Blend with Care: 27 september 2016

Op 27 september jl. organiseerde de themagroep Blended Learning een tweede bijeenkomst voor docenten van E-merge instellingen, nu bij Scheltema in Leiden. Met 55 deelnemers, van alle zeven instellingen, gingen we energiek aan de slag in twee workshops, waarna een inspirerende keynote van Mary Dankbaar (Erasmus MC) volgde en een netwerkmarkt met voorbeelden. Een impressie van de bijeenkomst Blend with Care vind je in tekst en beeld.

Lees verder Blend with Care: 27 september 2016

Verslag van de bijeenkomst ‘Flexibilisering en de DLO’

29 September 2016 vond in Leiden een bijeenkomst volgens het World-café principe plaats, georganiseerd door de themagroep DLO.

Het verslag en een foto-impressie gaan hierbij. verslag-e-merge-flexibel-onderwijs-en-de-dlo

Digitaal Toetsen: Wat is er mogelijk en hoe pak je het aan?

Heb je al ervaring met het maken van vragen voor digitale toetsen of wil je hier graag mee aan de slag? Wil je meer weten over de kwaliteit van toetsvragen? De themagroep Digitaal toetsen organiseert een bijeenkomst waarin Silvester Draaijer (Vrije Universiteit) ons vanuit zijn promotieonderzoek vertelt over zijn ideeën en concrete hulpmiddelen om docenten te ondersteunen in het complexe proces van het maken van toetsvragen. In interactieve parallelsessies wisselen we vervolgens vragen en ervaringen uit over de volgende subthema’s:

 • Werken met een itembank met toetsvragen: Hoe zet je deze op? Wat komt er kijken bij het samenstellen van toetsen? Wat levert het op voor je werkwijze als docent? Welke good practises zijn voorhanden?
  Deze sessie wordt geleid vanuit 10voordeleraar (programma met landelijke kennistoetsen voor de lerarenopleidingen)
 • Toetsen en toetsvragen analyseren: Welke informatie krijg je uit de analyse van de toetsen en wat betekent deze? Wat kun je als docent met de toetsanalyse? Hoe kun je de kwaliteit van je toetsvragen verbeteren?
  Toetsdeskundige Sander Schenk van Hogeschool Rotterdam geeft een presentatie en begeleidt de sessie.
 • Toetsen met innovatieve vraagtypes: Wat is er naast de bekende meerkeuzevragen mogelijk in digitale toetssystemen? Welke voorbeelden zijn er al? Wat zijn de ervaringen met innovatieve vraagtypes?
  Toetsdeskundige Celine Goedee van de TUDelft begeleidt de sessie vanuit haar ervaringen met het toetssysteem Maple TA.

Kies bij aanmelding voor één van deze thema’s en krijg via een plenaire terugkoppeling ook info over de andere thema’s.

Programma:

12.30 -13.15: Inloop met lunch
13.15 – 13.20: Opening
13.20 – 14.00: Hoe ondersteun je docenten bij het maken van toetsvragen? – Silvester Draaijer (VU)
14.00 –15.30: Keuze uit 3 paralel lopende sessies:
1) Werken met een itembank met toetsvragen
2) Toetsen en toetsvragen analyseren
3) Toetsen met innovatieve vraagtypes
15.30 – 16.30: Plenaire terugkoppeling uit de sessies:
top 10 van tips
16.30 – 17.00  Afsluiting en borrel

Aanmelding

Klik hier om je aan te melden. Meld je aan voor 25 oktober 2016.

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. In verband met het beperkt aantal plaatsen (60), horen we graag indien je onverhoopt verhinderd bent.

Parkeren

Let op: parkeren op locatie is niet mogelijk wegens beperkte ruimte. Parkeergarage Museumpark is op 10 minuten loopafstand. Met OV (metro, tram) is de locatie goed bereikbaar.

Verslag van de themabijeenkomst DLO over content management op 31 mei 2016

Op 31 mei 2016 vond er op de Haagse Hogeschool een druk bezochte bijeenkomst plaats, georganiseerd door de themagroep DLO.

In dit verslag zijn via links de presentaties te bekijken.

Reacties naar aanleiding van deze bijeenkomst en/of suggesties voor volgende bijeenkomst zijn welkom!

Verslag emergebijeenkomst content management 31 mei 2016

 

20160531_140227-120160531_141910_001_120160531_150922_120160531_140142_001_1-2

Sharing Blends: 21 april 2016

Op 21 april jl. organiseerde de themagroep Blended Learning een bijeenkomst voor docenten van E-merge instellingen bij de Oude Sterrewacht in Leiden. Circa 35 deelnemers gingen energiek aan de slag in twee workshops na een inspirerende keynote van Floris van Blankenstein (ICLON, Universiteit Leiden). Een impressie van deze energieke bijeenkomst Sharing Blends vind je in tekst en beeld.

Lees verder Sharing Blends: 21 april 2016

Verslag bijeenkomst ‘Video als Toetsmiddel’

Op woensdag 20 april j.l. organiseerde themagroep ‘Digitaal Toetsen‘ de  bijeenkomst ‘Video als Toetsmiddel’. De aanmeldingen voor deze bijeenkomst waren dusdanig hoog, dat er een wachtlijst moest worden ingesteld en we hebben inderdaad een aantal mensen moeten teleurstellen. Vanuit alle aangesloten instellingen waren vertegenwoordigers, aanwezig. We waren zeer verheugd te zien dat veel docenten op deze bijeenkomst waren afgekomen.

Deze middag werd een vijftal pitches gepresenteerd, waarin gebruikers de aanwezigen ter inspiratie over hun ervaringen vertelden. Sylvia Moes, Innovation Manager bij de VU, leidde het onderwerp door te vertellen over haar brede ervaring met video in het onderwijs. Halverwege de pitches konden de aanwezigen kiezen voor een intermezzo: bezoek aan TU Delft’s New Media Center of een demo van het programma Train Tool. De middag werd afgesloten met een borrel en de mogelijkheid om aan te geven wat men nog graag zou willen van deze themagroep.

Onderstaand een kort verslag van de verschillende onderdelen van de middag.

Inleiding: Video in het onderwijs

door Sylvia Moes

Hoe kunnen we diverse vormen van videomateriaal inzetten om in verschillende stadia van een cursus kennis te toetsen bij studenten? Sylvia geeft middels een aantal best practices van de VU antwoord op deze vraag. Bij het merendeel van de opdrachten moeten studenten zelf videomateriaal produceren. Het is belangrijk om de studenten uit te leggen waarom zij video moeten gebruiken. De VU gebruikt hiervoor de Mediasite, Kaltura en Powtoon. Een aantal best practices van de VU zijn:

 • Er wordt ingezet op peer-assessment waarbij ook de beoordelaar beoordeeld wordt.
 • Video wordt gebruikt om studenten hun vergaderinstrumentarium en team te laten evalueren.
 • Studenten krijgen bij grotere video producties training in het maken van video, maar voor eenvoudige opnames lukt studenten het vrijwel altijd zelf om de opdracht uit te voeren.

Pitch 1: Gebruik van Kaltura door studenten

Door Ellen Zillig-Straatman

Op de TU Delft wordt gebruik gemaakt van Kaltura, een online tool waarmee je op een eenvoudige manier video’s kunt maken. Kaltura is toegankelijk vanuit Blackboard. Het programma is erg gebruiksvriendelijk en je kunt kiezen uit verschillende opname opties, zoals alleen je hoofd in beeld, hoofd en slides of alleen slides. Kaltura zou op de volgende manieren ingezet kunnen worden voor toetsing:

 • Docent plaatst een video opdracht.
 • Student neemt op via Kaltura en levert video in.
 • Student krijgt feedback van peers.
 • Vervolgens kan de student de video uploaden in het discussion board.

Sinds kort kunnen er binnen Kaltura ook in-video quizzes gemaakt worden. Kaltura kan in verschillende LMS’en geïntegreerd worden.

Pitch 2: Gebruik van video’s voor muziekonderwijs

Door Bert van Uffelen, Hogeschool Rotterdam

Bert gebruikt video’s voor de beoordeling van stage in muziekonderwijs. Via een gewonnen innovatiebudget is hij nu in samenwerking met pitchtopeer bezig met het opzetten van een platform. Pitch2peer voldeed al grotendeels aan de wensen, maar Bert had nog de volgende aanvullende wensen:

 • Mogelijkheid voor annotaties in de video’s.
 • Mogelijkheid tot het plaatsen van symbolen in de video’s.
 • Mogelijkheid tot het maken van timebased opmerkingen.
 • Zoom + slow motion.

Pitch2peer heeft deze wensen gerealiseerd. Er komt nu een testfase aan van vijf weken met twee Pabo-klassen.

Pitch 3: Summatieve toets coachingsvaardigheden binnen opleiding toegepaste psychologie

Door: Roos Bonnier, Hogeschool Leiden

In jaar 2 van de opleiding toegepaste psychologie wordt op Hogeschool Leiden gebruik gemaakt van video om coachingsvaardigheden te beoordelen. Halverwege het vak maken studenten eerst zelf een video van een coachingsgesprek over een vrij eenvoudige coachvraag. Daarna plaatsen ze dit in Office 365. Deze video’s worden vervolgens tijdens de les bekeken en besproken.
Aan het eind van het vak vindt er een eindassessment plaats. Dit bestaat uit een coachingsgesprek van 10 minuten met een trainingsacteur en 3 minuten reflectievragen. Dit eindassessment wordt ook opgenomen. Hierdoor kan de beoordelaar het later nog eens terugkijken en zijn/haar oordeel voorzien van gedegen feedback.

Pitch 4: Gebruik van Peer feedback voor presentatievaardigheden met Pitch2Peer

Door: Pascal Haazebroek – Universiteit Leiden

Pascal stond voor een uitdaging: 100 eerstejaars psychologie-studenten leren presenteren. Maar hoe doe je dat? Als je iedereen wilt laten presenteren ben je weken bezig. En hoe geef je goede feedback als de tijd toch al zo beperkt is. Hoe houd je studenten actief en alert?

Uitgaande van de wetenschap dat jongeren veel tijd doorbrengen met het bekijken van (korte) filmpjes, werd gekozen voor een bijzondere werkwijze. Studenten bereiden een campagnevoorstel van 90 seconden voor, worden gefilmd en resultaten komen online. Vervolgens gaan studenten elkaar digitaal van feedback voorzien, waarbij iedere student 10 filmpjes een like mag geven en daarnaast mag waarderen op verschillende onderdelen. Opvallend was het enthousiasme van studenten. Iedereen deed mee met deze formatieve toets en bekeek gemiddeld 38 pitches. Alle pitches werden gewaardeerd (2,5-5 sterren) en ontvingen likes (3-31 likes). De kwaliteit van de feedback ging omhoog terwijl de tijdsinvestering voor alle partijen minder was.

De proef is uitgewerkt in een daadwerkelijke tool:  pitch2peer. Deze tool wordt momenteel uitgeprobeerd in de proeftuin van Universiteit Leiden, binnen 25 vakken van verschillende studies en met zeer gevarieerde uitwerkingen, maar allemaal gericht op het activeren van studenten middels peerfeedback.

Pitch 5: Gebruik van video bij het beoordelen van vaardigheden

Door: Erica Bohnen – Universiteit Leiden

Studenten aan de faculteit sociale wetenschappen toetsen hun vaardigheden op het gebied van gespreksvoering door middel van video-opnames. Op drie momenten in het blok filmen studenten een gesprek. Allereerst aan het begin van het blok, als wijze van (formatieve) 0-meting. Op basis van deze opname formuleert de student zijn/haar leerdoelen. Om de voortgang te checken, leveren de studenten halverwege opnieuw een opname in om uiteindelijk toe te werken naar een opname aan het einde van het blok. Deze opname dient als summatieve toets van dit vak. Na alle opnames ontvangt de student feedback van zowel mede-studenten als van de docent. Tegelijk bieden de opnames mogelijkheid tot reflectie van de student zelf. De docent beoordeelt uiteindelijk de laatste opname aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Studenten geven aan dat deze methode ondersteunt bij het concretiseren van leerdoelen en bij het reflecteren. Het gebruiken van video-opnames bij beoordelingen heeft het grote voordeel dat alle actoren eindeloos de opnames kunnen terugkijken. Bij Universiteit Leiden, waar iedere trainer vaardigheden, twaalf video’s ter beoordeling krijgt toegewezen, betekent dit bijvoorbeeld dat beoordelingen bijgesteld kunnen worden op basis van sociale vergelijking.

Intermezzo 1: Bezoek aan het New Media Center

verslag door Sigrid Vermin (HR)

Een groep van circa 20 geinteresseerden heeft een kijkje mogen nemen in het New Media Centre, waar docenten academic video’s kunnen opnemen. Bijvoorbeeld voor ondersteuning van lessen, als voorbereiding op colleges maar ook als onderwijs binnen MOOC’s. Maar ook webinars kunnen vanuit deze ruimte gehouden worden.

De werkwijze is opvallend: docenten worden vooraf begeleid, krijgen zo nodig coaching en scholing en komen volledig voorbereid naar het New Media Centre. Voor de opname van een academic video betekent dat: een uitgeschreven tekst van 1400 woorden (= 10 minuten), bijpassende slides, afbeeldingen, etc. vormen het script. Een simpele powerpoint volstaat niet. Te veel tekst, de kleine letters en vaak een slechte vormgeving. Maar daar is de coaching voor! Door de professionele opstelling met autocue en groen scherm lijkt alles mogelijk: verschillende achtergronden, verschillende posities voor slides, ‘live’ berekeningen maken. Als bezoekers raken we enthousiast en geïnspireerd. Jammergenoeg is het nog niet mogelijk om van buiten de TU deze ruimte te reserveren!

Het New Media Centre wordt volop gebruikt door medewerkers van de TU. Dat maakt de kosten per opname relatief laag. En niet zonder resultaat: onderzoek wijst uit dat 95-97% van de TU-studenten vooraf bekijken wat er online wordt aangeboden!

Voor meer informatie, ga naar multimedia-academy.tudelft.nl
Voor een stappenplan voor het maken van video voor online distance learning, klik hier.

Intermezzo 2: Demo van Train Tool

Verslag door Michel Duijvestijn (HR)

Traintool is een cloud-gebaseerde applicatie die in essentie de volgende functionaliteit heeft:

De student krijgt een video te zien van een kenmerkende praktijksituatie en aan hem wordt vervolgens gevraagd om een video van zichzelf op te nemen waarin hij reageert op wat hij in het filmpje gezien heeft. Voorbeeld: op de video zie je een medewerker van de gemeente Amsterdam die aan de telefoon een verzoek tot een interview probeert af te wimpelen met “niet onze huidige prioriteit”. Aan de student wordt vervolgens gevraagd om die medewerker over te halen om toch mee te doen.

Als de student de opdracht uitgevoerd heeft dan kan hij binnen de apllicatie feedback vragen aan medestudenten en/of de video ter beoordeling insturen naar de coach die dan binnen de tool aantekeningen kan maken.

Kun je op deze manier vaardigheden als gespreks- en presentatietechnieken leren? Ten dele, naar mijn mening. Veel hangt af van de omvang en de kwaliteit van de geleverde content. De tool voorziet overigens ook in de mogelijkheid om zelf content te maken.

Een grote (maar op zich logische) beperking is dat de tool geen interactie met de gesprekspartner ondersteunt. De persoon op de video initieert een interactie, de student reageert maar daarna stopt het ook. Het oefenen van die eerste interactie is zeker nuttig, maar zoals ik een collega hoorde verwoorden: “dat niveau zijn onze studenten na een week voorbij”. Dat vind ik wat te kort door de bocht, maar ik kan me de reactie wel voorstellen.

Wat ik jammer vond was dat de tool niet wat meer functionaliteit had te bieden op het gebied van beoordeling. Zo miste ik bijvoorbeeld de mogelijkheid om opmerkingen de kunnen koppelen aan een specifiek onderdeel van de tijdlijn. Je kunt dat wel ondervangen door in de tekst te verwijzen naar het start- en eindtijdstip, maar naar mijn idee is er in deze (en in heel veel andere!) tools nog heel veel gebruiksgemak toe te voegen met dit soort functionaliteiten.

 

Contactpersonen Blended Learning

Hans Reitzema, Hogeschool Rotterdam

Joyce Dekens, Haagse Hogeschool

Paula Karsten, Hogeschool Inholland

Kris Stabel, Erasmus Universiteit Rotterdam

Frowine den Oudendammer, Hogeschool Leiden

Leny Baas, Hogeschool Leiden

Wiebe Dijkstra, TU Delft

 

6 – 10 juni: Week van de Video in het Onderwijs

Van 6 juni tot en met 10 juni is op De Haagse Hogeschool de Week van de Video in het Onderwijs. De hele week vinden er diverse interactieve activiteiten plaats in het Atrium van de hogeschool. Daarnaast kun je op woensdag 8 juni in de middag deelnemen aan het seminar Video in het Onderwijs: interessante sprekers, interactieve workshops en ruime gelegenheid kennis en ervaring uit wisselen met collega’s
Het programma wordt later bekend gemaakt, maar zet dit nu alvast in je agenda! Wil je als eerste het programma weten, heb je vragen of suggesties, mail dan naar: collegeweb@hhs.nl

Verslag Online Learning Seminar

emergeOL20160211-4Afgelopen donderdag vond de eerste activiteit in 2016 over het thema Open en Online Onderwijs plaats op de TU Delft in aanwezigheid van zo’n 25 deelnemers van HHS, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Erasmus, TU Delft en een aantal externen. Lees verder Verslag Online Learning Seminar

E-Merge Evenementen kalender 2016

Save the dates

White clock with words Time to Learn on its face

Er wordt de komende maanden van alles georganiseerd, voor en door de E-Merge thema-netwerken. Via onderstaande evementenkalender breng ik graag deze E-Merge activiteiten onder de aandacht. Volgende week al is er een seminar over het ontwerpen van online onderwijs, georganiseerd door het thema-netwerk Online learning (verderop in dit artikel is meer informatie hierover te lezen).

De informatie over de thema-netwerken op de website is vernieuwd: de thematrekkers stellen zich aan u voor. Als u contact op wil nemen, of een actieve rol zou willen spelen in één van de netwerken, dan vindt u de namen en contactgegevens van de trekkers onder de kop Thema’s. En in de agenda op de website vindt u alle activiteiten van de thema-netwerken terug.

In de kalender hieronder alvast een voorproefje van de seminars die de netwerken organiseren.

Datum

Thema / Onderwerp

Organisator

Plaats

Info

11 februari Ontwerp van Onderwijs E-Merge, Themanetwerk Online Learning TU Delft Klik hier
19 februari Open Educational Resources (OER) SURFacademy SURF Utrecht Klik hier
21-22 maart Coursera Conference
(MOOC’s, Online Learning )
Coursera World Forum, Den Haag Klik hier
22-23 maart Congres Toetsen & Examineren in het HO Commercieel Jaarbeurs Utrecht Klik hier
20 april Video als toetsmiddel E-Merge, Themanetwerk Digitaal Toetsen Ntb Klik hier
21 april Sharing Blends, Blended Learning E-Merge, Themanetwerk Blended Learning Universiteit Leiden
19 mei Research in Online Onderwijs Vervalt/td>


Op donderdag 11 februari organiseert het E-Merge Themanetwerk Online Learning een Online Learning Experience Seminar, bij de TU Delft. Aanmelden kan via de website (zie link of kijk bij Agenda).

De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 17.00 en biedt aan het eind van de middag een kijkje achter de schermen van het New Media Centre van de TU Delft. De focus van dit seminar ligt op de didactische kant van Online onderwijs.


Op vrijdag 19 februari organiseert SURFacademy in samenwerking met instellingen twee seminars over OER (Open Education Resources).
Eén over het (her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal, en Eén over de organisatie van het delen van OER. U kunt ze allebei bezoeken of een van de twee.

In de ochtend vindt het seminar (Her)gebruik en betere doorzoekbaarheid van videomateriaal plaats. De bijeenkomst behandelt best practices rondom het beter vindbaar en doorzoekbaar maken van videobestanden. Daarnaast komen Europese voorbeelden aan bod van databases met educatieve en wetenschappelijke videomaterialen die als OER beschikbaar zijn gesteld.

’s Middags volgt het seminar Delen van open educational resources: hoe organiseer je dat? De bijeenkomst richt zich op instellingen en initiatieven die het delen van OER op een duurzame manier willen organiseren. Het belicht aan de hand van best practices verschillende aspecten. Hoe onderhoud je een actieve community? Aan welke business en governance modellen kan gedacht worden en hoe organiseer je kwaliteitsborging van de materialen?