voorzitter van ons consortium. Powerpoint.

13.00   E-Merge Netwerklunch

De Bestuursleden van E-Merge traden ieder aan een tafel op als gastheer of –vrouw. De tafelonderwerpen waren:

 1. Hoe ziet E-Merge er over tien jaar uit?
 2. Wat is het belang van de samenwerking tussen HBO en WO binnen E-Merge?
 3. Hoe kan ICTO bijdragen aan een instellingsklimaat waar hard studeren de norm is?
 4. Open Educational Resources: kans voor WO? En voor HBO?
 5. Hoe kunnen E-Mergeprojecten bijdragen aan studiesucces?

Iedere tafel had zijn eigen gespreksonderwerp en deed verslag aan ‘plenair’ via een twitterfountain die op een groot scherm te zien was (waarvan dit 10 seconden filmpje, rechtsboven in beeld.) En in deze file zijn alle geproduceerde tweets te zien!

 

14.00   Vijf parallelle workshops over vijf E-Mergeprojecten

Tijdens deze workshops werden de resultaten van vijf recente E-Merge projecten gepresenteerd. Ieder project koos daarbij voor een geheel eigen presentatiemodus. De deelnemers konden dus kiezen uit een project dat hun belangstelling had of uit een presentatiemodus die goed in praktijk werd gebracht. Klik op de links voor meer info over het betreffende project.

 1.  Project Instroom in de Bachelor – workshop gepresenteerd met Prezi. Iris Spaargaren van de Hogeschool Leiden zal de Reality Check presenteren. Dit programma stelt scholieren in staat een verstandige studiekeuze te maken.
 2. Project Epigeum – computerworkshop. Onder leiding van Sofia Dopper zullen de deelnemers het Epigeum ICT&O scholingsmateriaal zelf gaan verkennen. PPT
 3. Project Video2Learn – Dit project is onlangs afgesloten. Karin van Bakel van De Haagse Hogeschool zal een Ronde Tafel discussie leiden. Ze zegt daar zelf over: “Het idee is om te praten over opschaling van videopilots en eigenlijk denk ik dat dat een heel goed onderwerp is waar veel instellingen-personen mee bezig zijn”.
 4. Project Digitaal Toetsen – Collegerama workshop.Meta Keijzer zal via Collegerama de toets-leermodules laten zie die in het project ontwikkeld zijn. PPT
 5. Learning Analytics project – stemkastjes in gebruik. Wim Smit van de Hogeschool Leiden laat zien hoe we in een bak met heel veel studentendata proberen te vissen naar de graal van studiesucces…. Over wat u daarvan vindt, daar kunt u over stemmen. PPT

15.00   Tweede ronde parallelle workshops over vijf E-Merge projecten.

Onder het motto ‘tweede kans onderwijs’ werden tijdens deze ronde alle bovenstaande workshops herhaald.

16.00   Presentatie van de twee nieuwe E-Merge deelprogramma’s

 1. Blended Learning. Inge van Dongen van De Haagse Hogeschool is deelprogrammaleider. Dit deelprogramma zal een viertal projecten vanuit onze vier instellingen bij elkaar brengen. In een project in Delft wordt bijv. een gehele bacheloropleiding ‘blended’ gemaakt, terwijl in den Haag een reeks minoren ‘blended’ zal worden ontwikkeld. PPT
 2. De Onderzoekende Student. Henk Frencken van de Universiteit Leiden is deelprogrammaleider. Ook hier staan vier projecten op stapel die alle vier te maken hebben met het inzetten van nieuwe ‘onderzoeks-ICT’ voor het leren van studenten. Hier niet een project per instelling, maar binnen ieder project samenwerking tussen de instellingen. PPT

Na afloop werd aan de deelnemers advies gevraagd voor beide deelprogramma’s. Het resultaat van deze discussie vindt u hier.

17.00   Receptie 10 jaar E-Merge!

E-Merge bestaat tien jaar. Dat is een respectabele leeftijd voor een ICT&O Consortium in het Hoger Onderwijs. E-Merge groeit en bloeit, niet in met minst door de korte en informele lijnen in onze samenwerking. Daarom werden tijdens deze receptie géén officieel handjes geschud, maar lekker samen een borrel, biertje of bitterbal genuttigd! Alle drie mocht ook.